I.1
Fort PANNERDEN.
 
--placeholder.

Gehuwd.
Partner is Fort PANNERDEN.
 
-- placeholder.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Steven van der HART BEEK.
 
Geboren op vrijdag 22 oktober 1802 te Wageningen.
Luitenant Kolonel der Ingenieurs en Sappeurs.
Overleden op maandag 24 februari 1879 te 's Gravenhage op 76-jarige leeftijd.
-- de ouders van Willem Steven van der Hart Beek zijn Franciscus Johannes Beek, gemeenteraadslid in 1826 en Hendrina Antonia Maria Metz.
-----------------------------
-- Het fort werd in de jaren 1869-1871 gebouwd naar het uiteindelijke ontwerp van inspecteur generaal van de fortificatiën W.S. van der Hart Beek. In dit ontwerp zijn nog tijdens de bouw diverse wijzigingen doorgevoerd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op dinsdag 21 maart 1826 te Zutphen.
Echtgenote is Aleida SCHOONMAN, 21 jaar oud.
 
Geboren op maandag 16 april 1804 te Zutphen.
Dochter van Rik SCHOONMAN, koopman (1826), en Wilhelmina Catharina KLUVERS.
2.
Fort PANNERDEN NA 1918.
 
Geboren op maandag 8 februari 1869 te Pannerden.
-- Start bouw Fort Pannerden.
Gedoopt op vrijdag 12 januari 1872 te Pannerden.
-- Eindoplevering Fort Pannerden.
Plan Inspecteur Generaal der Fortificatiën W S van der Hart-Beek.
-- Reformatorisch Dagblad 2-10-1991 L Vogelaar
Veel ongelukken in Fort Pannerden
Verveelde officieren: "Wees in dit banningsoord vroolijk en blij; want de tijd gaat hier zeer, zeer langzaam voorbij
10 minuten leestijd
PANNERDEN - Het oude, verlaten fort had aantrekkingskracht. Jongens, belust op avontuur, drongen de geheimzinnige gangen van de kolos binnen. Na diverse ongelukken ging Fort Pannerden dicht. Tot de Stichting Fort Pannerden opgericht werd, het fort opende en schoonmaakte en plannen beraamde om Nederlands enige 'inlandse' pantserfort grondig te restaureren.
 
Pannerden is ook het enige Nederlandse fort met waterputten. In een van de drie putten gooiden twee Apeldoornse jongens (16 en 17 jaar oud) een aantal jaren geleden benzine en kerosine. Een lucifer werd erbij gehouden en zo moest een prachtig vuur ontstaan in de donkere ruimte. Het vuur brandde echter wel erg hard en de jongens moesten met tweedegraads verbrandingen naar het ziekenhuis gebracht worden.
 
Beiden beweerden na thuiskomst dat ze niets in het gat gegooid hadden en er alleen een lucifer bij gehouden hadden. De Arbeidsinspectie stelde een onderzoek in en stelde dat er licht ontvlambaar moerasgas in het gat gezeten moest hebben. Enige tijd later schreef een van de twee jongens echter een opstel op school, waarin hij schreef dat ze eerst brandstof in het gat gegoten haddden. "En zo kwamen we achter de waarheid".
 
Dat was in de jaren zeventig. Er gebeurden meer ongelukken. De 11jarige Wim Schaars uit Gendt klauterde een stalen trap af waar het onderste deel van afgesloopt was, viel en brak zijn nek. Met dodelijke afloop. Een ex-soldaat, die in 1939 en 1940 in het fort gelegerd was geweest, kwam rond 1948 met zijn vrouw weer eens een kijkje nemen in het verlaten verdedigingswerk. Hij viel en brak zijn been.
 
"Vandaag kwam hier nog iemand dife een vinger miste. Die had hij verloren toen hij een explosief uit het fort mee naar huis genomen had", verklaart voorzitter H. E. Wanting van de Stichting Fort Pannerden.
 
Andere ongelukken bleven ongedocumenteerd, maar waren voldoende om te zorgen voor steeds strengere veiligheidsmaatregelen. Fort Pannerden werd steeds ontoegankelijker. De toegang werd dichtgemetseld en eenzaam stond het oude verdedigingswerk zijn tijd uit te staan.
 
"Fort Pannerden is om verschillende redenen uniek", zegt Wanting. "Het was vanouds een van Nederlands grootste vestingwerken. Het was het enige pantserfort dat niet aan de kust lag". Volgens Wanting was het in 1940 zelfs het belangrijkste fort van Nederland, omdat het de watertoevoer naar de hoofdverdedigingslinie, de Hollandse Waterlinie, moest veiligstellen.
 
Verweerd
 
Een gat in de heuvel biedt toegang tot het fort. Een zanderig pad, verweerde muren, duistere ruimten, steen en beton, halfvergane muurschilderingen, door struikgewas overwoekerde wallen. Staande op het fort heb je een weids uitzicht naar alle kanten. Het Bylands kanaal (dat dit deel van de Rijn als vaarweg verving) spHtst zich in het Pannerdens kanaal (aangelegd naast de Nederrijn) en de Waal. In de verte is nog net een pijler van de hangbrug van Emmerich zichtbaar. De Zwanentoren van Kleef en de grote toren van Millingen steken donker af tegen de lucht. Verder naar het westen priemt de St.
 
Veteranen
 
Vijf Amersfoortse oorlogsveteranen komen in aanmerking voor het "draaginsigne gewonden". Dit is een nieuwe onderscheiding, die vorig jaar door de ministers van defensie, binnenlandse zaken en verkeer en waterstaat is ingesteld. Het draaginsigne wordt uitgereikt aan mensen die als militair of zeevarende in oorlogsomstandigheden lichamelijk of psychisch letsel hebStevenstoren van Nijmegen omhoog. Kasteel Doornenburg is goed zichtbaar, evenals de toren van Kema en de Eusebiustoren van Arnhem.
 
Zeven betonnen kazematten staren grimmig naar alle zijden. Eromheen lag in de Tweede Wereldoorlog een "natte gracht". Boven de ingang van het fort bevindt zich de Rijnbatterij, waar ooit twee kanonnen van 10 centimeter stonden. Door een verbindingsgalerij was de Waalbatterij te bereiken, die over de andere rivier een wakend oog hield. De spoorstaven die zijn gebruikt om het plafond van dit gedeelte te onderstutten, zijn hoogbejaard. De oudste dateert uit 1868.
 
Overal in het fort zitten haken in de muren, die in 1903 werden aangebracht om hangmatten van de soldaten te kunnen ophangen. Halverwege de trap naar beneden bevindt zich de toegang tot de ijskelder, die inmiddels dichtgemetseld is.
 
De commandantsruimte kijkt uit op de overdekte binnenplaats. Aan de andere zijde bevindt zich de bakben opgelopen. De vijf Amersfoorters zijn allemaal gewond geraakt tijdens vijandelijke acties in Nederlands-Indië.
 
65 jaar getrouwd
Gisteren waren Jan Hup (89) en Aleida Ponsteen (84) in Nunspeet 65 jaar getrouwd. Hup is Nunspetenaar van geboorte. Zijn vrouw kwam in Ermelo ter wereld. Zij kregen vijf zoons en vijf dochters. kerij, die door de fortwachter en zijn zuster meer als keuken werd gebruikt dan om er broden te bakken, zoals een inspecteur die in 1880 eens een kijkje kwam nemen, constateerde.
 
In de hoofdkruitkamers kon men 33.000 kilo zwart kruit kwijt. In de praktijk lag er echter 'ouderwets' bruin kruit. De deur van de kruitkamer had koperen scharnierpunten, om vonkvorming te voorkomen. Officieren in de Eerste Wereldoorlog kalkten in zwarte letters op de muur van hun verblijfsruimte: "Wees in dit banningsoord vroolijk en blij; want de tijd gaat hier zeer, zeer langzaam voorbij".
 
In donkere ruimten stonden de elektriciteitsontwikkelaars, een voor de binnenverlichting en een voor de elektrische zoeklichten. De 'uitstulpingen' van het fort zijn onderling verbonden door een 300 meter lange galerij. De vroegere keuken is voorlopig nog "een gigantische puinhoop". "Wat de vrijer is voor Toos, is het
 
Onderscheidingen
Edenaar Jan van Riessen is onderscheiden met de zilveren medaille in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze opgespeld door burgemeester W. Blanken ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij de Edese koekjesfabriek Delacre (voorheen Nobo). Van Riessen kreeg de eer de nieuwe naam op het bedrijfspand te mogen onthullen. Fort Pannerden. Foto RD verlof voor een matroos", meldt de muur van de ruimte waarin in 1939 negentien matrozen en één marinier ingekwartierd werden. De marinemensen bivakkeerden vlak achter de uit Franse pantserplaten opgebouwde rivierbatterij.
 
Pantserbatterij
 
De voorgeschiedenis van Fort Pannerden gaat vier eeuwen terug. De beruchte krijgsoverste Maarten Schenk (circa 1548-1589) nam het initiatief om op het splitsingspunt van Rijn en Waal een versterking te bouwen. Hij kreeg steun van de uit Engeland afkomstige landvoogd Leicester. De bouw van deze schans, eerst Den Briel, Vossehol of 's-Gravenweerd, maar later Schenkenschans genoemd, begon op 18 mei 1586.
 
Rivierverbeteraars en defensiespecialisten vonden elkaar in 1701 en groeven eendrachtig in de volgende zes jaar het Pannerdens kanaal, dat dit gedeelte van de Rijn als vaarweg verving. Op het splitsingspunt van dit kanaal en de Waal werd in 1742 het "Fort te Pannerden" gebouwd. Resten vari deze onregelmatige zeshoekige schans zijn nu nog te bewonderen bij de veerstoep van Doornenburg.
 
Pannerden maakte deel uit van de Hollandse Waterlinie. Het "Fort op den Hoofddam van Pannerden" werd al in 1819 ontworpen door kapitein ing. J. C. Ninaber, maar kwam pas tot stand in de jaren 1869-1872. Hierbij werden 12 miljoen bakstenen en 450 ton ijzer verbruikt. De hoofdbatterij bestond oorspronkelijk uit aarde en met ijzer bekleed eikehout.
 
In de jaren 1885-1890 werd het fort verbouwd. De binnenplaats werd overdekt, de hoofdbatterij werd vervangen door een pantserbatterij, de Rijn- en Waalbatterijen kwamen tot stand en er kwam een gebouwtje voor de opslag van geschut. "Remise" staat er in verweerde letters boven de ingang. Geen bakstenen, maar grote hoeveelheden beton waren bij
 
yedenk>AQardig
Op vrijdag 20 september kreeg ook A. Drop (68) uit Ermelo uit handen van burgemeester P. Th. Bunjes de zilveren eremedaille. Hij werd onderscheiden ter gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van de Vereniging Scholen met de Bijbel voor de buurtschappen Horst en Telgt. Onder deze vereniging ressorteert de Goede Herderschool. Drop was verder voorzitter van de CFO-afdeling 's Heerenloo en twaalf jaar penningmeester van de plaatselijke ARPkiesvereniging. deze verbouwing de 'bouwstof' voor het strategisch gelegen verdedigingswerk.
 
Prins Bernhard
 
Het fort moest een belegering van dertig dagen kunnen doorstaan. De drastische bezuinigingen na de Eerste Wereldoorlog betekenden echter ook voor Pannerden het voorlopige einde van zijn militaire carrière. Sinds 1926 was het fort niet langer bewapend en uitgerust. De toenmalige minister van oorlog verklaarde dat Pannerden slechts "een verdedigbare heuvel" was. En meer niet. De bezetting van het fort werd overgeplaatst of op wachtgeld gezet. De fortwachter kreeg werk in fort Hoek van Holland.
 
In 1939 kwam Pannerden weer in de belangstelling. Er werd een commissie ingesteld, prins Bernhard kwam een kijkje nemen en in het fort werden twee marinekanonnen geplaatst. "Op 10 mei 1940 bleek dat het fort de hem in 1872 toegedachte taak nog steeds kon vervullen". Een
 
Zestigjaar
Het echtpaar Timpers-Kreijkes uit Rijssen was op 26 september zestig jaar getrouwd. Burgemeester E. van Voorden en zijn echtgenote kwamen hen gelukwensen in bejaardentehuis Maranatha.
 
Eeuw oud
Mejuffrouw M. van Asselt uit Woudenberg is zondag 29 september 100 jaar geworden. Zij is de oudste inwoner van Woudenberg. Mejuffrouw Van Asselt woont in Duits schip vol soldaten kreeg een stevig schot voor de boeg en maakte rechtsomkeert. Voorkomen kon wor^ den dat de vijand het Pannerdens kanaal afdamde en daarmee de Hollandse Wateriinie drooglegde. Op Tweede Pinksterdag werden de 30 infanteristen en 20 marinemensen echter krijgsgevangen gemaakt, evenals de ook in het fort bivakkerende bemanning van rivierkanonneerboot_ Braga.
 
Van de oorlogsjaren is weinig bekend, omdat een groot deel van de bevolking geëvacueerd was. Het fort werd bewaakt door zes Duitsers, die echter doorgaans aangenaam verpoosden in de dorpskroeg. Wanting: "Een Italiaan die hier ingekwartierd was, deserteerde in 1944. Wij hebten hem nu aangeschreven en wachten nog op zijn antwoord".
 
Fort Pannerden werd op 31 mei 1965 door het ministerie van defensie overgedragen aan de Dienst der Domeinen en is sinds 1 januari 1988 in, handen van Staatsbosbeheer. Op 15| september 1969 werd het tot be-j schermd Rijksmonument verklaard, i
 
Restauratie
 
Fort Pannerden wordt weer opge knapt. Het oude bastion op de landtong bij de plaats waar kanaal en Waal zich van elkaar verwijderen,; moet met behulp van 60 tekeningen uit het Algemeen Rijksarchief weer in oude luister hersteld worden. i De Stichting Fort Pannerden kwam; op 20 januari 1988 tot stand. Toen de: stichting het fort in erfpacht kreeg, bleek al het ijzerwerk, een groot aantal deuren en een deel van de vloertegels verdwenen te zijn. Het straatje achter de hoofdingang was veranderd in een zandpad. Deuren en ramen uit het fort zijn nu te bewonderen in schuren en kippenhokken in de omgeving. "Dat is niet kinderachtig aangepakt, hoor. Ze kwamen gewoon met een schip, legden hier aan, het spul werd ingeladen en verdween naar Rotterdam of de hoogovens in IJmuiden. En de Doornenburgers hadden wat stenen nodig voor hun tuinpaadje...".
 
De herstelwerkzaamheden waren dan ook niet, nodig wegens bouwvalligheid van het fort, want daarvan is volgens de stichting geen sprake. Naoorlogs vandalisme bezorgt de vrijwilligers echter handenvol werk. Tien weken lang werd door twintig man (vrijwilligers en militairen) gepoetst, geveegd, gepompt (één hoek van het fort stond blank en was daardoor het meest gespaard gebleven voor vernielingen) en puin geruimd.
 
Opknapbeurt
 
De restauratie moet volgens de stichting 3,2 miljoen gulden kosten, terwijl de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt dat het voor 2,2 miljoen wel kan. 80 procent wordt gefinancierd door het Rijk, omdat de stichting na de renovatie ook het beheer en onderhoud voor haar rekening neemt. Het Prins Bernhardfonds schenkt een halve ton, de gemeente Bemmel een hele en de rest probeert de stichting bijeen te grabbelen door verkoop van een boekje, heffing van toegangsgelden en contributies. Vorige maand was het fort voor de tweede maal gedurende acht dagen te bezichtigen.
 
Toen de stichting met haar werk begon, ontbrak elk spoor van infrastructuur. De afstand tot de hoofdleidingen in het dorp was 1,5 kilometer. Vorig jaar werden de water- en gasleidingen en de riolering aangelegd tot vlakbij het fort. "Dat kostte ons 100.000 gulden. De bodem van de schatkist is nu in zicht".
 
Het historisch onderzoek wordt ook voortgezet. De stichting is nog op zoek naar mensen uit voornamelijk Twente en de veenkoloniën die in 1939 en 1940 in het fort gelegerd zijijj geweest. het bejaardencentrum Groene Woude. Ze werd maandag onder anderen gefeliciteerd door het voltallige college van B en W, de commissaris van de Koningin, ds. J. H. Cirkel en ds. W. Westland. De geboren Woudenbergse geniet nog een vrij goede gezondheid. Samen met haar reeds overleden broer runde zij vroeger een boerderij aan de Rumelaarseweg. Zij draagt vrijwel altijd klompen en ook nog steeds het Woudenbergse schortje.
-----------------------------
Omschrijving van fort pannerden
Kolenbunker.
NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Inleiding
KOLENBUNKER, als voorbeeld van een opslag voor steenkool. Nadat in het fort was gestookt met hout en turf, is men tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog meer en meer overgegaan op steenkool. Dit was mede te danken aan de opkomst van en de aanvoer vanuit de Nederlandse steenkolenmijnen in Limburg, maar na de oorlog kwamen ook (weer) Duitse en Engelse. De aanvoer vond plaats over water, waarna de overdekte opslag van de brandstof in een nieuw gebouwde bakstenen en betonnen bunker. Vermoedelijk waren er bovenin stortgaten. Het object is vermoedelijk tamelijk laag opgetrokken om het storten van kolen van bovenaf te vereenvoudigen en het niet gemakkelijk doelwit van geschut te laten zijn. Het bouwwerk verkeert tijdens verkenning in enigszins verwaarloosde, maar redelijk herkenbare toestand.
Omschrijving
KOLENBUNKER, op ongeveer 10 meter, rechts naast de toegangsbrug van Fort Pannerden gelegen en bestaande uit een ongeveer 10 m lange en 2 m diepe, deels bakstenen (de zichtbare wand aan de fortzijde) en deels betonnen (het dak) opslag, met drie separate toegangen tot één en dezelfde binnenruimte.
Waardering
De KOLENBUNKER bij de toegang tot Fort Pannerden is van algemeen belang vanwege:
* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar versterkt en verbeterd. Het betreft hier een onderdeel van omstreeks 1920 dat een voorbeeld is van een rest van een speciaal ten behoeve van kolenberging voor het fort gebouwde, lage opslag.
* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.
* Het onderdeel is zeldzaam geworden en representatief omdat dergelijke gebouwen voor opslag van brandstoffen elders niet of nauwelijks zijn aangetroffen binnen het systeem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
* Het onderdeel is redelijk gaaf bewaard omdat zowel de bakstenen opstand, als het betonnen dak waarneembaar en herkenbaar zijn gebleven.
-----------------------------
Fort Pannerden
Pannerdensch Kanaal.
Fort Pannerden vanuit de lucht, onder stroomt de Waal en boven ligt het Pannerdensch Kanaal.
Locatie Doornenburg, gemeente Lingewaard
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Staatsbosbeheer
Huidige functie museum
Gebouwd in 1869-1871
Gebouwd door M. Straalman
Monumentale status beschermd
Monumentnummer 532472
De droge gracht van het fort en de rivierbatterij
 
In de rivierbatterij staat een nagebouwd kanon 15 l 25. Het kanon kan worden "afgevuurd" met speciale effecten als knal, rook, lichtflits en terugslag.
 
Een van de zeven bunkers gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij het fort
Fort Pannerden is een voormalig 19e-eeuws fort in de Nederlandse gemeente Lingewaard. In 1969 kreeg het fort de status van rijksmonument en sinds 2005 maakt het deel uit van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 
In zijn bestaan had het fort vanaf het begin lange tijd een militaire functie. Vanaf 1940 volgde een periode van plundering, leegstand, verval en was het lange tijd niet toegankelijk. Begin 2000 werd het fort gekraakt en werd het weer gebruikt en voor belangstellenden toegankelijk gemaakt. Na een conflict over de toekomstige bestemming van het fort, ontruiming en herkraak in 2006, kwam het tot een oplossing. Het fortgebouw is inmiddels gerestaureerd. Het fort en de omgeving eromheen zijn in 2016 opengesteld. Er zijn tentoonstellingen en activiteiten.
 
 
Inhoud
1 Geschiedenis
1.1 Nieuwbouw en beginperiode
1.2 1900-1939
1.3 Tweede Wereldoorlog
1.4 Directe naoorlogse periode
1.5 Gekraakt
2 Restauratie
3 Literatuur
4 Externe links
Geschiedenis
Nieuwbouw en beginperiode
Fort Pannerden werd van 1869 tot 1872 gebouwd als sperfort om te voorkomen dat een aanvallend leger via de rivier de Waal kon optrekken richting de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdensch Kanaal afgedamd zou kunnen worden, waardoor de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk zonder water zou komen te zitten.
 
Enkele jaren na de bouw bleek het ontwerp van het gebouw door de voortschrijdende wapentechniek reeds achterhaald. Daarom werden tussen 1885 en 1890 twee stalen pantserbatterijen op het fort gebouwd, aan weerszijden van de rivierbatterij. De al bestaande rivierbatterij zelf werd eveneens gemoderniseerd met beton en pantserstaal. Het fort wordt daarom ook wel aangeduid als pantserfort. Ten slotte werden bij deze werkzaamheden schietgaten voor mortieren gemaakt. Al deze modificaties waren erop gericht om de omgeving beter te kunnen bestrijken en bovendien het fort beter te beschermen tegen moderne artilleriegranaten.
 
1900-1939
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het fort bemand, maar omdat Nederland neutraal was werd er niet gevochten. Na 1920 werd het niet meer gebruikt; het was inmiddels ook te sterk verouderd. Het werd gedurende enkele jaren beheerd door een sergeant, die met zijn gezin niet ver van het fort woonde. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd het de status van infanteriesteunpunt toebedeeld. Er werden zeven kazematten (bunkers) gebouwd rondom het fort en de vier stukken geschut van 15 l 25 in de (inmiddels met gewapend beton versterkte) rivierbatterij werden vervangen door twee marinekanonnen met een kaliber van 7,5 cm.
 
Tweede Wereldoorlog
Bij de Duitse inval in Nederland in mei 1940 bleek de fortbezetting, ter grootte van een compagnie infanterie, geen serieuze weerstand te kunnen bieden tegen de Duitse overmacht. De kazematten waren voltooid, maar nog niet voorzien van zanddekking. Bovendien konden de beide kanonnen, die aanwezig waren in het fort, niet zo worden gericht dat ze landinwaarts vuur konden uitbrengen. De Duitsers omtrokken het fort en gingen het Pannerdensch Kanaal over buiten het vuurbereik van de Nederlandse troepen. Het fort werd aanvankelijk niet aangevallen, hoewel een korte vuurwisseling tussen enkele Nederlandse steunpunten en een Duitse patrouille plaatsvond. De Duitsers trokken verder westwaarts richting Betuwestelling en lieten het fort verder links liggen. Het fort was inmiddels einde van de eerste oorlogsdag volledig geïsoleerd komen te liggen, omdat de Duitsers de noordelijker gelegen IJssellinie en de zuidelijk gelegen Maas-Waalkanaalstelling al op 10 mei hadden doorbroken. In de loop van de tweede oorlogsdag werd het fort, na enkele lichte beschietingen door infanterie en vliegtuigen, door de Duitsers met parlementairs benaderd. De overgave werd gesommeerd door een Duits officier op straffe van bombardement door Duitse vliegtuigen. De overgave liet niet lang op zich wachten, omdat de kapitein, die ter plaatse de kleine bezetting aanvoerde, geen enkel nut voor verder verzet zag. Men gaf zich daarom over. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort leeggeplunderd door de Duitsers [bron?]. Met name het staal en apparatuur was voor de steeds meer onder schaarste lijdende Duitsers waardevol.
 
Directe naoorlogse periode
Ook na de oorlog was Fort Pannerden een bron van bouwmaterialen voor de wederopbouw en bovendien een stortplaats voor puin en munitie.
 
In 1952 werd op het fort een luchtwachtpost (post 1J3) van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) gebouwd. Deze uitkijkpost was bedoeld om laagvliegende vliegtuigen waar te nemen, die lager vlogen dan de radar kon waarnemen.[1] De luchtwachtpost was onderdeel van een netwerk van 276 uitkijkposten dat in de jaren vijftig van de 20e eeuw, ten tijde van de Koude Oorlog, over heel Nederland was ingericht. Ongeveer de helft van alle uitkijkposten werden ingericht op bestaande gebouwen, de andere helft op daarvoor speciaal gebouwde (betonnen) luchtwachttorens.[2] De luchtwachtpost is boven op het fort nog aanwezig en bestaat uit een open observatieplatform van 3 bij 3 meter omgeven door een bakstenen gemetselde borstwering van circa 1,50 meter hoog.[3] De luchtwachtpost is gebruikt tot 1964, toen het KLD werd inkrompen en de luchtwachtposten in dit deel van het land werden opgeheven.
 
In 1959 werd het fort gedeklassificeerd tot een vestingwerk van 'geen klasse'. Het fort werd regelmatig bezocht door spelende kinderen, waarbij minstens een dode is gevallen als gevolg van een valpartij. Ook werd het beschadigd. Uiteindelijk werd het dichtgemetseld om verdere ongelukken te voorkomen. Op 1 januari 1988 werd Staatsbosbeheer eigenaar. Kort daarvoor werd door de Stichting Fort Pannerden het plan opgevat het fort te restaureren en er een museum van te maken. Daarom sloot de stichting een erfpachtcontract met Staatsbosbeheer. Het plan werd in gang gezet, maar als gevolg van de eis van het gemeentebestuur van Bemmel (nu Lingewaard) om met niet meer dan 80 procent subsidie te beginnen, kon de Stichting tot Instandhouding van Fort Pannerden het werk slechts gedeeltelijk laten uitvoeren. Het fort kwam leeg te staan.
 
Gekraakt
Het fort werd uiteindelijk op 12 juni 2000 door een vijftiental mensen gekraakt, die probeerden het fort voor verder verval te behoeden. Zij organiseerden ook culturele activiteiten en maandelijkse rondleidingen.
 
Op basis van door Stichting Fort Pannerden verricht historisch onderzoek werd het fort in 2005 alsnog toegevoegd aan het project Nieuwe Hollandse Waterlinie.[4] In 2006 bood de gemeente Lingewaard de krakers aan het fort in beheer te nemen, maar het niet meer te bewonen omdat bewoning niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan. De krakers wezen dit voorstel af.
 
Nadat het fort zes jaar gekraakt was, werd op 7 november 2006 begonnen met de ontruiming van het fort door de Mobiele Eenheid met hulp van het Nederlandse leger omdat de gemeente Lingewaard het een bestemming als hotel wilde geven.[5] De Mobiele Eenheid had twee dagen nodig voor de ontruiming en verwijdering van zo'n 25 krakers.[6] Echter op 25 november 2006 werd het fort wederom ingenomen door 80 à 100 krakers. Het lukte de krakers daarbij de twee-man-tellende antikraakwacht te omzeilen. De krakers richtten een blokkade op van caravans op de openbare toegangsweg naar het fort en haalden de toegangsbrug op om een tweede ontruiming te voorkomen. De gemeente besloot uiteindelijk toch niet tot een tweede ontruiming over te gaan en 14 december 2006 werd bekend dat de krakers een overeenkomst hadden gesloten met de Stichting Fort Pannerden en dat deze was goedgekeurd door de gemeente, evenals door Staatsbosbeheer. De krakers werden hierdoor formeel beheerders en mochten officieel niet meer wonen op het fort. Wel mochten er permanent vertegenwoordigers van de krakers aanwezig zijn om te voorzien in het beheer. Onder het beheer viel zowel onderhoud als het geven van rondleidingen.[7][8]
 
Op 11 december 2007 maakten de Stichting Fort Pannerden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lingewaard een nieuwe, cultuurhistorische bestemming voor het fort bekend. Ook de krakers stemden ermee in en zegden toe het fort vrijwillig te verlaten bij de aanvang van de restauratie in 2008.[9]
 
Restauratie
Eind 2008 werd munitie geruimd uit de gracht en werd ook het gebied rondom het fort onderzocht.[10] Begin november 2008 verlieten de voormalige krakers vrijwillig het fort en is de restauratie op 17 november 2008 begonnen. Er is er een stichting opgericht die het fort beheert en de invulling heeft bedacht voor na de restauratiewerkzaamheden. Onderdeel van deze stichting zijn vertegenwoordigers van de gemeente en een afvaardiging van de krakers die er hebben gewoond.
 
Na de restauratiewerkzaamheden is het fort opengesteld voor het publiek en kunnen er rondleidingen gevolgd worden, deze worden door de Vrienden van Fort Pannerden verzorgd.
------------------------------
Fort op den Hoofddam bij Pannerden
De gronden van het fort op den Hoofddam
 
Bij Pannerden, thans kadestraal bekend Gemeente Doornenburg, sectie B, No 748 (voorheen sectie B, No 484) zijn gekocht van het polderdistrict Over-Betuwe bij akte van 8 en 9 December 1868 goedgekeurd door den Minister van Oorlog op 16 December 1868 No 69. G.
 
De grenzen zijn beschreven in het proces- verbaal van 21 December 1882, goedgekeurd door den Minister van Oorlog op 1 December 1882 V Afd. Genie Nr 81.
 
Bij akten gesloten tusschen de Eerstaanwezend-Ingenieur te Nijmegen enerzijds en
 
A.A. J.C. Baron van der Heijden van Doornenburg, wonende te Vierakkers bij Zutphen, op 18 December 1878:
J. Elbelo, wonende te Doornenburg, op 19 December 1878; en
F.G. Baron van Lijnden van Hemmen, Dijkgraaf, en J.F.H. van der Goes, secretaris, als daartoe gemachtig door het Gecombineerd College van het Polderdistrict Over-Betuwe op 29 Januari 1879 anderzijds,
Is aan het Rijk vergunning verleend tot het maken van een klinkerweg op de kade langs het Pannerdensche kanaal tusschen de kruin van de Betuwsschen bandijk bij het huis "de Koets" en de Noordelijke grens van den Militaire Rijksgrond van het fort bij Pannerden, o.a. op voorwaarden:
 
Dat de grond waarop de klinkerweg loopt eigendom blijft van de tegenwoordige eigenaars of dier rechtverkrijgenden in den eigendom;
 
Dat de klinkerweg bij het rijk in eigendom komt;
 
Dat door ten koste van het Rijk gesteld, de klaphekken door het Rijk worden onderhouden en ieder jaar gesteld voor 1 Mei; en dat het rijk te allen tijde kosteloos van dien weg zal mogen gebruik maken, wordende uitdrukkelijk op bedoelde percelen ten behoeve van het aan het rijk toebehoorende perceel kadestraal bekend Gemeente Doornenburg sectie B nr 494 (thans sectie 83).
 
No. 748) het recht van erfdienstbaarheid van weg gevestigd
De landtong ten Zuid oosten van den Militairen Rijksgrond heeft over deze grond recht van overweg.
 
Het fort op de Hoofddam bij Pannerden werd gesticht ingevolge het bestek: "Het maken van een fort op den Hoofddam bij Pannerden", goedgekeurd door den Minister van oorlog op 29 december 1868 No. 82 G.
 
Het werk werd uitgevoerd onder beheer van den majoor Vaillant, Commandant in de 8e stelling te Nijmegen, en onder toezicht van den Kapitein Voorduin, aan wien de Luitenants Blaauw en Kempees waren toegevoegd; later onder toezicht van den Luitenant van Schermbeek.
 
Met de uitvoering van het werk werd een aanvang gemaakt op 8 Februari 1869 terwijl de eindoplevering plaatsvond op 12den Januari 1972.
 
De kosten van het gehele werk, met inbegrip van de kosten de onteigening en schadeloosstelling aan de Ingelanden voor het afgraven van den Millingschen dam, alsmede de wijzigingen in het contract gemaakt tijdens de uitvoering bedroegen ongeveer f 498950,-.
 
Later hebben aan het fort min of meer ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden.
 
Triccessievelijk hadden hierop betrekking de volgende bestekken:
 
1e Het verrichten van enig werkzaamheden in het fort op den Hoofddam bij Pannerden, goedgekeurd door de Minister van Oorlog 29 Augustus 1873 onder No. 75 G.
 
2e Het maken van britsen in het fort op den Hoofddam bij Pannerden, goedgekeurd op 22 april 1876 onder No. 110 G.
 
3e Het aanmaken van inrichtingen tot munitieberging en het verbeteren van het inwendige voor het tot logies bestemde gebouwen in de forten op den Hoofddam bij Pannerden en Beneden Lent, goedgekeurd op 23 december 1876 onder No. 69 G.
 
4e Het maken van een klinkerweg bij het fort op den Hoofddam bij Pannerden, goedgekeurd op 25 November 1978 VIe Afd. Genie No. 20.
 
De kosten van de vier bovenvermelde voorzieningen bedroegen respectievelijk ongeveer f 2600,-, f 2250,-, f 1250,- en f 7150,-.
 
5e Het verbeteren van het fort bij Pannerden (1e Gedeelte), goedgekeurd door den minister van Oorlog op 28 september1885 V e Afd. N 26.
 
De kosten bedroegen ongeveer f 35600,-
 
6e Het verbeteren van het fort bij Pannerden (2e Gedeelte), goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 21 maart 1887, V e Afd. Genie No 42
 
De kosten bedroegen ongeveer f 35600,-
 
De werken ond. 5e en 6e werden uitgevoerd onder beheer van den Kapitein Eerstaanwezend-ingenieur te Nijmegen H van 't Zant en onder toezicht van den 1e Luitenant M. Onnen.
 
7e Het doen van voorzieningen aan het fort bij Pannerden, goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 28 november 1889 V e Afd. Genie No. 11.
 
8e Het verbeteren van het fort bij Pannerden goedgekeurd door de Minister van Oorlog 0- 2 september 1890 V e Afd. Genie No. 15. De kosten bedroegen ongeveer f 49000,- De werken sub 7 en 8e werden uitgevoerd onder het beheer van den Kapitein Eerstaanwezend-Ingenieur te Nijmegen H. van 't Sant en onder toezicht van de 1e Luitenant G.W.C. Westenberg.
 
 
 
Bij de uitvoering van het sub 5e genoemde werk werd alsnog voor:
 
9e de levering van het vervoer van hardgegoten ijzeren pijlers, aangenomen door H. Gruson bij onderhandelschcontrakt goedgekeurd door den Minister van Oorlog op 12 junie 1885 V e Afd,. Genie No. 69, besteed een bedrag van 71801,48 Mark (dus ongeveer f 43000,-) en voor 10e het uitvoeren van werkzaamheden in verband met het maken van pantseringen ten behoeve van het verbeteren van het fort, bij onderhandelsch contract goedgekeurd door de Minister van oorlog op 10 Febrari 1886 V e Afd. genie No. 22, een bedrag van f 3500,-
 
 
 
Bij de uitvoering van het sub 6e genoemde werk werd alsnog voor:
 
11e de levering en het transport van Flusseitzen pantserblokken met ankers, moeren en platen, aangenomen door het Actiëngezellschaft Peiner Walzwerk te Peine, bij onderhandels contract goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 18 augustus 1887 V e Afd. Genie No. 32, besteed een som van 23161,59 Mark (dus ongeveer 13900,-) en voor:
 
12e Het verbeteren van de kazernering in het fort bij Pannerden, goedgekeurd door de Minister van oorlog op 28 Mei 1888 V e Afd. Genie No. 78, een bedrag van ongeveer f 3000,-
 
13e Het doen van voorzieningen aan het Fort bij Pannerden Bestek No. 121/1910 goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 11 April V e Adf. Genie No. 291, waarvoor de kosten ongeveer f760,- bedroegen.
 
De onder sub 5e tot 12e genoemde bestekken hebben betrekking op de groote verbetering van het fort. In Hoofdzaak werden daarbij de volgende ingrijpende wijzigingen aangebracht:
 
De rivierbatterij werd gepantserd
De gepantserde Waal- en Rijnbatterijen, met de daarheen voerende poternes werden gesticht.
De remise en de schuilplaats op het landfront werden gebouwd.
De binnenpleinen werden gedeeltelijk overdekt.
De bomvrijheid van het gebouw werd verbeterd door het aanbrengen van cementbetondekkingen, op de bestaande gewelven.
De landbatterij werd van een bekledingsmuur voorzien.
De mortieropstellingen werden gemaakt. Het onder 13e genoemde bestek betrof
Het maken van ophanginrichtingen voor hangmatten.
 
 
 
Het materieel voor de ijzerdraadversperring werd geleverd volgens 2 bestekken wegens "het leveren en opleggen van materieel der Genie voor het in staat van verdediging stellen van het fort Pannerden"respectievelijk goedgekeurd op 16 Juni 1890 V e Afd. Genie No. 89 en op 24 september 1890 V e Afd. Genie No. 71.
 
De kosten bedoegen te zamen ongeveer f 5700,-
 
Voorts zijn aan het fort tijdens en na de verbetering nog de volgende op declaratie beschikbare sommen besteed, ingevolge de daarachter gestelde machtigingen.
 
1e verrichten van werkzaamheden in verband met het opstelen van affuiten (8 December 1888 V e Afd. Genie No. 82) ongeveer f 180,-
 
2e het herstellen van het fornuis (9 Januari 1889 Ve Afd. Genie No. 49) f 250,-
 
3e het doen van wijzigingen aan de opstelling der affuiten van 10 c.M. (29 Januari 1889 Ve Afd. Genie No. 68) ongeveer f 350,-
 
4e het beplanten van het glacis (2 Februari en 14 Maart 1889 Ve Afd. Genie No. 30 en 71) f 650,-
 
5e aanschaffen van meubelen, enz. ten behoeve van een vereenigingslokaal (21 februari 1889 Ve Afd. Genie No. 44) f 220,-
 
6e aanschaffen van meubilair (21 December 1889 Ve Afd. Genie No. 42) f 200,-
 
7e het maken van afsluitingen (23 Maart 1889 Ve Afd. Genie No. 32) ongeveer F 75,-
 
8e het doen van voorzieningen (17 Juni 1889 Ve Afd. Genie No. 51) f 190,-
 
9e het aanbrengen van spreekbuizen (17 Januari 1891 Kab t Litt. G3 f 500,-
 
10e het leveren van materieel de genie voor het in staat van verdediging brengen (14 februari 1891 Kab t Litt. L8) f 225,-
 
11e het doen van voorzieningen 24 juni 1895 Ve Afd. Genie No. 84) f 70,-
 
12e het leveren van materieel de genie voor het in staat van verdediging brengen (2 april 1896 Ve Afd. Genie No. 18) f 450,-
 
13e het doen van voorzieningen tot het opleggen van munitie (25 september 1869 Ve Afd. Genie No. 48) f 95,-
 
14e het leveren van materieel de genie voor het in staat van verdediging brengen (31 Mei 1899 ve Afd. Genie No. 39) f 75,-
 
15e het doen van voorzieningen tegen inwateren aan de gepantserde batterijen (13 Juni 1899 Ve Afd. Genie No. 41) f 400,-
 
16e het aanbrengen van munitiekasten (30 Maart 1901 Ve Afd. Genie No.39) f 320,-
 
17e het leveren van kazernemeubelen en verplegingsbehoeften (10 Februari 1902 Ve Afd, Genie No. 23) f 300,-
 
18e het wijzigen van bestaande en maken van nieuwe spreekbuisleidingen; het maken van sleuven in een pantserplaat; het inrichten van lokaal 19 tot opstelling voor een afstandmeter; het leveren een aanbrengen van een dekplaat voor een schietgat; het leveren van een fornuis en kookketels; het wijzigen van de gronddekking boven een remise (20 Februari 1903 Ve Afd. Genie No. 117) tot een gezamenlijk bedrag va f 2550,-
 
19e het in verbinding brengen van de pomp in de keuken met de buis van de pomp in lokaal 4 (9 juni 1903 Ve Afd. Genie No. 73) f 250,-
 
20ehet doen van voorzieningen in verband met het maken van een gelegenheid tot afstandmeting (21 december 1903 Ve Afd. Genie No. 95) f 240,-
 
21e het herstellen van een toegangsweg; uitbreken van de borstwering op den bedekten weg; leveren van kazernemeubelen; doen van voorzieningen in verband met het aanbrengen van telefonische en electrische schelgeleidingen (24 Februari 1904 Ve Afd. Genie No. 88) tot een gezamenlijk bedrag van f 1220,-
 
22e het leveren van kazernemeubelen; het leveren een aanbrengen van een vloerbekleding (houtgraniet) in het logieslokaal voor officieren (8 Maart 1905 Ve Afd. Genie No. 75) tot een gezamenlijk bedrag van f 355,-
 
23e Het doen aanmaken van kasten in het fort bij Pannerden tot berging van trapgranaten.
 
24e Het aanbrengen van een deur tusschen de lokalen 65 en 66 in het fort bij Pannerden (19 februari 1913 Ve. Afd. No. 77) f35,-
 
25e Het aanbrengen van haken ter bevestiging van hangmatten in de langspoterne van het fort bij Pannerden (19 Februari 1913 Ve Afd. No. 77) f70,- Als onderdeel van bestek 108/1913 "Het eenjarig onderhoud van de militaire gebouwen te Pannerden en te Lent, is op het oostelijk binnenplein een pomp gemaakt, in verbinding met de zuigbuis van de pomp in lokaal 22 en is ter vervanging van een open goot in poterne 31 eene riolering van ijzeraarden buizen aangebracht ter verbinding van den vergaarput op het westelijk binnenplein met dien in de binnengracht.
 
De kosten voor deze voorziening bedroegen respectievelijk ongeveer f165,- en f235,-
 
-----------------------------
Strijd van Hr. Ms. Braga en Fort Pannerden
Op 10 mei 1940, om 03:55 uur, werd de eerste Duitse grensoverschrijding bij Spijk door een goudkleurig schitterlicht gemeld aan de Nederlandse troepen. Ook op andere plaatsen staken Duitse troepen de Nederlandse grens over. Toen LTZ 1 Madsen dit vernam, werden de commandanten van de Braga en de Freyr gewaarschuwd en ging hij zelf aan boord van de Tyr. Hr. Ms. Christiaan Cornelis en Hr. Ms. Cressy vuurden enkele 3,7cm granaten af op Hr. Ms. Wilhelmina nadat de kas en de geclassificeerde documenten meegenomen waren. De beide kleine oorlogsschepen voegden zich daarna bij Hr. Ms. Tyr.
 
Omdat Hr. Ms. Braga zich vlak bij de grens bevond, kwam zij vrijwel meteen onder vuur te liggen van de Duitse vliegtuigen en van Duitse machinegeweren vanaf de wal. In de loop van de vroege morgen van die tiende mei werd de snelle bezetting van Millingen gemeld en hierop besloot de commandant van de oude rivierkanonneerboot, LTZ 2 Koninklijke Marine Reserve (KMR) J.H. Uiterwijk, de rivier af te zakken en de Neder-Rijn op te varen richting Fort Pannerden. Onderweg werd het pontonveer van West-Pannerden door de Braga tot zinken gebracht om te voorkomen dat de Duitsers het zouden gebruiken om de rivier over te steken. Rond 08:00 uur zag LTZ 2 Uiterwijk dat Fort Pannerden al door Duitse artillerie onder vuur genomen werd, en hij besefte dat de Braga geen schijn van kans had tegen de Duitse kanonnen en vliegtuigen. Hij besloot om de oude kanonneerboot tot zinken te brengen en met zijn bemanning de bezetting van Fort Pannerden te versterken. Hr. Ms. Braga werd tussen twee kribben (strekdammen) aan de grond gezet waarna de buitenboordafsluiters opengedraaid werden. Terwijl het oude schip langzaam vol rivierwater liep, werd het 12cm kanon onklaar gemaakt en het 3,7cm kanon en de 12,7mm mitrailleur van boord gehaald. De wapens en de munitie meenemend spoedden de mannen zich naar het fort.
 
Fort Pannerden was van 1869 tot 1872 gebouwd als voorpost van de Vesting Holland. In 1939 kreeg het verouderde fort de status van infanteriesteunpunt toebedeeld en werden er enige tientallen infanteristen met machinegeweren geplaatst. Er werden zeven kleine kazematten gebouwd rondom het fort en enige mitrailleurnesten ingericht. De kazematten waren echter nog niet voorzien van zanddekking en de overige fortificaties stamden nog uit de vorige eeuw. Op 10 mei lieten de Duitsers het fort links liggen en staken in grote getalen de Neder-Rijn over in rubberbootjes, buiten bereik van de mitrailleurs van Fort Pannerden. Nadat de Duitsers de noordelijker gelegen IJssellinie en de zuidelijker gelegen Maas-Waalkanaalstelling al eerder op die eerste dag hadden doorbroken, werd het fort omringd door vijandelijke troepen en volledig geïsoleerd.
 
De volgende dag om 08:00 uur werd Fort Pannerden aangevallen door zes Duitse Junkers 87 duikbommenwerpers (Stuka`s) die het fort hevig mitrailleerden. Marinier 1e klasse Van Rijn, die met de 12,7mm mitrailleur van de Braga bovenop het fort had postgevat, schoot op de aanvallende vliegtuigen en wist er meerdere te raken waarvan één toestel gedwongen werd te landen. Gelukkigerwijs raakte niemand in het fort gewond tijdens de Duitse aanval. Kapitein Westerveld had inmiddels patrouilles in burger uitgezonden omdat zijn fragiele telefoonlijn stukgeschoten was. Hij leerde van de patrouilles dat het fort geheel door vijandelijke troepen omsingeld was en dat de linie Nijmegen-Bemmel-Huissen ontruimd was. Rond 15:00 uur vernam de commandant van het fort dat de Duitsers artillerie hadden opgesteld in Doornenburg, de kant vanaf de Betuwe, om zijn vesting onder vuur te kunnen nemen.
 
Tegen 18:45 uur naderden op de fortweg twee Duitse onderhandelaars terwijl zes Stuka`s boven het fort cirkelden. De Duitsers hadden de volgende boodschap van hun superieur Oberstleutnant Speck: "Onze pantservoertuigen staan klaar voor de aanval. U bent volkomen ingesloten. Tegenstand is volkomen nutteloos. Wij staan per radio in contact met onze vliegers. Wij komen niet als vijanden maar als vrienden en willen daarom onnodig bloedvergieten vermijden". Kapitein Westerveld overwoog zijn kansen. Het moreel van zijn mannen en de bemanning van Hr. Ms. Braga was nog goed, maar de bewapening van het fort was niet berekend op een aanval vanaf de Betuwse kant. De marine batterij kon alleen richting het Blijlands Kanaal vuren, in de richting van de Rijn. Een bomaanval zou het fort en het garnizoen fataal worden omdat het fort van boven geheel open was. Verder was het beton van de kazematten nog vers en zwak omdat het nog maar zo kort geleden gestort was. Bovendien beschikte men in het fort niet over pantser- en luchtafweergeschut van enige betekenis. Na overleg met de officieren van de Braga, kwam de commandant van Fort Pannerden tot de conclusie dat verder vechten geen zin had en om 19:30 uur, op 11 mei 1940, gaf de bezetting van het fort zich over. Van de Duitse soldaten, die het fort na de overgave bezetten, leerden de Nederlandse verdedigers dat die morgen, door toedoen van de 12,7mm mitrailleur van de Braga, één vliegtuig was neergestort en twee andere toestellen beschadigd raakten waardoor zij gedwongen waren zich terug te trekken.
 
Op 12 mei 1940 werd de bemanning van Fort Pannerden in krijgsgevangenschap afgevoerd richting Duitsland. Tijdens het verloop van de oorlog werd het fort door de bezetter leeggeplunderd. Vooral het staal, de wapens en de aanwezige apparatuur, zoals afstandmeters, waren voor de steeds meer onder schaarste lijdende Duitsers zeer waardevol.

Gelegerd in (1) 1919 te Pannerden.
Bemanningslid is Geurt van DIJK.
 
Geboren op zaterdag 26 augustus 1899 om 10:00 uur te Angerlo (Zevenaar).
--Geurt is geboren in het huis met letter F no 42, de geboorte van Geurt is aangegeven door Evert Jan van Dijk, vader, oud 40 jaar, metselaar, woonachtig te Angerlo in tegenwoordigheid van Berend Siebelink, oud 68 jaar, arbeider, woonachtig te Angerlo en Jan Willem Harbers, oud 54 jaar, gemeente ontvanger, woonachtig te Angerlo.
Overleden op dinsdag 9 augustus 1994 te Doetinchem op 94-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tussen 1919 en 1925.
Zoon van Evert Jan van DIJK, metselaar (1892-1899), en Johanna STEIJNTJES, dienstmeid (1892). {Hij was ook ooit gehuwd met Everdina Magdalena GERRITSEN, geboren op zaterdag 29 juli 1899 om 23:00 uur te Angerlo (Zevenaar).
--Everdina Magdalena is geboren in het huis met letter H no 34, de geboorte van Everdina Magdalena is aangegeven door Albertus Gerritsen, vader, oud 37 jaar, landbouwer, woonachtig te Angerlo in tegenwoordigheid van Wilhelmus Jansen, oud 41 jaar, schoenmaker, woonachtig te Angerlo en Jan Willem Harbers, oud 54 jaar, gemeente ontvanger, woonachtig te Angerlo.
Overleden op woensdag 12 april 1972 op 72-jarige leeftijd, dochter van Albertus GERRITSEN, landbouwer (1899), steenfabriek arbeider (1920), en Cornelia Johanna JONKERS.}
 
Gelegerd in (2) 1919 te Pannerden.
Bemanningslid is Baldewijnus Johannes (Bald) de BOER (Grote Bald van Lieve Tijm).
 
Geboren op donderdag 11 november 1909 te Vollenhove.
Smid, bankwerker, militair.
Overleden op woensdag 11 december 1996 te Ede op 87-jarige leeftijd.
Zoon van Timotheus Albertus (Lieve Tijm) de BOER, visser, en Johanna Maria (Anne) WESTERBEEK. {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op maandag 13 mei 1946 te Bemmel, gehuwd voor de kerk op dinsdag 14 mei 1946 te Doornenburg (RK) met Aleida Maria (Leida) LEENDERS, 35 jaar oud, geboren op donderdag 9 februari 1911 te Bemmel, overleden op zaterdag 9 mei 2009 te Weesp op 98-jarige leeftijd, dochter van Antonius (Antoon) LEENDERS, klompenmaker, en Maria Johanna DEEGEN.}
 
Gelegerd in (3) 1919 te Pannerden.
Bemanningslid is Albertus Wilhelmus (Albert) KAMPES.
 
Geboren op dinsdag 16 mei 1899 te Duiven.
Overleden op vrijdag 26 februari 1993 te Duiven op 93-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus Johannes KAMPES, arbeider (1892), waarsman (1899), en Willemina HARMSEN, dienstmeid (1892). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op vrijdag 5 juli 1935 te Zevenaar met Johanna Elisabeth ARNS, 33 jaar oud, geboren op maandag 7 oktober 1901 te Zevenaar, overleden op vrijdag 5 september 1986 te Duiven op 84-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Martinus ARNS, arbeider (1898), en Hendrina Johanna (Heintje) DERKSEN.}
 
Gelegerd in (4) op 50-jarige leeftijd op maandag 8 september 1919 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Johannes van DALEN, 21 jaar oud.
 
Geboren op dinsdag 14 september 1897 om 15:00 uur te Arnhem.
-- Gerardus Johannes is geboren in het huis staande aan de Klarenbeekschenweg, de geboorte van Gerardus Johannes is aangegeven door Gerardus van Dalen, vader, oud 30 jaar, tuinman, woonachtig te Arnhem in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp, oud 37 jaar, tuinman, woonachtig te Arnhem en Bernardus Christiaan Martens, oud 41 jaar, tuinman, woonachtig te Arnhem.
(gezindte: RK).
Sergeant, ambtenaar bij de rijksbelastingen.
Overleden op zondag 12 december 1954 om 04:00 uur te Herwen en Aerdt op 57-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Gerardus Johannes is aangegeven door Johannes Gerardus Bartholomeus Caerteling, oud 42 jaar, besteller bij de posterijen, woonachtig te Herwen en Aerdt.
-- Gerardus Johannes gaat op 17-5-1919 naar Den Helder en vervolgens op 8-9-1919 naar Fort Pannerden tbv de Oostbatterij.
Zoon van Gerardus van DALEN, tuinman, en Maria Magdalena FROOLAND. {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op vrijdag 14 juni 1946 te Lobith met Gerarda Theodora HAFKAMP, 38 jaar oud, geboren op zondag 21 juli 1907 te Lobith, overleden op dinsdag 11 mei 1993 te Lobith op 85-jarige leeftijd, dochter van Gradus Hendrikus HAFKAMP en Theodora PETERS.}
 
Gelegerd in (5) 1920 te Pannerden.
Bemanningslid is Antonius Hendrikus (Toon) de VRIES.
 
Geboren op vrijdag 22 juni 1900 te Aerdt.
Groentenhandelaar (1928).
Overleden op zaterdag 16 september 1967 te Zevenaar op 67-jarige leeftijd.
Begraven op woensdag 20 september 1967 te Herwen, zoon van Everard de VRIES (Eduard), arbeider (1900), landbouwer (1928), en Sophia KLEINPENNING. {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op maandag 3 september 1928 te Herwen en Aerdt met Maria Cicilia HESSE, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 15 december 1900 te Doesburg, overleden op donderdag 13 april 1961 te Herwen op 60-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus HESSE, landbouwer (1900), en Maria Cicilia BAARS.}
 
Gelegerd in (6) 1920 te Pannerden.
Bemanningslid is Bernd (Bernd) ROORDING.
 
Geboren 1902.
Overleden 1936.
 
Gelegerd in (7) 1920 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Wilhelmus (The) KERSTEN.
 
Geboren op zaterdag 31 maart 1900 te Vossenpels.
Kweeker (1936).
Overleden op zondag 19 augustus 1984 te Lent op 84-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus Antonius (Gradus) KERSTEN, broodbakker (1900), en Johanna Adriana MEEUWSEN. {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op zondag 25 april 1926 te Elst met Petronella Johanna JANSEN, 26 jaar oud, geboren op zaterdag 3 maart 1900 te Lent, overleden op zaterdag 7 april 1973 te Lent op 73-jarige leeftijd, dochter van Peter JANSEN, arbeider (1896), en Hendrina van der LINDEN.}
 
Gelegerd in (8) 1920 te Pannerden.
Bemanningslid is Petrus Jacobus Johannes (Piet) SOM.
 
Geboren op donderdag 4 januari 1900 te Vossenpels.
Bloemist (1934).
Overleden op donderdag 2 april 1987 te Lent op 87-jarige leeftijd.
Zoon van Christiaan SOM, warmoezier (1900), en Maria Marcelina van ELK. {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op woensdag 12 september 1934 te Elst met Klazina Hendrina JANSEN, 36 jaar oud, geboren op zaterdag 27 augustus 1898 te Lent, overleden op vrijdag 6 november 1981 te Lent op 83-jarige leeftijd, dochter van Antonius Wilhelmus (Ton) JANSEN, warmoezier, en Petronella Johanna (Nel) ARTS.}
 
Gelegerd in (9) 1920 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Franciscus Paulinus (Willem) BOSHOUWERS.
 
Geboren op vrijdag 22 juni 1900 te Boekel (Boxtel).
Militair 5e pantserfortartillerie (1920), leraar.
Overleden xx‑xx‑1972 te Nijmegen.
Zoon van Joseph BOSHOUWERS, hoofd eener school, en Anna Maria Elisabeth van de MEERENDONK. {Hij is later gehuwd voor 1933 met Maria Carolina van der VELDEN, geboren op dinsdag 10 september 1901 om 07:00 uur te Millingen.
--Maria Carolina is geboren in het huis staande in wijk A met no 79, de geboorte van Maria Carolina is aangegeven door Hendrikus van der Velden, vader, oud 33 jaar, postbode, woonachtig te Millingen in tegenwoordigheid van Franciskus Oteman, oud 35 jaar, kleermaker, woonachtig te Millingen en Wilhelmus Hendrikus Prenger, oud 43 jaar, winkelier, woonachtig te Millingen.
(gezindte: RK), overleden op donderdag 2 april 1987 te Nijmegen op 85-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus van der VELDEN (Heant de Ko-ek), postbode (1901), winkelier (1927), en Johanna Alberdina (Anna) DRIEVER.}
 
Gelegerd in (10) 1920 te Pannerden.
Bemanningslid is Pieter Martinus Willem Johannis van der SLIKKE.
 
Geboren op woensdag 22 januari 1896 te Kruiningen.
1e Luitenant Arillerie, kapitein kustartillerie.
Overleden op vrijdag 27 augustus 1943 om 01:30 uur te Stanislau (POL) op 47-jarige leeftijd.
-- bron oorlogsgravenstichting en archief Ede, ingeschreven akte van het Rode Kruis te Stanislau.
-- 1920, 3-3 Korps Pantserfort Artillerie Eerste Luitenant PMWJ van der Slikke, 5e comp te Arnhem, geheel of gedeeltelijk gedetacheerd op het fort op den Hoofddam bij Pannerden.
Zoon van Johannes Evert van der SLIKKE, hoofd eener school (1918), en Anna Catharina de VISSER. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 25 april 1918 te Vlissingen met Elisabeth BIJLEVELD, 24 jaar oud, geboren op dinsdag 17 april 1894 te Leiden, overleden op vrijdag 3 april 1964 om 23:30 uur te Oostkapelle op 69-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Elisabeth is aangegeven door Elizabeth Voorbergen, oud 51 jaar, enquêtrice praenatale zorg, woonachtig te Oostkapelle.
Dochter van partner van Bijleveld en Elisabeth BIJLEVELD.}
 
Gelegerd in (11) 1919‑1920 te Pannerden.
Bemanningslid is Albertus Josephus (Bartje) HOLLAND.
 
Geboren op woensdag 27 juni 1900 te Doornenburg.
Landbouwer (1937).
Overleden 1981.
Zoon van Theodorus HOLLAND, tapper (1900), en Catharina Margaretha RISSEWIJCK. {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op donderdag 1 april 1937 te Bemmel met Johanna Hendrina KLOPPENBURG, 24 jaar oud, geboren op woensdag 20 november 1912 te Bemmel, overleden op woensdag 18 maart 1987 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Wilhelmus KLOPPENBURG, landbouwer (1937), en Hendrina Everdina STREPPEL.}
 
Gelegerd in (12) 1921 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Gerardus (The) EVERS.
 
Geboren op zondag 30 maart 1902 te Duiven.
Kweeker (1930).
Overleden 1989.
Zoon van Theodorus EVERS, warmoezier (1902), en Maria HUBERS. {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 7 mei 1930 te Huissen met Elisabeth Antonia Maria WILLEMSEN, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 23 augustus 1904 te Huissen, dochter van Johannes WILLEMSEN, warmoezier (1930), en Johanna Arnolda de KONING.}
 
Gelegerd in (13) 1919‑1921 te Pannerden.
Bemanningslid is Christianus Stephanus (Chris) WOUTERS.
 
Geboren op zondag 6 mei 1900 te Huissen.
Warmoezier (1926).
Overleden op zondag 12 april 1987 te Bemmel op 86-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus Johannes WOUTERS, warmoezier (1900), en Theodora Petronella EVERS. {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 23 juni 1926 te Bemmel met Maria Petronella NAS, 33 jaar oud, geboren op zondag 25 december 1892 te Bemmel, overleden op zondag 8 januari 1967 te Bemmel op 74-jarige leeftijd, dochter van Theodorus NAS, fruithandelaar (1926), en Maria LINTSEN.}
 
Gelegerd in (14) 1922 te Pannerden.
Bemanningslid is The HENDRIKS.
 
Geboren 1902.
Overleden 1985.
 
Gelegerd in (15) 1919‑1922 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Wilhelmus Andreas (Thee) MEUWSEN.
 
Geboren op donderdag 30 november 1899 om 18:30 uur te Groessen (Duiven).
--Theodorus Wilhelmus Andreas is geboren in het huis staande in wijk G nummer 76. de geboorte van Theodorus Wilhelmus Andreas is aangegeven door Johannes Wilhelmus Meuwsen, vader, oud 29 jaar, arbeider, woonachtig te Groessen in tegenwoordigheid van Hendrikus van der Lugt, oud 32 jaar, klompenmaker, woonachtig te Duiven en Martinus Diekker, oud 24 jaar, arbeider, woonachtig te Duiven.
Overleden op donderdag 8 februari 1973 te Zevenaar op 73-jarige leeftijd.
Begraven te Doornenburg.
-- gelegerd in het Fort van 1919 tot 1922.
Zoon van Johannes Wilhelmus MEUWSEN, arbeider (1899), en Hendrina Maria LENTJES. {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op dinsdag 21 juni 1938 te Didam met Berndina Hendrina DERKSEN, 33 jaar oud, geboren op maandag 13 februari 1905 te Didam, overleden op woensdag 6 april 1994 op 89-jarige leeftijd, begraven te Doornenburg, dochter van Hendrikus Johannes DERKSEN, landbouwer (1905), en Hendrika HARMSEN.}
 
Gelegerd in (16) 1922 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Franciscus (Jo) BERKIEN.
 
Geboren op zaterdag 16 november 1901 om 10:30 uur te Doornik (Bemmel).
--Johannes Franciscus is geboren in het huis staande in wijk B met no 45, de geboorte van Johannes Franciscus is aangegeven door Johannes Franciscus Berkien, vader, oud 33 jaar, warmoezier, woonachtig te Ressen in tegenwoordigheid van Wilhelmus Antonius Marcus Verweijen , oud 30 jaar, koster en organist, woonachtig te Bemmel en Wilhelmus van 't Hullenaar, oud 51 jaar, poldersecretaris, woonachtig te Bemmel.
Overleden op dinsdag 28 februari 1995 te Nijmegen op 93-jarige leeftijd.
--gelegerd in het Fort tussen 1922 - 1925.
Zoon van Johannes Franciscus BERKIEN, warmoezier (1901), en Willemina Johanna de WILD. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 6 september 1933 te Lent met Hendrina Petronella (Hendje) JANSEN, 29 jaar oud, geboren op woensdag 4 november 1903 te Lent, overleden op dinsdag 1 oktober 1974 te Bemmel op 70-jarige leeftijd, dochter van Antonius Wilhelmus (Ton) JANSEN, warmoezier (1897), en Petronella Johanna (Nel) ARTS.}
 
Gelegerd in (17) 1921‑1922 te Pannerden.
Bemanningslid is Albert van der WAAG.
 
Geboren op woensdag 19 mei 1886 te Leiden.
Fortcommandant 1921-1922.
Overleden op vrijdag 2 augustus 1963 te 's Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
Zoon van Albertus Jacob van der WAAG, horlogemaker (1881), en Johanna Hendrika BRONKHORST. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 19 mei 1914 te Utrecht met Jacoba Goverdina van DAM, 30 jaar oud, geboren op dinsdag 8 april 1884 te Wageningen, overleden op zondag 10 januari 1960 te 's Gravenhage op 75-jarige leeftijd, dochter van Jean Charles van DAM en Bertha Henriette Carolina de RUIJTER.}
 
Gelegerd in (18) 1920‑1923 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Bernardus (Jan) EGGENHUIS.
 
Geboren op zaterdag 11 augustus 1888 te Huissen.
Arbeider (1917).
Zoon van Willem EGGENHUIS, arbeider (1885-1926), en Johanna MELCHERS, dienstbode (1885). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 22 augustus 1917 te Huissen met Maria Jozephina DERKSEN, 27 jaar oud, geboren op woensdag 19 maart 1890 te Bemmel, overleden op zaterdag 12 januari 1957 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerardus DERKSEN, boerenknecht (1882), arbeider (1917), warmoezier (1928), en Antonia BERNS.}
 
Gelegerd in (19) 1925 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Gerardus (Jan) KRAMER.
 
Geboren 1906.
Overleden 1989.
 
Gelegerd in (20) 1919‑1925 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Gerardus Antonius (Willem) RUTJES.
 
Geboren op donderdag 2 november 1899 te Pannerden.
Schipper (1926).
Overleden op donderdag 7 september 1944 te Pannerden op 44-jarige leeftijd.
Zoon van Petrus Johannes RUTJES, schipper (1889), en Maria Johanna BUIL. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 5 september 1924 te Pennerden met Helena Maria SCHEERS, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 8 november 1898 te Doornenburg, overleden op zondag 13 oktober 1985 te Nijmegen op 86-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Wilhelmus SCHEERS, schipper (1898), visser, en Bernardina Hendrika Wilhelmina RUTJES.}
 
Gelegerd in (21) 1919‑1925 te Pannerden.
Bemanningslid is Christiaan LICHTENBERG / NOURIS.
 
Geboren op donderdag 27 april 1899 om 05:30 uur te Utrecht.
-- Christiaan is geboren in het huis staande aan de Catharijnesingel numero 12, de geboorte van Christiaan is aangegeven door Boudewijn Dumans, oud 56 jaar, portier, woonachtig te Utrecht in tegenwoordigheid van Jan Tjabing, oud 59 jaar, bode, woonachtig te Utrecht en George Koenraad Eger, oud 38 jaar, bedediende, woonachtig te Utrecht.
Landbouwarbeider (1923).
Overleden op zondag 11 november 1973 te Doornenburg op 74-jarige leeftijd.
-- Christiaan is gewettigd als kind van Christiaan Lichtenberg bij het huwelijk met Sophia Maria Nouris
-----------------------------
--gelegerd in Fort Pannerden tussen 1919 - 1925.
Zoon van Christiaan LICHTENBERG, koetsier (1900), en Sophia Maria NOURIS. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 17 mei 1923 te Bemmel met Catharina HAAN, 25 jaar oud, geboren op zondag 15 mei 1898 te Doornenburg, dochter van Peter Hendrik HAAN, arbeider (1892), steenfabriekarbeider (1923), en Johanna STEUR.}
 
Gelegerd in (22) 1925 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Hermanus (Gerrit) WOLTERS.
 
Geboren 1899.
Overleden 1980.
 
Gelegerd in (23) 1939 te Pannerden.
Bemanningslid is Leonardus Johannes (Leen) KLOPPENBURG.
 
Geboren op zaterdag 5 december 1896 om 21:00 uur te Huissen.
--Leonardus Johannes is geboren in het huis staande in wijk F nummer 125, de geboorte van Leonardus Johannes is aangegeven door Bernardus Wilhelmus Kloppenburg, vader, oud 35 jaar, arbeider, woonachtig te Huissen in tegenwoordigheid van Wilhelm Balk, oud 43 jaar, barbier, woonachtig te Huissen en Albertus Johannes Hendrikus Hendriks, oud 26 jaar, barbier, woonachtig te Huissen.
Kok.
Overleden op maandag 10 juni 1968 te Arnhem op 71-jarige leeftijd.
Begraven xx‑06‑1968 te Angeren.
-- gelegerd in het Fort tijdens de mobilisatie 1914-1918.
Zoon van Bernardus Wilhelmus KLOPPENBURG, arbeider (1896), en Geertruida HUBERTS. {Hij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op dinsdag 23 april 1929 te Huissen met Wilhelmina Johanna SCHOLTEN, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 15 juli 1904 te Huissen, overleden op dinsdag 13 maart 1984 te Angeren op 79-jarige leeftijd, begraven xx‑03‑1984 te Angeren, dochter van Johannes Bernardus SCHOLTEN en Johanna Petronella BOUWMAN.}
 
Gelegerd in (24) 1939 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Bernardus (Theo) FÖLKER.
 
Geboren op woensdag 2 februari 1921 te Zevenaar.
Overleden op vrijdag 23 mei 1975 te Zevenaar op 54-jarige leeftijd.
Zoon van Theodorus Bernardus Jacobus FÖLKER, timmerman (1916), en Aleida SALES.
 
Gelegerd in (25) 1939 te Pannerden.
Bemanningslid is Garrit Jan (Gert) BLOEMENDAAL.
 
Geboren 1915.
Grenswacht.
Overleden 2006.
 
Gelegerd in (26) 1936‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Wouter Gertrudus (Wout) BAKKER.
 
Geboren op dinsdag 31 maart 1896 te Rotterdam.
Eerste luitenant (1924), luitenant kolonel.
Overleden xx‑xx‑1977 te 's Gravenhage.
--woonachtig te Harderwijk (1924)
-----------------------------
--gelegerd in het Fort van 1936 tot 1940.
Zoon van Adrianus Hendrikus BAKKER, 1e luitenant Mariniers, en Ariaantje Johanna van HAAFTEN. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 20 november 1924 te Bussum met Aagje Fiene Maria MOLEMA, 22 jaar oud, geboren op zondag 13 april 1902 te Bussum, dochter van Sijpko MOLEMA en Maria Christina WILLINK.}
 
Gelegerd in (27) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Derk BUTER.
 
Geboren op maandag 30 maart 1908 te Meppel.
Overleden op zaterdag 2 september 1989 te Meppel op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Roelof BUTER, schoenmaker (1908), en Grietje HOEVENBERG. {Hij was ook ooit gehuwd met Trijntje TIMMERMAN, geboren op woensdag 25 december 1912 te Meppel, overleden op donderdag 21 augustus 1986 te Meppel op 73-jarige leeftijd.}
 
Gelegerd in (28) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Lubertus Jan Hendrik (Bertus) HEKMAN.
 
Geboren op dinsdag 21 februari 1911 om 12:00 uur te Brucht, Ambt Hardenberg.
Landbouwer.
Overleden op maandag 12 maart 2001 te Heemserveen op 90-jarige leeftijd.
Begraven op zaterdag 17 maart 2001 te Heemse, Scholtensdijk, zoon van Johannes HEKMAN, landbouwer (1911), en Everdina BOERMAN. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 3 juni 1938 te Heemse met Hendrikje GERRITS, 21 jaar oud, geboren op zondag 29 oktober 1916 om 21:00 uur te Heemse, gedoopt (NG) op dinsdag 5 december 1916 te Heemse, overleden op woensdag 24 september 2008 te Radewijk op 91-jarige leeftijd, begraven op maandag 29 september 2008 te Rheeze, dochter van Jan Hendrik GERRITS, landbouwer, en Arendina RIGTERINK.}
 
Gelegerd in (29) 1939‑1940 te Pannerden.
-- in het Fort gelegerd van 11 april 1939 tot 12 mei 1940.
Bemanningslid is Lefert (Leo) HILBERINK.
 
Geboren op maandag 18 november 1912 te Stegeren, Ambt Ommen.
Kwartiermaker in 1939 op Fort Pannerden, opzichter landbouwcrisisorganisatie (1942).
Overleden op vrijdag 1 januari 1993 te Losser op 80-jarige leeftijd.
--gelegerd in het Fort tijdens de 2e Wereldoorlog.
Zoon van Evert Jan HILBERINK, landbouwer (1912), en Hendrikje SPOELMAN, dienstmeid (1909). {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 18 juni 1942 te Bemmel met Petronella van BRAKEL, 25 jaar oud, geboren op zaterdag 30 december 1916 te Bemmel, overleden op zondag 15 maart 2009 te Losser op 92-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Hendrikus van BRAKEL, tramconducteur (1914), en Maria Petronella STRAATMAN.}
 
Gelegerd in (30) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Gerardus (Hendrik) NEIJENHUIS.
 
Geboren 1919.
Overleden 1976.
 
Gelegerd in (31) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Berend SPIN.
 
Geboren op donderdag 14 november 1912 te Havelterberg.
Meubelmaker.
Overleden op woensdag 16 januari 1985 te Heerenveen op 72-jarige leeftijd.
-- Johan Spin (FB-29-10-2019)
Een paar dagen geleden bracht ik een bezoek aan Fort Pannerden, waar mijn vader - Berend Spin - aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog gelegerd was. In augustus 1939 was hij opgeroepen voor de mobilisatie.
Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, was het Nederlandse leger kansloos en ook de commandant van Fort Pannerden gaf zich - onder dreiging van een luchtbombardement - al op de avond van 11 mei over. Berend werd met de rest van zijn onderdeel krijgsgevangen gemaakt en de volgende dag marcheerden ze onder Duits toezicht naar Nijmegen, waarna ze naar Duitsland werden afgevoerd.
Door de gangen en de verblijven van het fort te lopen, waar hij al die tijd leefde en werkte, het maakte veel indruk. En de foto's van mijn vader op groot formaat te zien, ook al heb ik de foto's ooit zelf aangeleverd, het liet me niet onberoerd.
-----------------------------
-- Berend verhuist op 13 juli 1938 van Steenwijk naar Meppel.
Zoon van Jan SPIN, arbeider (1912), en Talligje van den BOS. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 9 juli 1938 te Meppel met Geesje EDEL, 19 jaar oud, geboren op zaterdag 15 februari 1919 te Meppel, overleden op vrijdag 1 januari 1943 te Meppel op 23-jarige leeftijd, dochter van Jan EDEL, kleermaker, en Jentien SCHEERES.}
 
Gelegerd in (32) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Harm KLEINJAN.
 
Geboren 1912.
Overleden 1990.
 
Gelegerd in (33) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan Frederik (Jan) LENDERINK.
 
Geboren op dinsdag 8 oktober 1912 te Hengelo.
Sergeant.
Overleden 1999.
Zoon van Willem Jan LENDERINK, timmerman (1912), en Pietertjen Johanna Frederika HALLERS, dienstbode (1911).
 
Gelegerd in (34) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Anton Friedrich (Frits) FREK.
 
Geboren 1918.
Administrateur.
Overleden 2000.
 
Gelegerd in (35) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan BLOKZIJL.
 
Geboren op donderdag 2 februari 1911 te Hoogeveen.
Overleden op vrijdag 7 april 2000 te Hoogeveen op 89-jarige leeftijd.
Zoon van Aaldert BLOKZIJL, arbeider (1911), en Geertje BENJAMINS. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 9 mei 1936 te Hoogeveen met Trijntje HUISJES, 21 jaar oud, geboren op vrijdag 26 maart 1915 te Hoogeveen, overleden op maandag 8 april 1985 te Hoogeveen op 70-jarige leeftijd, dochter van Berend HUISJES en Hendrikje NIJMEIJER.}
 
Gelegerd in (36) 1939‑1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes DOLLEN.
 
Geboren op woensdag 4 september 1912 te Wierden.
Overleden op zaterdag 16 juli 1977 te Wierden op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Jan Hendrik DOLLEN, metselaar (1912), en Aaltjen GOOSSELINK. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 22 augustus 1940 te Wierden met Gerritdina WOUDENBERG, 27 jaar oud, geboren op zondag 15 juni 1913 te Rectum, overleden op woensdag 7 juni 1995 te Wierden op 81-jarige leeftijd, dochter van Reinder WOUDENBERG, landbouwer, en Geesken ter KEURS.}
 
Gelegerd in (37) 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerrit Hendrik BORKENT.
 
Geboren op donderdag 29 februari 1912 te Hooge Hexel.
Overleden op zaterdag 20 mei 1989 te Wierden op 77-jarige leeftijd.
Zoon van Egbert BORKENT, landbouwer (1912), en Hendrika STOKMAN, boerenwerkster (1907). {Hij was eerder gehuwd 1935 te Wierden met Geertje MINKJAN, geboren op maandag 5 juni 1911 te Notter, overleden op dinsdag 22 januari 2002 te Wierden op 90-jarige leeftijd, dochter van Gerrit MINKJAN, fabriekarbeider (1911), en Miena HEUVER.}
 
Gelegerd in (38) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Arie ZOUTENBIER, 23 jaar oud.
 
Geboren op dinsdag 30 januari 1917 te 's Gravenhage.
Hr.Ms. Braga, hofmeester, zeevisscher.
Overleden op donderdag 3 december 1942 te Lorient, dep Morbihan (F) op 25-jarige leeftijd.
-- uitreksel van de gemeente Lorient uit Frankrijk.
-- In mei 1940 werd de rivierkanonneerboot de Hr. Ms. 'Braga' bij Fort Pannerden ingezet. Schipper Zoutenbier was 21 jaar toen hij in maart 1939 werd opgeroepen voor militaire dienst. Hij werd roerganger aan boord van de 'Braga'.
 
In de weken voor 10 mei was het luchtruim al herhaaldelijk door Duitse vliegtuigen geschonden, maar daar mocht niet tegen opgetreden worden. Toen de inval eindelijk begon knarste een luitenant: 'Zo, vulles, kom je in de nacht! Daar hebben we nu anderhalf jaar op liggen wachten!'. In de loop van de tiende mei werd het de commandant van de boot duidelijk dat hij met het scheepje weinig kon uitrichten. Hij vroeg toestemming zich bij de bezetting van Fort Pannerden te voegen. Daar aangekomen zorgden de marinemensen voor extra bescherming tegen beschietingen uit de lucht en stapelden zandzakken op het talud. De zware mitrailleur van de 'Braga' werd opgehaald en voor gebruik op het fort klaargemaakt.
Op 11 mei openden zes vliegtuigen een hevig mitrailleurvuur op het fort. Het vuur werd beantwoord met de mitrailleur van de 'Braga' en één vliegtuig werd neergeschoten.
Intussen bleek het fort onvoldoende bemand. De twee kanonnen van het fort konden slechts op de rivier richten en het beton van de kazematten buiten het fort was nog zo slap dat het bij de beschietingen verpulverde en wegstoof.
Om kwart voor zeven 's avonds naderden zeven Duitsers het fort. Eén met een witte vlag en drie met de handen omhoog. Toch wekte hun houding argwaan op en de Nederlanders legden hun geweren aan. Na ontvangst van het Duitse ultimatum werd tot overgave besloten. De volgende dag moesten de mannen naar Nijmegen lopen en werden ze van daaruit naar Duitsland afgevoerd.
Zoon van Gijsbert ZOUTENBIER, arbeider (1943), en Clasina PRONK. {Hij was ook ooit gehuwd met Adriana Willemina LAZET.}
 
Gelegerd in (39) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is van BEEK.
 
Hr.Ms. Braga, korporaal constabel, kanonnier.
 
Gelegerd in (40) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is DANIELS.
 
Hr.Ms. Braga.
 
Gelegerd in (41) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is KOBUSSEN.
 
Hr.Ms. Braga, matroos 1e klasse.
 
Gelegerd in (42) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is LETER.
 
Hr.Ms. Braga, bootsman.
 
Gelegerd in (43) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Koos (Koos) LEENDERS.
 
Hr.MS. Braga, bootsman.
 
Gelegerd in (44) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Piet (Piet) PES.
 
Hr.Ms. Braga, matroos.
 
Gelegerd in (45) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is J PLEZIER.
 
Hr.Ms. Braga, sergeant machinist.
 
Gelegerd in (46) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Piet BUK.
 
Hr.Ms. Braga, kanonnier.
-- in dienst gekomen in april 1936 in Den Helder en in 1939 matroos tijdens de 2e wereldoorlog, zelfde bak als Joseph Valkenburg.

Gelegerd in (47) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan van RIJN.
 
Hr.Ms. Braga, marinier 1e klasse.
 
Gelegerd in (48) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is STEENSTRA.
 
Hr.Ms. Braga, matroos, kanonnier.
 
Gelegerd in (49) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is van der SCHEER.
 
Hr.Ms. Braga, bootsman.
 
Gelegerd in (50) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Alfons (Alfons) KLEIN.
 
Hr.Ms. Braga, matroos.
 
Gelegerd in (51) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrik FRANSSEN.
 
Hr.Ms. Braga.
 
Gelegerd in (52) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Fredrik Petrus Antonius JAMIN, 26 jaar oud.
 
Geboren op dinsdag 27 mei 1913 te Weert.
Hr.Ms. Braga, luitenant ter zee 3e klasse, rijksambtenaar (1945).
Zoon van Hendrik Michiel JAMIN en Maria Antonia Marianna Hubertina JOOSTEN. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op maandag 12 augustus 1940 te 's Hertogenbosch met Hermina Petronella Henrica van ROOIJ, geboren circa 1918 te 's Hertogenbosch, dochter van Martinus Christianus Cornelis van ROOIJ en Petronella TABBERS.}
 
Gelegerd in (53) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan Hendrik UITERWIJK, 30 jaar oud.
 
Geboren op woensdag 7 juli 1909 te Deventer.
Hr.Ms. Braga, Luitenant der Zee, 2e klasse, commandant.
Zoon van Jacobus UITERWIJK, handelsreiziger (1902), en Anna de ROOS, modiste (1902).
 
Gelegerd in (54) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is Roelof Romein (Roel) van SPIERENBURG, 21 jaar oud.
 
Geboren op woensdag 27 november 1918 te Nijmegen.
Hr.Ms. Braga, matroos.
Overleden op dinsdag 4 november 1997 te Berg en Dal op 78-jarige leeftijd.
--tijdens de 2e Wereldoorlog matroos op HMS Braga en heeft in 1940 op het Fort naar Duitse vliegtuigen geschoten.
Zoon van Roelof van SPIERENBURG, metaaldraaier (1914), en Johanna van EEKELEN, dienstbode (1914). {Hij was ook ooit gehuwd met Susanna OVEREEM, geboren op woensdag 23 augustus 1922.}
 
Gelegerd in (55) op 71-jarige leeftijd op vrijdag 10 mei 1940 te Pannerden.
Bemanningslid is WAGENAAR.
 
HrMs Braga, bootsman.
 
Gelegerd in (56) 1941 te Pannerden.
Bemanningslid is Joseph Herman van TONGEREN.
 
Geboren op zaterdag 10 september 1921 te Haarlem.
Marineman.
Zoon van Herman Anthonie van TONGEREN en Ester Maria Jacoba BOUMAN.
 
Gelegerd in (57) 1944 te Pannerden.
Bemanningslid is Anoldus Antonius (Arnold) van DALEN.
 
Geboren op zondag 23 november 1902 te Arnhem.
Schoenmaker (1928).
Overleden 1980.
Zoon van Bernardus van DALEN, tapper (1902), koffiehuishouder (1928), en Hendrina ZAAD, naaister (1893). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 4 juli 1928 te Arnhem met Wilhelmina Helena LISCHER, 24 jaar oud, geboren op maandag 31 augustus 1903 te Stad Almelo.
-- Ouders wonend te Arnhem; geboren aan boord van het schip, liggende in de havenkom.
Dochter van Carl Melchior LISCHER, schipper (1885-1903), en Johanna Hendrika MORTIER.}
 
Gelegerd in (58) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Antonius Bernardus (Toon) BORGONJEN.
 
Geboren op woensdag 14 oktober 1908 te Voorst.
Zaakvoerder (1949).
Overleden op dinsdag 31 juli 1990 te Voorst op 81-jarige leeftijd.
Begraven op zaterdag 4 augustus 1990 te Oosterhout.
--gelegerd in Fort Pannerden in 1939 - 1940
--woonachtig te Valburg (1947).
Zoon van Hendrikus BORGONJEN, landbouwer (1907), en Henrica Maria GERRITSEN, dienstbode (1907). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 24 augustus 1938 met Johanna Maria van der LINDE, 26 jaar oud, geboren op zaterdag 26 augustus 1911 te Twello, overleden op woensdag 29 december 1999 te Oosterhout op 88-jarige leeftijd.
--woonachtig te Valburg (1947).
Dochter van Gradus Martinus van der LINDE, slager (1910), en Hendrika van der GOUW.}
 
Gelegerd in (59) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Koert VOS.
 
 
Gelegerd in (60) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is A VOS.
 
Matroos.
 
Gelegerd in (61) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Hans VOLKERING.
 
 
Gelegerd in (62) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus G VINCENT.
 
Sergeant.
 
Gelegerd in (63) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerhardus Wilhelmus (Gerrit) WESTERVELD.
 
Geboren op zondag 25 april 1897 te Velp, Rheden.
Inspecteur bij een petroleummaatschappij, commandant Fort Pannerden.
Overleden xx‑xx‑xxxx.
--commandant tijdens de 2e wereldoorlog.
Zoon van Arnold Johan WESTERVELD, winkelier, koopman (1896), en Geurtje Helena MOLL. {Hij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op dinsdag 18 september 1934 te Arnhem.
-- de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Gerhardus Wilhelmus en Grietje zijn Albert Christiaan Westerveld, oud 30 jaar, journalist, woonachtig te Rheden, zwager van den echtgenoot en Piet Bulthuis, oud 61 jaar, zonder beroep, woonachtig te Groningen, oudoom der echtgenoote.
Gescheiden na 14 jaar op zaterdag 5 februari 1949 te Arnhem.
-- als bijschrift op de huwelijksakte.
Echtgenote is Grietje FABER, geboren op maandag 15 november 1909 om 20:00 uur te Baflo.
-- de geboorte van Grietje is aangegeven door Jan Faber, vader, oud 35 jaar, kastelein, woonachtig te Baflo in tegenwoordigheid van Tiemon Boerema, oud 33 jaar, bakker, woonachtig te Baflo en Lammert Bakker, oud 41 jaar, timmerman, woonachtig te Baflo.
Dochter van Jan FABER, huisverver, kastelein, en Kornelia KLUGKIST.}
 
Gelegerd in (64) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Joseph Leon VALKENBURG.
 
Geboren op maandag 1 mei 1916 te Vreeswijk.
Matroos.
Overleden op zaterdag 4 mei 2013 te Venlo op 97-jarige leeftijd.
Zoon van Joseph VALKENBURG en Henrica Adriana POUW. {Hij was ook ooit gehuwd met Henrika Theodora DERKSEN, geboren op zondag 7 maart 1920 te Vreeswijk, overleden op maandag 6 mei 1996 te Venlo op 76-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 10 mei 1996 te Venlo.}
 
Gelegerd in (65) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Barend Frederik VELSEN.
 
Geboren op vrijdag 24 februari 1905 te Steenwijk.
Koopman (1930), kok.
Zoon van Adriaan Jacob VELSEN, koopman (1905), en Trijntje HOGEWIND. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op vrijdag 7 november 1930 te Vollenhove Stad met Catharina Frederika SEIDEL, 32 jaar oud, geboren op maandag 22 november 1897 te Vollenhove Stad, dochter van Gerrit Willem SEIDEL, koffiehuishouder, en Geesje Aleida VEERENHUIS.}
 
Gelegerd in (66) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Willem Hermanus ten HAKEN.
 
Geboren op zondag 28 maart 1909 te Winterswijk.
Res 1e luitenant 2-III-43 R.I.
Overleden op donderdag 25 februari 1999 te Putten op 89-jarige leeftijd.
Zoon van Bernard ten HAKEN, timmerman (1908), en Anna Lamberta LEMMERS. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 26 mei 1934 te Winterswijk met Maria Anna KRAUSE, 24 jaar oud, geboren op zaterdag 12 februari 1910 te Winterswijk, overleden op dinsdag 22 januari 1991 te Nijkerk op 80-jarige leeftijd, dochter van Christian KRAUSE, wagenmeester (1910), en Dorothea Maria MERGARDT.}
 
Gelegerd in (67) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Karst BEENS.
 
-- in WO-2 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (68) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is GLINTHUIS.
 
Adjudant constabel.
 
Gelegerd in (69) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is ABBINK.
 
-- groep oostelijk plein.

Gelegerd in (70) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Jo de BAAR.
 
Geboren te Maastricht.
Matroos.
--matroos in de 2e wereldoorlog, zelfde bak als Joseph Valkenburg.

Gelegerd in (71) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is TERPSTRA.
 
 
Gelegerd in (72) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Nic BAKKER.
 
-- lijst Wanting Groen deel 3 blad 3630.

Gelegerd in (73) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is STRUIS.
 
 
Gelegerd in (74) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is BAREN.
 
Geboren te Dordrecht.
Matroos Hr Ms Braga.
 
Gelegerd in (75) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is STRATING.
 
Luitenant.
 
Gelegerd in (76) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is van STRATEN.
 
Sergeant.
 
Gelegerd in (77) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is E SCHOLTEN.
 
Geboren circa 1914.
Res 2e luitenant 2-III-43 R.I.
 
Gelegerd in (78) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is A J van SON.
 
Geboren circa 1905.
Res 1e luitenant 2-III-43 R.I.
 
Gelegerd in (79) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan van BERGEN.
 
Matroos.
 
Gelegerd in (80) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerrit BESSELINK.
 
Matroos.
 
Gelegerd in (81) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Giuseppe BIAGI.
 
Geboren op dinsdag 2 februari 1897 te Medicina (IT).
Soldaat, ontdekkingsreiziger, radio-operator.
Overleden op maandag 1 november 1965 te Rome (IT) op 68-jarige leeftijd.
-- Giuseppe Biagi was een Italiaanse soldaat, ontdekkingsreiziger en radio-operator. Hij nam deel aan de expeditie van Umberto Nobile naar de Noordpool in het luchtschip Italië, in mei 1928.
-----------------------------
-- wiki
Biography
Son of Raffaele Biagi and Virginia Natali, was born and grew up in the early years at a farm in the Bolognese countryside, together with his brothers Cesira and Alfredo. In 1903 the family moved to Bologna, where young Giuseppe continued his studies at the Aldini technical institute (it).
 
In 1911, he started working on boats in Rimini, then decided to study radio telegraphy at Varignano Technical School, a port location near La Spezia where he later became an instructor. He participated as a radio-telegraph operator to some important actions of the First World War, where he took the nickname of Baciccia. After the war ended, he married Anita Bucilli, and they had her firstborn son, Giorgio.
 
In 1928 he participated in airship Italia polar expedition led by Nobile. On May 24, 1928 the airship crashed while flying back from the North Pole.
 
After the crash Biagi repeatedly sent the SOS signal to the support ship Città di Milano, using small shortwave transmitter Ondina 33 S. Separate device, Burndept MK IV, was used as receiver. However, the signal was not received by the support ship, but was caught in distance of 2,400 km by Russian radio amateur Nikolaj Schmidt (ru). Schmidt reported it to the authorities, who then informed Radio San Paolo in Rome. Large scale rescue operation followed, and finally Soviet ice-breaker Krassin saved Biagi and the others on July 12.
 
Biagi still continued his work as a non-commissioned officer of the Navy, and then retired. In the last few years of life and opened a petrol station on the Via Ostiense, on the outskirts of Rome.
Zoon van Raffaele BIAGI en Virginia NATALI.
 
Gelegerd in (82) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is BERKENBOS.
 
 
Gelegerd in (83) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is D BLOEM.
 
-- lijst wanting groen deel 3 blad 3630.

Gelegerd in (84) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Jop BOEKHORST.
 
 
Gelegerd in (85) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan van de BOER.
 
-- uit Frederiksoord.

Gelegerd in (86) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is ZWIERS.
 
Sergeant.
 
Gelegerd in (87) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan Hendrik ter WIJLEN.
 
Geboren op woensdag 15 november 1911 te Brucht.
Landbouwer.
Overleden op vrijdag 7 september 2007 te Gramsbergen op 95-jarige leeftijd.
Zoon van Jan ter WIJLEN, landbouwer, en Aaltje OLSMAN. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 15 november 1935 te Heemse met Jantina VINKE, 25 jaar oud, geboren op donderdag 28 juli 1910 om 14:00 uur te Lutten, gedoopt (NH) op zondag 2 oktober 1910 te Lutten, overleden op zondag 19 mei 1985 te Gramsbergen op 74-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan VINKE en Zwaantje ODINK.}
 
Gelegerd in (88) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is H van de WERF.
 
Matroos, schipper.
 
Gelegerd in (89) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Piet WEELDE.
 
Pontonnier.
 
Gelegerd in (90) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is E WALLSON.
 
Geboren te 's Gravenhage.
 
Gelegerd in (91) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is WALHUIZEN.
 
Geboren te Helledoorn.
Soldaat.
 
Gelegerd in (92) 1940‑1945 te Pannerden.
Bemanningslid is Pieter (Piet) HAZENBERG.
 
Geboren op vrijdag 15 juni 1917 te Groningen.
Matroos in 2e wereldoorlog, kapitein MS Hinde Appingedam.
Overleden op vrijdag 22 augustus 1997 te Bussum op 80-jarige leeftijd.
--Pieter maakte in 1940 de wandschildering in lokaal 15 van Fort Pannerden
-----------------------------
--Pieter schreef het verhaal "de varende tak" in het familieboek Hazenberg, blz 239 e.v.
-----------------------------
--het motorschip de Hinde, waar Pieter de kapitein van was, werd in 1970 noodgedwongen verkocht.
Zoon van Berend Pieters HAZENBERG, kaptein en reder, en Jantina BULTHUIS. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 27 januari 1951 te Appingedam met Henrica Johanna Maria Wilhelmina (Henny) CRUL, 22 jaar oud, geboren op donderdag 15 november 1928 te Breda, tandarts-assistente, overleden op zaterdag 7 oktober 1978 te Bussum op 49-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Johannes Cornelis CRUL en Cornelia Maria van GEEL.}
 
Gelegerd in (93) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Antonius Maria (Theo) LEENDERS.
 
Geboren op dinsdag 2 september 1930 te Pannerden.
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
-- gelegerd in het Fort van 1950 tot 1960 bij het Korps Luchtwachtdienst
-----------------------------
Openbare publicaties over Leenders BP Beheer BV
De Kamer van Koophandel heeft recent in de Staatscourant de volgende vier mededelingen openbaar gepubliceerd over Leenders BP Beheer BV:
 
? 2019-01-01: Wijziging: Per 19-12-2018 is Bestuurder Bas Pieter Leenders in functie getreden.
 
? 2019-01-01: Wijziging: Per 19-12-2018 is Bestuurder Theodorus Antonius Maria Leenders uit functie getreden.
 
? 2018-12-24: Nieuwe inschrijving: Per 19-12-2018 is Bestuurder Theodorus Antonius Maria Leenders in functie getreden.
Zoon van Petrus LEENDERS, landbouwer, en Johanna Henrica van RIXTEL.
 
Gelegerd in (94) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Antonius Gerardus (Toon) ZEGERS.
 
Geboren op zaterdag 3 mei 1930 te Apeldoorn.
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
Overleden op dinsdag 19 juli 1994 te Doornenburg op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus ZEGERS en Francina JOCHEMS. {Hij was ook ooit gehuwd met Wilhelmina Johanna DRIESSEN, geboren op maandag 12 oktober 1931, overleden op zaterdag 3 maart 2018 op 86-jarige leeftijd.}
 
Gelegerd in (95) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Bertus WILDERS.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3, korporaal.
 
Gelegerd in (96) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Toon (Teuntje) WEZENDONK.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
 
Gelegerd in (97) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Jacobus Johanna (Jess) KOCK.
 
Geboren op donderdag 7 april 1932.
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
Overleden 2009.
Zoon van Johannes Theodorus KOCK, steenfabriekarbeider, wethouder, en Reinera Gerarda Johanna NIELING. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 12 augustus 1958 te Pannerden met Theadora B E GROENEN.}
 
Gelegerd in (98) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Hendrikus Christiaan (Theo) MEURS.
 
Geboren 1932.
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
Overleden 2013.
 
Gelegerd in (99) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Bertus LEENDERS.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3, postcommandant.
 
Gelegerd in (100) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Antoon (Toon) CORNELISSEN.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
 
Gelegerd in (101) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Toon CASTROP.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
 
Gelegerd in (102) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Chris van den BOGAARD.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
 
Gelegerd in (103) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Toon SCHOENMAKERS.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
 
Gelegerd in (104) 1952‑1964 te Pannerden.
Bemanningslid is Leo GROB.
 
Korps Luchtwacht Dienst Post 1J3.
3.
Fort PANNERDEN tot 1918.
 
Geboren op maandag 8 februari 1869 te Pannerden.
-- start bouw Fort Pannerden
-----------------------------
Duiven Post 31-5-2019
 
Op de kop af 150 jaar geleden is de eerste steen van Fort Pannerden gelegd. Een ambitieus project, vertelt Liesbeth Tuijnman, voorzitter van de Stichting tot Beheer en Instandhouding Fort Pannerden, maandag 27 mei jl. tijdens de officiële opening van de tentoonstelling die tot eind september gratis te bezoeken is. Tot ieders opluchting was de eerste steen geen misbaksel, maar is hij te bewonderen in een van de lokalen van de commandant.
 
Zoals wel vaker heeft de bouw heel wat voeten in de aarde gehad. Dit begon al in 1819 toen Cornelis Krayenhoff een eerste opzet besprak met Napoleon. Dit plan kwam echter niet tot een uitvoering. Het ontwerp werd in 1867 opnieuw uit de kast gehaald en aangepast, zodat in 1869 met de bouw begonnen kon worden. In drie jaar stond het enorme fort er. Ruim 13 miljoen stenen, gebakken in steenfabrieken in de omgeving van Doornenburg, werden door plaatselijke werklieden en jongens verwerkt tot een fort met voor die tijd zeer moderne voorzieningen.
 
Op het Westplein is een overzichtstentoonstelling ingericht. Er zijn diverse ontwerpen te zien, de definitieve tekening van Van der Hart Beek, verhalen over bedrijven en mensen die betrokken waren bij de bouw, een maquette van het fort als slot op de kraan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en natuurlijk de eerste steen. Voor kinderen is er de mogelijkheid om zelf een stukje fort te bouwen.
Gedoopt op vrijdag 12 januari 1872 te Pannerden.
-- eindoplevering Fort Pannerden.
Plan Inspecteur Generaal der Fortificatiën W S van der Hart-Beek.
-- Bij het fort te Pannerden heeft zich een geval van pokken voorgedaan onder de bezetting. In verband met de maandelijksche aflossing van deze bezetting is dit nog al van belang.(Algemeen Handelsblad 6-2-1878)
-----------------------------
-- Aanbestedingen
Door den minister van oorlog is de levering van ligstroo, ten behoeve van het nachtleger van het garnizoen te Nijmegen en van het detachement op het fort bij Pannerden, niet aan den laagsten inschrijver gegund, daar diens inschrijving te hoog was. Eene herbesteding is gelast.(Algemeen Handelsblad 8-10-1887)
-----------------------------
-- Schietoefeningen op het fort bij Pannerden.
Op 27 Juni a.s. en zoo nodig den daarop volgenden dag zullen schietoefeningen gehouden worden op het fort bij Pannerden, gemeente Bemmel.
De aard der schoten, die zullen worden afgegeven èn in de richting van den Schneidingsdam (Z.O.) èn van af de Waalzijde van genoemd fort in Zuidelijke richting, maakt slechts een klein gedeelte van het Pannerdensche kanaal en de rivier de Waal onveilig; de schoten zullen geen verhindering aan de vrije scheepvaart in den weg leggen. Het onveilig gedeelte zal afgebakend worden door roode vlaggen. Zoo nodig zal een stoomboot hulp verleenen aan schepen, die binnen dit gedeelte zijn gekomen.
Op de dagen waarop gevuurd wordt, zal op het fort bij Pannerden een roode vlag waaien van af minstens één uur vóór den aanvang der schietoefeningen tot het einde daarvan.(Algemeen Handelsblad 11-6-1899)
-----------------------------
-- Schietoefeningen op het Fort bij Pannerden.
Volgens mededeeling van den Min. van Oorlog zullen op één dag in de week van 16 tot 21 Juli schietoefeningen gehouden worden op het Fort bij Pannerden, gemeente Bemmel.
De aard der schoten is zoodanig, dat slechts een klein gedeelte der rivier de Waal en van het Pannerdensche kanaal onveilig zal zijn; de schoten zullen de vrije scheepvaart niet belemmeren.
Op den dag waarop gevuurd wordt zal op het fort bij Pannerden eene roode vlag waaien op ten minste één uur vóór den aanvang der schietoefening tot het einde daarvan.(Algemeen Handelsblad 7-7-1906)
-----------------------------
-- Schietoefeningen op het Fort bij Pannerden.
Volgens mededeeling van den Min. van Oorlog zullen op één dag in de week van 15 tot 20 Juli schietoefeningen gehouden worden op het Fort bij Pannerden, gemeente Bemmel.
De aard der schoten is zoodanig, dat slechts een klein gedeelte der rivier de Waal en van het Pannerdensche kanaal onveilig zal zijn; de schoten zullen de vrije scheepvaart niet belemmeren.
Op den dag waarop gevuurd wordt zal op het fort bij Pannerden eene roode vlag waaien op ten minste één uur vóór den aanvang der schietoefening tot het einde daarvan.(Algemeen Handelsblad 6-7-1907)
-----------------------------
-- Fort Pannerden
Reformatorisch Dagblad 2-10-1991 L Vogelaar
Veel ongelukken in Fort Pannerden
Verveelde officieren: "Wees in dit banningsoord vroolijk en blij; want de tijd gaat hier zeer, zeer langzaam voorbij
10 minuten leestijd
PANNERDEN - Het oude, verlaten fort had aantrekkingskracht. Jongens, belust op avontuur, drongen de geheimzinnige gangen van de kolos binnen. Na diverse ongelukken ging Fort Pannerden dicht. Tot de Stichting Fort Pannerden opgericht werd, het fort opende en schoonmaakte en plannen beraamde om Nederlands enige 'inlandse' pantserfort grondig te restaureren.
 
Pannerden is ook het enige Nederlandse fort met waterputten. In een van de drie putten gooiden twee Apeldoornse jongens (16 en 17 jaar oud) een aantal jaren geleden benzine en kerosine. Een lucifer werd erbij gehouden en zo moest een prachtig vuur ontstaan in de donkere ruimte. Het vuur brandde echter wel erg hard en de jongens moesten met tweedegraads verbrandingen naar het ziekenhuis gebracht worden.
 
Beiden beweerden na thuiskomst dat ze niets in het gat gegooid hadden en er alleen een lucifer bij gehouden hadden. De Arbeidsinspectie stelde een onderzoek in en stelde dat er licht ontvlambaar moerasgas in het gat gezeten moest hebben. Enige tijd later schreef een van de twee jongens echter een opstel op school, waarin hij schreef dat ze eerst brandstof in het gat gegoten haddden. "En zo kwamen we achter de waarheid".
 
Dat was in de jaren zeventig. Er gebeurden meer ongelukken. De 11jarige Wim Schaars uit Gendt klauterde een stalen trap af waar het onderste deel van afgesloopt was, viel en brak zijn nek. Met dodelijke afloop. Een ex-soldaat, die in 1939 en 1940 in het fort gelegerd was geweest, kwam rond 1948 met zijn vrouw weer eens een kijkje nemen in het verlaten verdedigingswerk. Hij viel en brak zijn been.
 
"Vandaag kwam hier nog iemand dife een vinger miste. Die had hij verloren toen hij een explosief uit het fort mee naar huis genomen had", verklaart voorzitter H. E. Wanting van de Stichting Fort Pannerden.
 
Andere ongelukken bleven ongedocumenteerd, maar waren voldoende om te zorgen voor steeds strengere veiligheidsmaatregelen. Fort Pannerden werd steeds ontoegankelijker. De toegang werd dichtgemetseld en eenzaam stond het oude verdedigingswerk zijn tijd uit te staan.
 
"Fort Pannerden is om verschillende redenen uniek", zegt Wanting. "Het was vanouds een van Nederlands grootste vestingwerken. Het was het enige pantserfort dat niet aan de kust lag". Volgens Wanting was het in 1940 zelfs het belangrijkste fort van Nederland, omdat het de watertoevoer naar de hoofdverdedigingslinie, de Hollandse Waterlinie, moest veiligstellen.
 
Verweerd
 
Een gat in de heuvel biedt toegang tot het fort. Een zanderig pad, verweerde muren, duistere ruimten, steen en beton, halfvergane muurschilderingen, door struikgewas overwoekerde wallen. Staande op het fort heb je een weids uitzicht naar alle kanten. Het Bylands kanaal (dat dit deel van de Rijn als vaarweg verving) spHtst zich in het Pannerdens kanaal (aangelegd naast de Nederrijn) en de Waal. In de verte is nog net een pijler van de hangbrug van Emmerich zichtbaar. De Zwanentoren van Kleef en de grote toren van Millingen steken donker af tegen de lucht. Verder naar het westen priemt de St.
 
Veteranen
 
Vijf Amersfoortse oorlogsveteranen komen in aanmerking voor het "draaginsigne gewonden". Dit is een nieuwe onderscheiding, die vorig jaar door de ministers van defensie, binnenlandse zaken en verkeer en waterstaat is ingesteld. Het draaginsigne wordt uitgereikt aan mensen die als militair of zeevarende in oorlogsomstandigheden lichamelijk of psychisch letsel hebStevenstoren van Nijmegen omhoog. Kasteel Doornenburg is goed zichtbaar, evenals de toren van Kema en de Eusebiustoren van Arnhem.
 
Zeven betonnen kazematten staren grimmig naar alle zijden. Eromheen lag in de Tweede Wereldoorlog een "natte gracht". Boven de ingang van het fort bevindt zich de Rijnbatterij, waar ooit twee kanonnen van 10 centimeter stonden. Door een verbindingsgalerij was de Waalbatterij te bereiken, die over de andere rivier een wakend oog hield. De spoorstaven die zijn gebruikt om het plafond van dit gedeelte te onderstutten, zijn hoogbejaard. De oudste dateert uit 1868.
 
Overal in het fort zitten haken in de muren, die in 1903 werden aangebracht om hangmatten van de soldaten te kunnen ophangen. Halverwege de trap naar beneden bevindt zich de toegang tot de ijskelder, die inmiddels dichtgemetseld is.
 
De commandantsruimte kijkt uit op de overdekte binnenplaats. Aan de andere zijde bevindt zich de bakben opgelopen. De vijf Amersfoorters zijn allemaal gewond geraakt tijdens vijandelijke acties in Nederlands-Indië.
 
65 jaar getrouwd
Gisteren waren Jan Hup (89) en Aleida Ponsteen (84) in Nunspeet 65 jaar getrouwd. Hup is Nunspetenaar van geboorte. Zijn vrouw kwam in Ermelo ter wereld. Zij kregen vijf zoons en vijf dochters. kerij, die door de fortwachter en zijn zuster meer als keuken werd gebruikt dan om er broden te bakken, zoals een inspecteur die in 1880 eens een kijkje kwam nemen, constateerde.
 
In de hoofdkruitkamers kon men 33.000 kilo zwart kruit kwijt. In de praktijk lag er echter 'ouderwets' bruin kruit. De deur van de kruitkamer had koperen scharnierpunten, om vonkvorming te voorkomen. Officieren in de Eerste Wereldoorlog kalkten in zwarte letters op de muur van hun verblijfsruimte: "Wees in dit banningsoord vroolijk en blij; want de tijd gaat hier zeer, zeer langzaam voorbij".
 
In donkere ruimten stonden de elektriciteitsontwikkelaars, een voor de binnenverlichting en een voor de elektrische zoeklichten. De 'uitstulpingen' van het fort zijn onderling verbonden door een 300 meter lange galerij. De vroegere keuken is voorlopig nog "een gigantische puinhoop". "Wat de vrijer is voor Toos, is het
 
Onderscheidingen
Edenaar Jan van Riessen is onderscheiden met de zilveren medaille in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze opgespeld door burgemeester W. Blanken ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij de Edese koekjesfabriek Delacre (voorheen Nobo). Van Riessen kreeg de eer de nieuwe naam op het bedrijfspand te mogen onthullen. Fort Pannerden. Foto RD verlof voor een matroos", meldt de muur van de ruimte waarin in 1939 negentien matrozen en één marinier ingekwartierd werden. De marinemensen bivakkeerden vlak achter de uit Franse pantserplaten opgebouwde rivierbatterij.
 
Pantserbatterij
 
De voorgeschiedenis van Fort Pannerden gaat vier eeuwen terug. De beruchte krijgsoverste Maarten Schenk (circa 1548-1589) nam het initiatief om op het splitsingspunt van Rijn en Waal een versterking te bouwen. Hij kreeg steun van de uit Engeland afkomstige landvoogd Leicester. De bouw van deze schans, eerst Den Briel, Vossehol of 's-Gravenweerd, maar later Schenkenschans genoemd, begon op 18 mei 1586.
 
Rivierverbeteraars en defensiespecialisten vonden elkaar in 1701 en groeven eendrachtig in de volgende zes jaar het Pannerdens kanaal, dat dit gedeelte van de Rijn als vaarweg verving. Op het splitsingspunt van dit kanaal en de Waal werd in 1742 het "Fort te Pannerden" gebouwd. Resten vari deze onregelmatige zeshoekige schans zijn nu nog te bewonderen bij de veerstoep van Doornenburg.
 
Pannerden maakte deel uit van de Hollandse Waterlinie. Het "Fort op den Hoofddam van Pannerden" werd al in 1819 ontworpen door kapitein ing. J. C. Ninaber, maar kwam pas tot stand in de jaren 1869-1872. Hierbij werden 12 miljoen bakstenen en 450 ton ijzer verbruikt. De hoofdbatterij bestond oorspronkelijk uit aarde en met ijzer bekleed eikehout.
 
In de jaren 1885-1890 werd het fort verbouwd. De binnenplaats werd overdekt, de hoofdbatterij werd vervangen door een pantserbatterij, de Rijn- en Waalbatterijen kwamen tot stand en er kwam een gebouwtje voor de opslag van geschut. "Remise" staat er in verweerde letters boven de ingang. Geen bakstenen, maar grote hoeveelheden beton waren bij
 
yedenk>AQardig
Op vrijdag 20 september kreeg ook A. Drop (68) uit Ermelo uit handen van burgemeester P. Th. Bunjes de zilveren eremedaille. Hij werd onderscheiden ter gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van de Vereniging Scholen met de Bijbel voor de buurtschappen Horst en Telgt. Onder deze vereniging ressorteert de Goede Herderschool. Drop was verder voorzitter van de CFO-afdeling 's Heerenloo en twaalf jaar penningmeester van de plaatselijke ARPkiesvereniging. deze verbouwing de 'bouwstof' voor het strategisch gelegen verdedigingswerk.
 
Prins Bernhard
 
Het fort moest een belegering van dertig dagen kunnen doorstaan. De drastische bezuinigingen na de Eerste Wereldoorlog betekenden echter ook voor Pannerden het voorlopige einde van zijn militaire carrière. Sinds 1926 was het fort niet langer bewapend en uitgerust. De toenmalige minister van oorlog verklaarde dat Pannerden slechts "een verdedigbare heuvel" was. En meer niet. De bezetting van het fort werd overgeplaatst of op wachtgeld gezet. De fortwachter kreeg werk in fort Hoek van Holland.
 
In 1939 kwam Pannerden weer in de belangstelling. Er werd een commissie ingesteld, prins Bernhard kwam een kijkje nemen en in het fort werden twee marinekanonnen geplaatst. "Op 10 mei 1940 bleek dat het fort de hem in 1872 toegedachte taak nog steeds kon vervullen". Een
 
Zestigjaar
Het echtpaar Timpers-Kreijkes uit Rijssen was op 26 september zestig jaar getrouwd. Burgemeester E. van Voorden en zijn echtgenote kwamen hen gelukwensen in bejaardentehuis Maranatha.
 
Eeuw oud
Mejuffrouw M. van Asselt uit Woudenberg is zondag 29 september 100 jaar geworden. Zij is de oudste inwoner van Woudenberg. Mejuffrouw Van Asselt woont in Duits schip vol soldaten kreeg een stevig schot voor de boeg en maakte rechtsomkeert. Voorkomen kon wor^ den dat de vijand het Pannerdens kanaal afdamde en daarmee de Hollandse Wateriinie drooglegde. Op Tweede Pinksterdag werden de 30 infanteristen en 20 marinemensen echter krijgsgevangen gemaakt, evenals de ook in het fort bivakkerende bemanning van rivierkanonneerboot_ Braga.
 
Van de oorlogsjaren is weinig bekend, omdat een groot deel van de bevolking geëvacueerd was. Het fort werd bewaakt door zes Duitsers, die echter doorgaans aangenaam verpoosden in de dorpskroeg. Wanting: "Een Italiaan die hier ingekwartierd was, deserteerde in 1944. Wij hebten hem nu aangeschreven en wachten nog op zijn antwoord".
 
Fort Pannerden werd op 31 mei 1965 door het ministerie van defensie overgedragen aan de Dienst der Domeinen en is sinds 1 januari 1988 in, handen van Staatsbosbeheer. Op 15| september 1969 werd het tot be-j schermd Rijksmonument verklaard, i
 
Restauratie
 
Fort Pannerden wordt weer opge knapt. Het oude bastion op de landtong bij de plaats waar kanaal en Waal zich van elkaar verwijderen,; moet met behulp van 60 tekeningen uit het Algemeen Rijksarchief weer in oude luister hersteld worden. i De Stichting Fort Pannerden kwam; op 20 januari 1988 tot stand. Toen de: stichting het fort in erfpacht kreeg, bleek al het ijzerwerk, een groot aantal deuren en een deel van de vloertegels verdwenen te zijn. Het straatje achter de hoofdingang was veranderd in een zandpad. Deuren en ramen uit het fort zijn nu te bewonderen in schuren en kippenhokken in de omgeving. "Dat is niet kinderachtig aangepakt, hoor. Ze kwamen gewoon met een schip, legden hier aan, het spul werd ingeladen en verdween naar Rotterdam of de hoogovens in IJmuiden. En de Doornenburgers hadden wat stenen nodig voor hun tuinpaadje...".
 
De herstelwerkzaamheden waren dan ook niet, nodig wegens bouwvalligheid van het fort, want daarvan is volgens de stichting geen sprake. Naoorlogs vandalisme bezorgt de vrijwilligers echter handenvol werk. Tien weken lang werd door twintig man (vrijwilligers en militairen) gepoetst, geveegd, gepompt (één hoek van het fort stond blank en was daardoor het meest gespaard gebleven voor vernielingen) en puin geruimd.
 
Opknapbeurt
 
De restauratie moet volgens de stichting 3,2 miljoen gulden kosten, terwijl de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt dat het voor 2,2 miljoen wel kan. 80 procent wordt gefinancierd door het Rijk, omdat de stichting na de renovatie ook het beheer en onderhoud voor haar rekening neemt. Het Prins Bernhardfonds schenkt een halve ton, de gemeente Bemmel een hele en de rest probeert de stichting bijeen te grabbelen door verkoop van een boekje, heffing van toegangsgelden en contributies. Vorige maand was het fort voor de tweede maal gedurende acht dagen te bezichtigen.
 
Toen de stichting met haar werk begon, ontbrak elk spoor van infrastructuur. De afstand tot de hoofdleidingen in het dorp was 1,5 kilometer. Vorig jaar werden de water- en gasleidingen en de riolering aangelegd tot vlakbij het fort. "Dat kostte ons 100.000 gulden. De bodem van de schatkist is nu in zicht".
 
Het historisch onderzoek wordt ook voortgezet. De stichting is nog op zoek naar mensen uit voornamelijk Twente en de veenkoloniën die in 1939 en 1940 in het fort gelegerd zijijj geweest. het bejaardencentrum Groene Woude. Ze werd maandag onder anderen gefeliciteerd door het voltallige college van B en W, de commissaris van de Koningin, ds. J. H. Cirkel en ds. W. Westland. De geboren Woudenbergse geniet nog een vrij goede gezondheid. Samen met haar reeds overleden broer runde zij vroeger een boerderij aan de Rumelaarseweg. Zij draagt vrijwel altijd klompen en ook nog steeds het Woudenbergse schortje.
-----------------------------
Omschrijving van fort pannerden
Kolenbunker.
NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Inleiding
KOLENBUNKER, als voorbeeld van een opslag voor steenkool. Nadat in het fort was gestookt met hout en turf, is men tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog meer en meer overgegaan op steenkool. Dit was mede te danken aan de opkomst van en de aanvoer vanuit de Nederlandse steenkolenmijnen in Limburg, maar na de oorlog kwamen ook (weer) Duitse en Engelse. De aanvoer vond plaats over water, waarna de overdekte opslag van de brandstof in een nieuw gebouwde bakstenen en betonnen bunker. Vermoedelijk waren er bovenin stortgaten. Het object is vermoedelijk tamelijk laag opgetrokken om het storten van kolen van bovenaf te vereenvoudigen en het niet gemakkelijk doelwit van geschut te laten zijn. Het bouwwerk verkeert tijdens verkenning in enigszins verwaarloosde, maar redelijk herkenbare toestand.
Omschrijving
KOLENBUNKER, op ongeveer 10 meter, rechts naast de toegangsbrug van Fort Pannerden gelegen en bestaande uit een ongeveer 10 m lange en 2 m diepe, deels bakstenen (de zichtbare wand aan de fortzijde) en deels betonnen (het dak) opslag, met drie separate toegangen tot één en dezelfde binnenruimte.
Waardering
De KOLENBUNKER bij de toegang tot Fort Pannerden is van algemeen belang vanwege:
* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar versterkt en verbeterd. Het betreft hier een onderdeel van omstreeks 1920 dat een voorbeeld is van een rest van een speciaal ten behoeve van kolenberging voor het fort gebouwde, lage opslag.
* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.
* Het onderdeel is zeldzaam geworden en representatief omdat dergelijke gebouwen voor opslag van brandstoffen elders niet of nauwelijks zijn aangetroffen binnen het systeem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
* Het onderdeel is redelijk gaaf bewaard omdat zowel de bakstenen opstand, als het betonnen dak waarneembaar en herkenbaar zijn gebleven.
-----------------------------
Fort Pannerden
Pannerdensch Kanaal.
Fort Pannerden vanuit de lucht, onder stroomt de Waal en boven ligt het Pannerdensch Kanaal.
Locatie Doornenburg, gemeente Lingewaard
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Staatsbosbeheer
Huidige functie museum
Gebouwd in 1869-1871
Gebouwd door M. Straalman
Monumentale status beschermd
Monumentnummer 532472
De droge gracht van het fort en de rivierbatterij
 
In de rivierbatterij staat een nagebouwd kanon 15 l 25. Het kanon kan worden "afgevuurd" met speciale effecten als knal, rook, lichtflits en terugslag.
 
Een van de zeven bunkers gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij het fort
Fort Pannerden is een voormalig 19e-eeuws fort in de Nederlandse gemeente Lingewaard. In 1969 kreeg het fort de status van rijksmonument en sinds 2005 maakt het deel uit van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 
In zijn bestaan had het fort vanaf het begin lange tijd een militaire functie. Vanaf 1940 volgde een periode van plundering, leegstand, verval en was het lange tijd niet toegankelijk. Begin 2000 werd het fort gekraakt en werd het weer gebruikt en voor belangstellenden toegankelijk gemaakt. Na een conflict over de toekomstige bestemming van het fort, ontruiming en herkraak in 2006, kwam het tot een oplossing. Het fortgebouw is inmiddels gerestaureerd. Het fort en de omgeving eromheen zijn in 2016 opengesteld. Er zijn tentoonstellingen en activiteiten.
 
 
Inhoud
1 Geschiedenis
1.1 Nieuwbouw en beginperiode
1.2 1900-1939
1.3 Tweede Wereldoorlog
1.4 Directe naoorlogse periode
1.5 Gekraakt
2 Restauratie
3 Literatuur
4 Externe links
Geschiedenis
Nieuwbouw en beginperiode
Fort Pannerden werd van 1869 tot 1872 gebouwd als sperfort om te voorkomen dat een aanvallend leger via de rivier de Waal kon optrekken richting de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdensch Kanaal afgedamd zou kunnen worden, waardoor de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk zonder water zou komen te zitten.
 
Enkele jaren na de bouw bleek het ontwerp van het gebouw door de voortschrijdende wapentechniek reeds achterhaald. Daarom werden tussen 1885 en 1890 twee stalen pantserbatterijen op het fort gebouwd, aan weerszijden van de rivierbatterij. De al bestaande rivierbatterij zelf werd eveneens gemoderniseerd met beton en pantserstaal. Het fort wordt daarom ook wel aangeduid als pantserfort. Ten slotte werden bij deze werkzaamheden schietgaten voor mortieren gemaakt. Al deze modificaties waren erop gericht om de omgeving beter te kunnen bestrijken en bovendien het fort beter te beschermen tegen moderne artilleriegranaten.
 
1900-1939
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het fort bemand, maar omdat Nederland neutraal was werd er niet gevochten. Na 1920 werd het niet meer gebruikt; het was inmiddels ook te sterk verouderd. Het werd gedurende enkele jaren beheerd door een sergeant, die met zijn gezin niet ver van het fort woonde. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd het de status van infanteriesteunpunt toebedeeld. Er werden zeven kazematten (bunkers) gebouwd rondom het fort en de vier stukken geschut van 15 l 25 in de (inmiddels met gewapend beton versterkte) rivierbatterij werden vervangen door twee marinekanonnen met een kaliber van 7,5 cm.
 
Tweede Wereldoorlog
Bij de Duitse inval in Nederland in mei 1940 bleek de fortbezetting, ter grootte van een compagnie infanterie, geen serieuze weerstand te kunnen bieden tegen de Duitse overmacht. De kazematten waren voltooid, maar nog niet voorzien van zanddekking. Bovendien konden de beide kanonnen, die aanwezig waren in het fort, niet zo worden gericht dat ze landinwaarts vuur konden uitbrengen. De Duitsers omtrokken het fort en gingen het Pannerdensch Kanaal over buiten het vuurbereik van de Nederlandse troepen. Het fort werd aanvankelijk niet aangevallen, hoewel een korte vuurwisseling tussen enkele Nederlandse steunpunten en een Duitse patrouille plaatsvond. De Duitsers trokken verder westwaarts richting Betuwestelling en lieten het fort verder links liggen. Het fort was inmiddels einde van de eerste oorlogsdag volledig geïsoleerd komen te liggen, omdat de Duitsers de noordelijker gelegen IJssellinie en de zuidelijk gelegen Maas-Waalkanaalstelling al op 10 mei hadden doorbroken. In de loop van de tweede oorlogsdag werd het fort, na enkele lichte beschietingen door infanterie en vliegtuigen, door de Duitsers met parlementairs benaderd. De overgave werd gesommeerd door een Duits officier op straffe van bombardement door Duitse vliegtuigen. De overgave liet niet lang op zich wachten, omdat de kapitein, die ter plaatse de kleine bezetting aanvoerde, geen enkel nut voor verder verzet zag. Men gaf zich daarom over. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort leeggeplunderd door de Duitsers [bron?]. Met name het staal en apparatuur was voor de steeds meer onder schaarste lijdende Duitsers waardevol.
 
Directe naoorlogse periode
Ook na de oorlog was Fort Pannerden een bron van bouwmaterialen voor de wederopbouw en bovendien een stortplaats voor puin en munitie.
 
In 1952 werd op het fort een luchtwachtpost (post 1J3) van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) gebouwd. Deze uitkijkpost was bedoeld om laagvliegende vliegtuigen waar te nemen, die lager vlogen dan de radar kon waarnemen.[1] De luchtwachtpost was onderdeel van een netwerk van 276 uitkijkposten dat in de jaren vijftig van de 20e eeuw, ten tijde van de Koude Oorlog, over heel Nederland was ingericht. Ongeveer de helft van alle uitkijkposten werden ingericht op bestaande gebouwen, de andere helft op daarvoor speciaal gebouwde (betonnen) luchtwachttorens.[2] De luchtwachtpost is boven op het fort nog aanwezig en bestaat uit een open observatieplatform van 3 bij 3 meter omgeven door een bakstenen gemetselde borstwering van circa 1,50 meter hoog.[3] De luchtwachtpost is gebruikt tot 1964, toen het KLD werd inkrompen en de luchtwachtposten in dit deel van het land werden opgeheven.
 
In 1959 werd het fort gedeklassificeerd tot een vestingwerk van 'geen klasse'. Het fort werd regelmatig bezocht door spelende kinderen, waarbij minstens een dode is gevallen als gevolg van een valpartij. Ook werd het beschadigd. Uiteindelijk werd het dichtgemetseld om verdere ongelukken te voorkomen. Op 1 januari 1988 werd Staatsbosbeheer eigenaar. Kort daarvoor werd door de Stichting Fort Pannerden het plan opgevat het fort te restaureren en er een museum van te maken. Daarom sloot de stichting een erfpachtcontract met Staatsbosbeheer. Het plan werd in gang gezet, maar als gevolg van de eis van het gemeentebestuur van Bemmel (nu Lingewaard) om met niet meer dan 80 procent subsidie te beginnen, kon de Stichting tot Instandhouding van Fort Pannerden het werk slechts gedeeltelijk laten uitvoeren. Het fort kwam leeg te staan.
 
Gekraakt
Het fort werd uiteindelijk op 12 juni 2000 door een vijftiental mensen gekraakt, die probeerden het fort voor verder verval te behoeden. Zij organiseerden ook culturele activiteiten en maandelijkse rondleidingen.
 
Op basis van door Stichting Fort Pannerden verricht historisch onderzoek werd het fort in 2005 alsnog toegevoegd aan het project Nieuwe Hollandse Waterlinie.[4] In 2006 bood de gemeente Lingewaard de krakers aan het fort in beheer te nemen, maar het niet meer te bewonen omdat bewoning niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan. De krakers wezen dit voorstel af.
 
Nadat het fort zes jaar gekraakt was, werd op 7 november 2006 begonnen met de ontruiming van het fort door de Mobiele Eenheid met hulp van het Nederlandse leger omdat de gemeente Lingewaard het een bestemming als hotel wilde geven.[5] De Mobiele Eenheid had twee dagen nodig voor de ontruiming en verwijdering van zo'n 25 krakers.[6] Echter op 25 november 2006 werd het fort wederom ingenomen door 80 à 100 krakers. Het lukte de krakers daarbij de twee-man-tellende antikraakwacht te omzeilen. De krakers richtten een blokkade op van caravans op de openbare toegangsweg naar het fort en haalden de toegangsbrug op om een tweede ontruiming te voorkomen. De gemeente besloot uiteindelijk toch niet tot een tweede ontruiming over te gaan en 14 december 2006 werd bekend dat de krakers een overeenkomst hadden gesloten met de Stichting Fort Pannerden en dat deze was goedgekeurd door de gemeente, evenals door Staatsbosbeheer. De krakers werden hierdoor formeel beheerders en mochten officieel niet meer wonen op het fort. Wel mochten er permanent vertegenwoordigers van de krakers aanwezig zijn om te voorzien in het beheer. Onder het beheer viel zowel onderhoud als het geven van rondleidingen.[7][8]
 
Op 11 december 2007 maakten de Stichting Fort Pannerden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lingewaard een nieuwe, cultuurhistorische bestemming voor het fort bekend. Ook de krakers stemden ermee in en zegden toe het fort vrijwillig te verlaten bij de aanvang van de restauratie in 2008.[9]
 
Restauratie
Eind 2008 werd munitie geruimd uit de gracht en werd ook het gebied rondom het fort onderzocht.[10] Begin november 2008 verlieten de voormalige krakers vrijwillig het fort en is de restauratie op 17 november 2008 begonnen. Er is er een stichting opgericht die het fort beheert en de invulling heeft bedacht voor na de restauratiewerkzaamheden. Onderdeel van deze stichting zijn vertegenwoordigers van de gemeente en een afvaardiging van de krakers die er hebben gewoond.
 
Na de restauratiewerkzaamheden is het fort opengesteld voor het publiek en kunnen er rondleidingen gevolgd worden, deze worden door de Vrienden van Fort Pannerden verzorgd.
------------------------------
Fort op den Hoofddam bij Pannerden
De gronden van het fort op den Hoofddam
 
Bij Pannerden, thans kadestraal bekend Gemeente Doornenburg, sectie B, No 748 (voorheen sectie B, No 484) zijn gekocht van het polderdistrict Over-Betuwe bij akte van 8 en 9 December 1868 goedgekeurd door den Minister van Oorlog op 16 December 1868 No 69. G.
 
De grenzen zijn beschreven in het proces- verbaal van 21 December 1882, goedgekeurd door den Minister van Oorlog op 1 December 1882 V Afd. Genie Nr 81.
 
Bij akten gesloten tusschen de Eerstaanwezend-Ingenieur te Nijmegen enerzijds en
 
A.A. J.C. Baron van der Heijden van Doornenburg, wonende te Vierakkers bij Zutphen, op 18 December 1878:
J. Elbelo, wonende te Doornenburg, op 19 December 1878; en
F.G. Baron van Lijnden van Hemmen, Dijkgraaf, en J.F.H. van der Goes, secretaris, als daartoe gemachtig door het Gecombineerd College van het Polderdistrict Over-Betuwe op 29 Januari 1879 anderzijds,
Is aan het Rijk vergunning verleend tot het maken van een klinkerweg op de kade langs het Pannerdensche kanaal tusschen de kruin van de Betuwsschen bandijk bij het huis "de Koets" en de Noordelijke grens van den Militaire Rijksgrond van het fort bij Pannerden, o.a. op voorwaarden:
 
Dat de grond waarop de klinkerweg loopt eigendom blijft van de tegenwoordige eigenaars of dier rechtverkrijgenden in den eigendom;
 
Dat de klinkerweg bij het rijk in eigendom komt;
 
Dat door ten koste van het Rijk gesteld, de klaphekken door het Rijk worden onderhouden en ieder jaar gesteld voor 1 Mei; en dat het rijk te allen tijde kosteloos van dien weg zal mogen gebruik maken, wordende uitdrukkelijk op bedoelde percelen ten behoeve van het aan het rijk toebehoorende perceel kadestraal bekend Gemeente Doornenburg sectie B nr 494 (thans sectie 83).
 
No. 748) het recht van erfdienstbaarheid van weg gevestigd
De landtong ten Zuid oosten van den Militairen Rijksgrond heeft over deze grond recht van overweg.
 
Het fort op de Hoofddam bij Pannerden werd gesticht ingevolge het bestek: "Het maken van een fort op den Hoofddam bij Pannerden", goedgekeurd door den Minister van oorlog op 29 december 1868 No. 82 G.
 
Het werk werd uitgevoerd onder beheer van den majoor Vaillant, Commandant in de 8e stelling te Nijmegen, en onder toezicht van den Kapitein Voorduin, aan wien de Luitenants Blaauw en Kempees waren toegevoegd; later onder toezicht van den Luitenant van Schermbeek.
 
Met de uitvoering van het werk werd een aanvang gemaakt op 8 Februari 1869 terwijl de eindoplevering plaatsvond op 12den Januari 1972.
 
De kosten van het gehele werk, met inbegrip van de kosten de onteigening en schadeloosstelling aan de Ingelanden voor het afgraven van den Millingschen dam, alsmede de wijzigingen in het contract gemaakt tijdens de uitvoering bedroegen ongeveer f 498950,-.
 
Later hebben aan het fort min of meer ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden.
 
Triccessievelijk hadden hierop betrekking de volgende bestekken:
 
1e Het verrichten van enig werkzaamheden in het fort op den Hoofddam bij Pannerden, goedgekeurd door de Minister van Oorlog 29 Augustus 1873 onder No. 75 G.
 
2e Het maken van britsen in het fort op den Hoofddam bij Pannerden, goedgekeurd op 22 april 1876 onder No. 110 G.
 
3e Het aanmaken van inrichtingen tot munitieberging en het verbeteren van het inwendige voor het tot logies bestemde gebouwen in de forten op den Hoofddam bij Pannerden en Beneden Lent, goedgekeurd op 23 december 1876 onder No. 69 G.
 
4e Het maken van een klinkerweg bij het fort op den Hoofddam bij Pannerden, goedgekeurd op 25 November 1978 VIe Afd. Genie No. 20.
 
De kosten van de vier bovenvermelde voorzieningen bedroegen respectievelijk ongeveer f 2600,-, f 2250,-, f 1250,- en f 7150,-.
 
5e Het verbeteren van het fort bij Pannerden (1e Gedeelte), goedgekeurd door den minister van Oorlog op 28 september1885 V e Afd. N 26.
 
De kosten bedroegen ongeveer f 35600,-
 
6e Het verbeteren van het fort bij Pannerden (2e Gedeelte), goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 21 maart 1887, V e Afd. Genie No 42
 
De kosten bedroegen ongeveer f 35600,-
 
De werken ond. 5e en 6e werden uitgevoerd onder beheer van den Kapitein Eerstaanwezend-ingenieur te Nijmegen H van 't Zant en onder toezicht van den 1e Luitenant M. Onnen.
 
7e Het doen van voorzieningen aan het fort bij Pannerden, goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 28 november 1889 V e Afd. Genie No. 11.
 
8e Het verbeteren van het fort bij Pannerden goedgekeurd door de Minister van Oorlog 0- 2 september 1890 V e Afd. Genie No. 15. De kosten bedroegen ongeveer f 49000,- De werken sub 7 en 8e werden uitgevoerd onder het beheer van den Kapitein Eerstaanwezend-Ingenieur te Nijmegen H. van 't Sant en onder toezicht van de 1e Luitenant G.W.C. Westenberg.
 
 
 
Bij de uitvoering van het sub 5e genoemde werk werd alsnog voor:
 
9e de levering van het vervoer van hardgegoten ijzeren pijlers, aangenomen door H. Gruson bij onderhandelschcontrakt goedgekeurd door den Minister van Oorlog op 12 junie 1885 V e Afd,. Genie No. 69, besteed een bedrag van 71801,48 Mark (dus ongeveer f 43000,-) en voor 10e het uitvoeren van werkzaamheden in verband met het maken van pantseringen ten behoeve van het verbeteren van het fort, bij onderhandelsch contract goedgekeurd door de Minister van oorlog op 10 Febrari 1886 V e Afd. genie No. 22, een bedrag van f 3500,-
 
 
 
Bij de uitvoering van het sub 6e genoemde werk werd alsnog voor:
 
11e de levering en het transport van Flusseitzen pantserblokken met ankers, moeren en platen, aangenomen door het Actiëngezellschaft Peiner Walzwerk te Peine, bij onderhandels contract goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 18 augustus 1887 V e Afd. Genie No. 32, besteed een som van 23161,59 Mark (dus ongeveer 13900,-) en voor:
 
12e Het verbeteren van de kazernering in het fort bij Pannerden, goedgekeurd door de Minister van oorlog op 28 Mei 1888 V e Afd. Genie No. 78, een bedrag van ongeveer f 3000,-
 
13e Het doen van voorzieningen aan het Fort bij Pannerden Bestek No. 121/1910 goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 11 April V e Adf. Genie No. 291, waarvoor de kosten ongeveer f760,- bedroegen.
 
De onder sub 5e tot 12e genoemde bestekken hebben betrekking op de groote verbetering van het fort. In Hoofdzaak werden daarbij de volgende ingrijpende wijzigingen aangebracht:
 
De rivierbatterij werd gepantserd
De gepantserde Waal- en Rijnbatterijen, met de daarheen voerende poternes werden gesticht.
De remise en de schuilplaats op het landfront werden gebouwd.
De binnenpleinen werden gedeeltelijk overdekt.
De bomvrijheid van het gebouw werd verbeterd door het aanbrengen van cementbetondekkingen, op de bestaande gewelven.
De landbatterij werd van een bekledingsmuur voorzien.
De mortieropstellingen werden gemaakt. Het onder 13e genoemde bestek betrof
Het maken van ophanginrichtingen voor hangmatten.
 
 
 
Het materieel voor de ijzerdraadversperring werd geleverd volgens 2 bestekken wegens "het leveren en opleggen van materieel der Genie voor het in staat van verdediging stellen van het fort Pannerden"respectievelijk goedgekeurd op 16 Juni 1890 V e Afd. Genie No. 89 en op 24 september 1890 V e Afd. Genie No. 71.
 
De kosten bedoegen te zamen ongeveer f 5700,-
 
Voorts zijn aan het fort tijdens en na de verbetering nog de volgende op declaratie beschikbare sommen besteed, ingevolge de daarachter gestelde machtigingen.
 
1e verrichten van werkzaamheden in verband met het opstelen van affuiten (8 December 1888 V e Afd. Genie No. 82) ongeveer f 180,-
 
2e het herstellen van het fornuis (9 Januari 1889 Ve Afd. Genie No. 49) f 250,-
 
3e het doen van wijzigingen aan de opstelling der affuiten van 10 c.M. (29 Januari 1889 Ve Afd. Genie No. 68) ongeveer f 350,-
 
4e het beplanten van het glacis (2 Februari en 14 Maart 1889 Ve Afd. Genie No. 30 en 71) f 650,-
 
5e aanschaffen van meubelen, enz. ten behoeve van een vereenigingslokaal (21 februari 1889 Ve Afd. Genie No. 44) f 220,-
 
6e aanschaffen van meubilair (21 December 1889 Ve Afd. Genie No. 42) f 200,-
 
7e het maken van afsluitingen (23 Maart 1889 Ve Afd. Genie No. 32) ongeveer F 75,-
 
8e het doen van voorzieningen (17 Juni 1889 Ve Afd. Genie No. 51) f 190,-
 
9e het aanbrengen van spreekbuizen (17 Januari 1891 Kab t Litt. G3 f 500,-
 
10e het leveren van materieel de genie voor het in staat van verdediging brengen (14 februari 1891 Kab t Litt. L8) f 225,-
 
11e het doen van voorzieningen 24 juni 1895 Ve Afd. Genie No. 84) f 70,-
 
12e het leveren van materieel de genie voor het in staat van verdediging brengen (2 april 1896 Ve Afd. Genie No. 18) f 450,-
 
13e het doen van voorzieningen tot het opleggen van munitie (25 september 1869 Ve Afd. Genie No. 48) f 95,-
 
14e het leveren van materieel de genie voor het in staat van verdediging brengen (31 Mei 1899 ve Afd. Genie No. 39) f 75,-
 
15e het doen van voorzieningen tegen inwateren aan de gepantserde batterijen (13 Juni 1899 Ve Afd. Genie No. 41) f 400,-
 
16e het aanbrengen van munitiekasten (30 Maart 1901 Ve Afd. Genie No.39) f 320,-
 
17e het leveren van kazernemeubelen en verplegingsbehoeften (10 Februari 1902 Ve Afd, Genie No. 23) f 300,-
 
18e het wijzigen van bestaande en maken van nieuwe spreekbuisleidingen; het maken van sleuven in een pantserplaat; het inrichten van lokaal 19 tot opstelling voor een afstandmeter; het leveren een aanbrengen van een dekplaat voor een schietgat; het leveren van een fornuis en kookketels; het wijzigen van de gronddekking boven een remise (20 Februari 1903 Ve Afd. Genie No. 117) tot een gezamenlijk bedrag va f 2550,-
 
19e het in verbinding brengen van de pomp in de keuken met de buis van de pomp in lokaal 4 (9 juni 1903 Ve Afd. Genie No. 73) f 250,-
 
20ehet doen van voorzieningen in verband met het maken van een gelegenheid tot afstandmeting (21 december 1903 Ve Afd. Genie No. 95) f 240,-
 
21e het herstellen van een toegangsweg; uitbreken van de borstwering op den bedekten weg; leveren van kazernemeubelen; doen van voorzieningen in verband met het aanbrengen van telefonische en electrische schelgeleidingen (24 Februari 1904 Ve Afd. Genie No. 88) tot een gezamenlijk bedrag van f 1220,-
 
22e het leveren van kazernemeubelen; het leveren een aanbrengen van een vloerbekleding (houtgraniet) in het logieslokaal voor officieren (8 Maart 1905 Ve Afd. Genie No. 75) tot een gezamenlijk bedrag van f 355,-
 
23e Het doen aanmaken van kasten in het fort bij Pannerden tot berging van trapgranaten.
 
24e Het aanbrengen van een deur tusschen de lokalen 65 en 66 in het fort bij Pannerden (19 februari 1913 Ve. Afd. No. 77) f35,-
 
25e Het aanbrengen van haken ter bevestiging van hangmatten in de langspoterne van het fort bij Pannerden (19 Februari 1913 Ve Afd. No. 77) f70,- Als onderdeel van bestek 108/1913 "Het eenjarig onderhoud van de militaire gebouwen te Pannerden en te Lent, is op het oostelijk binnenplein een pomp gemaakt, in verbinding met de zuigbuis van de pomp in lokaal 22 en is ter vervanging van een open goot in poterne 31 eene riolering van ijzeraarden buizen aangebracht ter verbinding van den vergaarput op het westelijk binnenplein met dien in de binnengracht.
 
De kosten voor deze voorziening bedroegen respectievelijk ongeveer f165,- en f235,-
 
-----------------------------
Strijd van Hr. Ms. Braga en Fort Pannerden
Op 10 mei 1940, om 03:55 uur, werd de eerste Duitse grensoverschrijding bij Spijk door een goudkleurig schitterlicht gemeld aan de Nederlandse troepen. Ook op andere plaatsen staken Duitse troepen de Nederlandse grens over. Toen LTZ 1 Madsen dit vernam, werden de commandanten van de Braga en de Freyr gewaarschuwd en ging hij zelf aan boord van de Tyr. Hr. Ms. Christiaan Cornelis en Hr. Ms. Cressy vuurden enkele 3,7cm granaten af op Hr. Ms. Wilhelmina nadat de kas en de geclassificeerde documenten meegenomen waren. De beide kleine oorlogsschepen voegden zich daarna bij Hr. Ms. Tyr.
 
Omdat Hr. Ms. Braga zich vlak bij de grens bevond, kwam zij vrijwel meteen onder vuur te liggen van de Duitse vliegtuigen en van Duitse machinegeweren vanaf de wal. In de loop van de vroege morgen van die tiende mei werd de snelle bezetting van Millingen gemeld en hierop besloot de commandant van de oude rivierkanonneerboot, LTZ 2 Koninklijke Marine Reserve (KMR) J.H. Uiterwijk, de rivier af te zakken en de Neder-Rijn op te varen richting Fort Pannerden. Onderweg werd het pontonveer van West-Pannerden door de Braga tot zinken gebracht om te voorkomen dat de Duitsers het zouden gebruiken om de rivier over te steken. Rond 08:00 uur zag LTZ 2 Uiterwijk dat Fort Pannerden al door Duitse artillerie onder vuur genomen werd, en hij besefte dat de Braga geen schijn van kans had tegen de Duitse kanonnen en vliegtuigen. Hij besloot om de oude kanonneerboot tot zinken te brengen en met zijn bemanning de bezetting van Fort Pannerden te versterken. Hr. Ms. Braga werd tussen twee kribben (strekdammen) aan de grond gezet waarna de buitenboordafsluiters opengedraaid werden. Terwijl het oude schip langzaam vol rivierwater liep, werd het 12cm kanon onklaar gemaakt en het 3,7cm kanon en de 12,7mm mitrailleur van boord gehaald. De wapens en de munitie meenemend spoedden de mannen zich naar het fort.
 
Fort Pannerden was van 1869 tot 1872 gebouwd als voorpost van de Vesting Holland. In 1939 kreeg het verouderde fort de status van infanteriesteunpunt toebedeeld en werden er enige tientallen infanteristen met machinegeweren geplaatst. Er werden zeven kleine kazematten gebouwd rondom het fort en enige mitrailleurnesten ingericht. De kazematten waren echter nog niet voorzien van zanddekking en de overige fortificaties stamden nog uit de vorige eeuw. Op 10 mei lieten de Duitsers het fort links liggen en staken in grote getalen de Neder-Rijn over in rubberbootjes, buiten bereik van de mitrailleurs van Fort Pannerden. Nadat de Duitsers de noordelijker gelegen IJssellinie en de zuidelijker gelegen Maas-Waalkanaalstelling al eerder op die eerste dag hadden doorbroken, werd het fort omringd door vijandelijke troepen en volledig geïsoleerd.
 
De volgende dag om 08:00 uur werd Fort Pannerden aangevallen door zes Duitse Junkers 87 duikbommenwerpers (Stuka`s) die het fort hevig mitrailleerden. Marinier 1e klasse Van Rijn, die met de 12,7mm mitrailleur van de Braga bovenop het fort had postgevat, schoot op de aanvallende vliegtuigen en wist er meerdere te raken waarvan één toestel gedwongen werd te landen. Gelukkigerwijs raakte niemand in het fort gewond tijdens de Duitse aanval. Kapitein Westerveld had inmiddels patrouilles in burger uitgezonden omdat zijn fragiele telefoonlijn stukgeschoten was. Hij leerde van de patrouilles dat het fort geheel door vijandelijke troepen omsingeld was en dat de linie Nijmegen-Bemmel-Huissen ontruimd was. Rond 15:00 uur vernam de commandant van het fort dat de Duitsers artillerie hadden opgesteld in Doornenburg, de kant vanaf de Betuwe, om zijn vesting onder vuur te kunnen nemen.
 
Tegen 18:45 uur naderden op de fortweg twee Duitse onderhandelaars terwijl zes Stuka`s boven het fort cirkelden. De Duitsers hadden de volgende boodschap van hun superieur Oberstleutnant Speck: "Onze pantservoertuigen staan klaar voor de aanval. U bent volkomen ingesloten. Tegenstand is volkomen nutteloos. Wij staan per radio in contact met onze vliegers. Wij komen niet als vijanden maar als vrienden en willen daarom onnodig bloedvergieten vermijden". Kapitein Westerveld overwoog zijn kansen. Het moreel van zijn mannen en de bemanning van Hr. Ms. Braga was nog goed, maar de bewapening van het fort was niet berekend op een aanval vanaf de Betuwse kant. De marine batterij kon alleen richting het Blijlands Kanaal vuren, in de richting van de Rijn. Een bomaanval zou het fort en het garnizoen fataal worden omdat het fort van boven geheel open was. Verder was het beton van de kazematten nog vers en zwak omdat het nog maar zo kort geleden gestort was. Bovendien beschikte men in het fort niet over pantser- en luchtafweergeschut van enige betekenis. Na overleg met de officieren van de Braga, kwam de commandant van Fort Pannerden tot de conclusie dat verder vechten geen zin had en om 19:30 uur, op 11 mei 1940, gaf de bezetting van het fort zich over. Van de Duitse soldaten, die het fort na de overgave bezetten, leerden de Nederlandse verdedigers dat die morgen, door toedoen van de 12,7mm mitrailleur van de Braga, één vliegtuig was neergestort en twee andere toestellen beschadigd raakten waardoor zij gedwongen waren zich terug te trekken.
 
Op 12 mei 1940 werd de bemanning van Fort Pannerden in krijgsgevangenschap afgevoerd richting Duitsland. Tijdens het verloop van de oorlog werd het fort door de bezetter leeggeplunderd. Vooral het staal, de wapens en de aanwezige apparatuur, zoals afstandmeters, waren voor de steeds meer onder schaarste lijdende Duitsers zeer waardevol.

Gelegerd in (1) 1870 te Pannerden.
Bemanningslid is Adrianus Johannes VOORDUIN.
 
Geboren op maandag 23 oktober 1837 te Utrecht.
1e luitenant ingenieur (1861), majoor ingenieur (1878), kapitein ingenieur, kolonel ingenieur.
Overleden op zondag 16 februari 1908 te Utrecht op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Justinus Cornelis VOORDUIN, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, en Catharina Adriana van HEIJST.
 
Gelegerd in (2) 1872 te Pannerden.
Bemanningslid is Charles Edouard Albert VIGELIUS.
 
Geboren op maandag 31 oktober 1825 te Mons (BEL).
Kolonel, fortcommandant.
Overleden op zaterdag 11 september 1897 te Apeldoorn op 71-jarige leeftijd (aangifte door: openarchieven).
Zoon van Guillaume Louis VIGELIUS en Gertrude Sophie Josephine VANDENHEUVEL De GUERNON De PRETZI. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op vrijdag 1 juni 1855 te Nijmegen met Baronesse Mathilda Florentina van HEMERT tot DINGSHOF, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 12 november 1825 te Zwolle, overleden op dinsdag 27 maart 1866 te Kralingen op 40-jarige leeftijd, dochter van Baron Adolf Christiaan Floris van HEMERT, officier infanterie (1814), kapitein (1831-1832), en Barones Louise Wilhelmina BENTINCK. Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op donderdag 15 juli 1875 te Hattem met Machtelina Christina van BRAAM, 42 jaar oud, geboren op dinsdag 11 juni 1833 te Hattem, overleden op vrijdag 1 oktober 1880 te Utrecht op 47-jarige leeftijd, dochter van Willem Charles van BRAAM, Burgemeester van Hattem, en Machtelina Christina de GIJSELAAR.}
 
Gelegerd in (3) op 2-jarige leeftijd op vrijdag 12 januari 1872 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Johannes (Wilhelm) LAMBOOIJ, 20 jaar oud.
 
Geboren op woensdag 12 februari 1851 om 05:30 uur te Leeuwarden.
--de geboorte van Wilhelmus Johannes is aangegeven door Franciscus Lambooij, vader, oud 35 jaar, waagwerker, woonachtig te Leeuwarden in tegenwoordigheid van Johannes Otto van Gruisen, oud 27 jaar, boekbinder, woonachtig te Leeuwarden en Bernard Philip Hofstede, oud 39 jaar, zadelmaker, woonachtig te Leeuwarden.
(gezindte: RK).
Fourier (1879), conducteur der artillerie (1894), controleur der artillerie (1895), boekhouder (1914), sergeant.
Overleden op donderdag 25 juni 1914 om 19:00 uur te Nijmegen op 63-jarige leeftijd.
--het overlijden van Wilhelmus Johannes is aangegeven door Pieter Cornelis Stal, oud 73 jaar, koster, woonachtig te Nijmegen en Antonie van oosterdijk, oud 41 jaar, ambtenaar ter secretarie, woonachtig te Nijmegen.
-- was in de begintijd bij Fort Pannerden, vlak na de oplevering.
Zoon van Franciscus LAMBOOIJ, waagwerker (1851), en Sabina GODHELP, winkelierster (1879). {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 6 augustus 1879 te Bemmel met Hendrina Cornelia JANSEN, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 7 april 1857 te Bemmel, overleden op maandag 22 oktober 1894 om 14:30 uur te Geertruidenberg op 37-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Hendrina Cornelia is aangegeven door Wilhelmus Johannes Lambooij, echtgenoot, oud 43 jaar, conducteur der artillerie, woonachtig te Geertruidenberg en Cornelis Peeters, oud 59 jaar, magazijnsknecht, woonachtig te Geertruidenberg.
Dochter van Johannes JANSEN, smid (1879), en Maria van DEELEN (van Daelen). Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op woensdag 18 september 1895 te Leeuwarden met Johanna WUST (Wüst), 40 jaar oud, geboren op vrijdag 5 januari 1855 te Dockum, dochter van Johannes WUST en Elisabeth Barbera van de VELDE.}
 
Gelegerd in (4) 1873 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrik Jan Christiaan VERWEIJ.
 
Geboren op zondag 30 augustus 1840 te Deventer.
Fortcommandant.
Overleden op maandag 10 augustus 1908 te Deventer op 67-jarige leeftijd.
Zoon van Antonij Berendsz VERWEIJ, koopman (1840), en Heilmina ANKERSMIT.
 
Gelegerd in (5) 1876 te Pannerden.
Bemanningslid is Julius Johannes Antonie Frederik KANNEMANS.
 
Geboren op maandag 28 februari 1853 om 16:00 uur te Breda.
--Julius Johannes Antonie Frederik is geboren in het huis staande in wijk C nummer drie honderd tien, de geboorte is aangegeven door Christiaan Cornelis Kannemans, vader, oud 40 jaar, schilder, woonachtig te Breda in tegenwoordigheid van Johannes Anthonius Cornelisse, oud 54 jaar, winkelier, woonachtig te Breda en Andries Oomes, oud 33 jaar, beeld en loof snijder, woonachtig te Breda.
Luitenant 2e klasse (1877), kapitein der artillerie (1891).
Overleden op woensdag 7 juni 1933 om 06:30 uur te 's Gravenhage op 80-jarige leeftijd.
--het overlijden van Julius Johannes Antonie Frderik is aangegeven door Bernardus Johannes Arens, oud 54 jaar, bode, woonachtig te 's Gravenhage en Pieter Ernst, oud 46 jaar, bode, woonachtig te 's Gravenhage.
--de 2e luit. Kannemans van het 3e reg. vesting-artillerie te Nijmegen is gedetacheerd voor het fort bij Pannerden (algemeen handelsblad 4-6-1876)
-----------------------------
-- de 2den luit. Kannemans van het 3de reg. vesting artill. te Nijmegen, is met een detachement inf. en art. gedetacheerd te fort bij Pannerden, ter aflossing van een gelijk detachement, onder bevel van den 2den luit. Hoogeveen (Algemeen Handelsblad 7-1-1877)
-----------------------------
--de 2e luit. Kannemans van het 3e reg, vesting-artillerie te Nijmegen is met een detachement inf. en artillerie gedetacheerd te fort bij Pannerden (algemeen handelsblad 2-5-1877).
Zoon van Christiaan Cornelis KANNEMANS, schilder (1853), en Johanna Catharina van DASHORST. {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op zondag 20 september 1891 te Den Helder met Marie HATTINGA RAVEN, 19 jaar oud, geboren op vrijdag 5 april 1872 te Den Helder, overleden voor 1917, dochter van Jan Wormerus HATTINGA RAVEN, notaris (1891), en Johanna Charlotta Maria de GROOTE. Hij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op woensdag 10 januari 1917 te 's Gravenhage.
--de getuigen bij het huwelijk van Julius Johannes Antonie Frederik en Elisabeth zijn Adrianus Willem Johannes Godschalk, oud 38 jaar, gemeentebode, woonachtig te 's Gravenhage en Johannes van Onselen, oud 38 jaar, gemeentebode, woonachtig te 's Gravenhage.
Echtgenote is Elisabeth Wilhelmina Maria SOER, 60 jaar oud, geboren op donderdag 3 april 1856 te Oldenzaal, overleden op zondag 11 oktober 1936 op 80-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Clemens SOER en Maria Johanna van den HEUVEL.}
 
Gelegerd in (6) 1876 te Pannerden.
Bemanningslid is Rutger Marie HOOGEVEEN.
 
Geboren op donderdag 28 augustus 1851 om 03:00 uur te Benschop.
-- de geboorte van Rutger Marie is aangegeven door Adriaan Hoogeveen, vader, oud 51 jaar, rijksontvanger, woonachtig te Benschop in tegenwoordigheid van Cornelis Bernardus Monnik, oud 35 jaar, churigijn, woonachtig te Benschop en Abraham Hollebeek, oud 71 jaar, zonder beroep, woonachtig te Benschop.
Luitenant 2e klasse (1877).
Overleden op zondag 2 maart 1924 om 07:30 uur te 's Gravenhage op 72-jarige leeftijd.
--het overlijden van Rutger Marie is aangegeven door Gerard Hendrik Bevers, oud 52 jaar, bode, woonachtig te 's Gravenhage en Jan Timp, oud 57 jaar, bode, woonachtig te 's Gravenhage.
--de 1e luit. Hoogeveen van het 3e reg. vesting-artillerie te Nijmegen is gedetacheerd te fort bij Pannerden (algemeen handelsblad 2-9-1876)
-----------------------------
--2e luit. Hoogeveen keert terug naar Nijmegen met een onderhebbend detachement (algemeen handelsblad 4-10-1876)
-----------------------------
-- de 2den luit. Kannemans van het 3de reg. vesting artill. te Nijmegen, is met een detachement inf. en art. gedetacheerd te fort bij Pannerden, ter aflossing van een gelijk detachement, onder bevel van den 2den luit. Hoogeveen (Algemeen Handelsblad 7-1-1877)
-----------------------------
--de 2e luit Hoogeveen van het 3e reg. vesting-artillerie te Nijmegen is gedetacheerd te fort bij Pannerden met een detachement infanterie en artillerie (algemeen handelsblad 3-2-1877)
-----------------------------
-- De 2de luit. Hoogeveen van het 3de reg, vest. -artill. te Nijmegen, is met een detachement infanterie en artillerie gedetacheerd ter bezetting van het fort Pannerden (Algemeen Handelsblad 12-4-1877)
-----------------------------
--de 2e luit. Hoogeveen van het detachement 3 reg. vesting-artillerie te Nijmegen is met een detachement infanterie en artillerie gedetacheerd te fort bij Pannerden (algemeen handelsblad 4-8-1877)
-----------------------------
-- de 2e luit. Hoogeveen van het 3de reg vest. artill is met een detachement artillerie en infanterie gedetacheerd op het fort te Pannerden (Algemeen Handelsblad 5-12-1877)
-----------------------------
--de 2e luit. R.M. Hoogeveen van het 3e reg. vesting-artillerie te Nijmegen wordt met een detachment bestaande uit infanterie en artillerie den 1 juni gedetacheerd op het fort bij Pannerden (algemeen handelsblad 2-6-1878).
Zoon van Adriaan HOOGEVEEN en Johanna Maria MONNIK. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op donderdag 20 oktober 1881 te Nijmegen met Johanna Maria BONTEKOE, 24 jaar oud, geboren op woensdag 19 augustus 1857 om 22:00 uur te Arnhem.
-- de geboorte van Johanna Maria is aangegeven door Franciscus Pieter Bontekoe, vader, oud 42 jaar, adjudant onderofficier bij het 3e regiment, woonachtig op de Willemskazerne te Arnhem in tegenwoordigheid van Cornelis Balk, oud 62 jaar, adjudant standaard dragon bij de Dragonders, woonachtig te Arnhem en Louis Guillaume Hütscher, oud 40 jaar, adjudant onderofficier, woonachtig te Arnhem.
Overleden op woensdag 1 maart 1939 om 15:30 uur te Blaricum op 81-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Johanna Maria is aangegeven door Johan Hendrik Adolf Croese, oud 60 jaar, concierge, woonachtig te Hilversum.
Dochter van Franciscus Pieter BONTEKOE, adjudant onderofficier 3e regiment infanterie (1857), segeant majoor, adjudant (1862), en Johanna Maria SCHELLENBACH.}
 
Gelegerd in (7) 1876 te Pannerden.
Bemanningslid is Gustaaf Willem MOSSEL.
 
Geboren op vrijdag 29 augustus 1851 te Woudrichem.
Luitenant 1e klasse (1876).
Overleden op vrijdag 23 juni 1939 te Driebergen Rijssenburg op 87-jarige leeftijd.
--de 1e luit. Mossel van het reg. vesting-artillerie is met een detachement infanterie en artillerie gedetacheerd te fort bij Pannerden in vervanging van den 2e luit. Hoogeveen, met een onderhebbend detachement, die naar Nijmegen terugkeert (algemeen handelsblad 4-10-1876)
-----------------------------
--de 1e luit. Mossel van het 3e reg. vesting-artillerie te Nijmegen is met een detachement artillerie en infanterie gedetacheerd te fort bij Pannerden (algemeen handelsblad 4-7-1877)
-----------------------------
--de 1e luit. Mossel van het 3e reg. vesting-artillerie is benoemd tot betaalmeester bij het detachement artillerie te Nijmegen
(algemeen handelsblad 4-8-1877).
Zoon van Simon Hendrik MOSSEL, kapitein ingenieur (1851), en Marij TWISS.
 
Gelegerd in (8) 1869‑1877 te Pannerden.
-- hij werkte van 1873 tot 1876 aan de verbetering van het aardewerk in Fort Pannerden.
Bemanningslid is Wouter COOL.
 
Geboren op donderdag 25 mei 1848 te 's Gravenhage.
1e luitenant, minister van oorlog.
Overleden op dinsdag 20 november 1928 te 's Gravenhage op 80-jarige leeftijd.
-- COOL [SR.], Wouter (1848-1928)
Cool [sr.], Wouter, minister van Oorlog ('s-Gravenhage 26-5-1848 - 's-Gravenhage 20-11-1928). Zoon van Wouter Cool, hoofdambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Maria van Coppenaal. Gehuwd op 5-7-1876 met Wendelina Elizabeth van Manen. Uit dit huwelijk werden 3 zoons en 2 dochters geboren.afbeelding van Cool [sr.], Wouter
Cool kiest, na zijn gymnasiumtijd, voor de militaire ingenieursopleiding, die hij in september 1865 aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda begint. Daar vestigt hij al spoedig de aandacht op zich door een brochure te schrijven over een aantal misstanden op de KMA: De Militaire Akademie in 1867. Een stem uit het Kadetten Korps (Amsterdam, 1868). Zijn entree in de krijgsmacht doet hij op 18 juli 1869 als 2e luitenant der genie. Na een vijfjarig verblijf in Nederlands-Indië, waar hij aan diverse militaire operaties deelneemt, volgt in 1882 zijn benoeming tot hoofd van het onderwijs voor de geniewetenschappen aan de KMA. Onder meer door het doen verschijnen van kritische artikelen met betrekking tot het door de Nederlandse regering ten aanzien van Indië gevoerde beleid, verspeelt hij de gunst van veel van zijn superieuren, hetgeen tot uiting komt in sterk vertraagde bevorderingen.
 
Na zijn overplaatsing naar de praktische geniedienst (1887)-hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de door hem openlijk betuigde steun aan het 'Adres der Honderd', waarin koning Willem III tegen 'noodlottig verval van leger en vloot in Nederlandsch-Indië' wordt gewaarschuwd - houdt Cool zich onder meer bezig met de bouw van de Chassé-kazerne te Breda. In 1900 volgt zijn benoeming tot directeur van de Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage en in 1907 wordt hij met de inspectie van het militair onderwijs belast. In het leger heeft hij inmiddels de rang van generaal-majoor verkregen.
 
Hoewel hem eerder liberale dan christelijke politieke beginselen worden toegeschreven, treedt hij op 27 juli 1909 als minister van Oorlog tot het coalitiekabinet-Heemskerk toe. Daar volgt hij de om gezondheidsredenen afgetreden F.H.A. Sabron op, nadat de eerder gepolste kandidaten C.J. Snijders en jhr. L.C. van den Brandeler voor het ambt hebben bedankt. Reeds in mei 1910 - na een commissiedebat over een zaak van ondergeschikt belang - overweegt Cool zijn ontslag in te dienen, omdat, naar zijn mening, 'zij [de Tweede Kamer] haar eigen oordeel, waarvan ik de bevoegdheid in deze niet erken, boven dat der militaire autoriteiten [stelt]' (Cool aan Th. Heemskerk, 20 mei 1910). Zijn ambtenaren weten hem echter te overreden aan te blijven, maar ruim een halfjaar later, bij de behandeling van de begroting van zijn departement, stelt Cool zijn portefeuille toch ter beschikking. Aanleiding daarvan is het aannemen van een motie, ingediend door de antirevolutionair L.F. Duymaer van Twist en medeondertekend door de rooms-katholiek A.H.A. Arts en de vrijzinnig-democraat H.P. Marchant. De indieners verzoeken de minister zijn voorstellen tot verhoging van de officierstraktementen in te trekken, aangezien de regeling van de pensioenen er niet tegelijk in is opgenomen. Dit is voor Cool onaanvaardbaar, omdat aanneming van de motie een vertraging in de verbetering van de financiële positie der officieren zal betekenen; een verbetering die hij - blijkens een bewaard gebleven notitie aan Heemskerk - reeds in februari van dat jaar aan het Tweede-Kamerlid L.W.J.K. Thomson en aan het Eerste-Kamerlid J.J.G. baron Van Voorst tot Voorst heeft toegezegd. De motie wordt met steun van bijna de gehele a.r.-fractie aangenomen (de christelijk-historischen stemmen tegen, de rooms-katholieken zijn verdeeld) en Cool verkrijgt ingaande 4 januari 1911 eervol ontslag.
 
Het moet voor Cool bitter zijn geweest te constateren dat zijn opvolger, H. Colijn, vervolgens een groot aantal voorstellen door de Kamer weet te krijgen die reeds door hem (Cool) zijn ontworpen. Zo mag de Militiewet van 1912 (die bij de mobilisatie in 1914 haar nut zou bewijzen), waaraan de naam van Colijn onlosmakelijk verbonden lijkt, voor een groot deel aan Cool worden toegeschreven.
 
Op 1 juni 1911 neemt hij afscheid uit de actieve dienst, kort nadat hij nog tot luitenant-generaal is bevorderd. Ten slotte maakt hij van 1913 tot 1928 deel uit van de Raad van State. In dat laatste jaar overlijdt Cool, nadat zijn krachten langzamerhand zijn afgenomen.
 
Het lijdt geen twijfel dat Cool zich als minister niet erg gelukkig moet hebben gevoeld. Evenals zovele bewindslieden op een der militaire departementen vóór en na hem, moet ook Cool hebben ervaren dat de afloop van militaire aangelegenheden vooral door politieke omstandigheden en persoonlijke belangen leek te worden bepaald in plaats van door zakelijke argumenten. Het moet hem bijzonder onplezierig zijn voorgekomen dat hij door uitgerekend de a.r.-kamerfractie (een regeringspartij!) werd tegengewerkt. Het is daarbij niet uitgesloten dat Duymaer c.s. Cool op instigatie van de antirevolutionaire leider A. Kuyper bewust ten val heeft willen brengen ten gunste van Kuypers protégé Colijn. De laatste had overigens geen bezwaar tegen aanneming van de motie (G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie I, 437). Cools snelle ontslag wijst bovendien op zijn gebrek aan echte 'vechtlust' in het debat met onwillige kamerleden - een gebrek overigens waaraan ook velen van zijn voorgangers en opvolgers op deze ministerzetel leden.
 
Ondanks zijn vele kritische artikelen en brochures (de hoeveelheid geschriften van Cool is, zeker voor militaire begrippen, opvallend groot te noemen) is hij een rustige en milde persoon geweest, tot zijn overlijden een meelevend lid van de doopsgezinde gemeente in zijn woonplaats 's-Gravenhage.
 
A: Het particulier archief van Cool is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Een aantal brieven, documenten en nota's van zijn hand bevindt zich nog in het archief van het (voormalige) departement van Oorlog, in het particulier archief van de familie Van Dam van Isselt (beide in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage) en in het archief van Th. Heemskerk (aanwezig in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 1800-heden, Vrije Universiteit te Amsterdam
 
P: Vrijwel volledige lijst van zijn geschriften in de onder L genoemde biografische schets van W.E. van Dam van Isselt.
 
L: W.E. van Dam van Isselt, Zestig jaren Hooger Militair Onderwijs ('s-Gravenhage, 1928); idem, Luitenant-generaal Wouter Cool. Lid van den Raad van State. Een levensschets ('s-Gravenhage, 1930); J. Voerman, Het conflict Kuyper-Heemskerk (Utrecht, 1954) 50, 55; G. Puchinger, Colijn. Momenten uit zijn leven (Kampen, [1962]) passim; A. Kok, 'Het ministerschap van generaal Cool', in Ons leger 51 (1967) 9 (september) 2-6.
 
I: W.E. van Dam van Isselt, Luitenant-generaal Wouter Cool. Lid van den Raad van State. Een levensschets ('s-Gravenhage, 1930) afbeelding tegenover titelblad.
 
W. Slagter.
Zoon van Wouter COOL, hoofdambtenaar (1876), en Maria van COPPENAAL. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 5 juli 1876 te 's Gravenhage.
-- de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Wouter en Wendelina zijn Hugo van Manen, oud 30 jaar, ontvanger der directe belastingen, woonachtig te 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, oud 49 jaar, boekhandelaar, woonachtig te 's Gravenhage, Jakobus Craandijk, oud 41 jaar, predikant, woonachtig te ;s Gravenhage en Willem Christiaan van Manen, oud 33 jaar, predikant, woonachtig te 's Gravenhage.
Echtgenote is Wendelina Elizabeth van MANEN, 22 jaar oud, geboren op zaterdag 11 maart 1854 te Benschop, overleden op zondag 1 december 1918 te 's Gravenhage op 64-jarige leeftijd, dochter van Hugo van MANEN, predikant (1838), en Henrietta Sophia de HAAN HUGENHÖLTZ.}
 
Gelegerd in (9) 1877 te Pannerden.
Bemanningslid is W van HOUTEN.
 
1e luitenant.
-- De 1ste luit. W, van Houten van het detachement 3de reg. vest. artill. te Nijmegen, is met een detachement infanterie en artillerie gedetacheerd op het fort te Pannerden (Algemeen Handelsblad 6-11-1877).

Gelegerd in (10) 1889 te Pannerden.
Bemanningslid is Barend Jacobus Christiaan TOP.
 
Geboren op zondag 4 februari 1866 te Elburg.
Fortcommandant, 2e luitenant.
Overleden op maandag 4 maart 1940 te 's Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Zoon van Wijnand Lambert TOP, winkelier (1866), en Elisabeth Barendina JONG. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 14 augustus 1895 te Breda met Elise BEECKMAN, 21 jaar oud, geboren op zaterdag 11 april 1874 te Voorschoten, overleden op vrijdag 6 mei 1955 te 's Gravenhage op 81-jarige leeftijd, dochter van Dirk BEECKMAN en Petronella Cornelia VEENEKA.}
 
Gelegerd in (11) 1890 te Pannerden.
Bemanningslid is Petrus van LUNTEREN.
 
Geboren op maandag 10 juli 1848 te Apeldoorn.
2e luitenant, kapitein bij de Artillerie (1896).
Overleden op woensdag 4 november 1896 om 05:00 uur te Delft op 48-jarige leeftijd.
-- Petrus is overleden in het huis staande in wijk 3 nommer 74a, het overlijden van Petrus is aangegeven door Hendrik Alardus Koster, oud 63 jaar, bedienaar van begrafenis, woonachtig te Delft en Johannes Wilschut, oud 38 jaar, bedienaar van begrafenis, woonachtig te Delft.
Zoon van Hendrikus Lambertus van LUNTEREN, logementhouder, en Wilhelmina van den BROEK. {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op donderdag 3 november 1881 te Haarlem met Cornelia Louise MOSTERTMAN, geboren circa 1853 te Heusden, overleden op donderdag 8 april 1920 te Leiden, dochter van Johannes Simon MOSTERTMAN en Catharina BOOMAARS.}
 
Gelegerd in (12) 1898 te Pannerden.
Bemanningslid is Adrianus van TOORNENBURGH.
 
Geboren op dinsdag 4 juni 1861 te Voorburg.
Luitenant kolonel magazijnmeester (1919).
Zoon van Jan Pieter Cornelis van TOORNENBURGH en Elizabeth Geertruida KLOOTS. {Hij is later gehuwd op 58-jarige leeftijd op dinsdag 22 juli 1919 te 's Gravenhage met Johanna Jacoba PLEYSIER, 38 jaar oud, geboren op woensdag 4 augustus 1880 te Leiden, dochter van Teunis PLEYSIER en Jannegje MARJEE.}
 
Gelegerd in (13) 1882‑1901 te Pannerden.
-- in 1882 Arts te Bemmel en waarnemend officier op het Fort Pannerden tot 1901.
Bemanningslid is Jan Hendrik van BOUWDIJK BASTIAANSE.
 
Geboren op dinsdag 7 januari 1851 om 03:30 uur te Soest.
-- Jan Hendrik is geboren in het huis staande in wijk A no 112 in het Langeneindt, de geboorte van Jan Hendrik is aangegeven door Willem Frederik van Bouwdijk Bastiaanse, vader, oud 30 jaar, genees- heel- verloskundige, woonachtig te Soest in tegenwoordigheid van Martinus Verwoerd, oud 59 jaar, geregtsdienaar, woonachtig te Soest en Reijer Oosterbeek, oud 41 jaar, veldwachter, woonachtig te Soest.
Arts (1882).
Overleden op zaterdag 2 december 1933 te Warmond op 82-jarige leeftijd.
Zoon van Willem Frederik van BOUWDIJK BASTIAANSE, genees- heel- verloskundige (1851), en Anna Catharina BRASS. {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 6 juli 1882 te Brummen met Wendelina Clara Wilhelmina MORREN, 24 jaar oud, geboren op zondag 30 augustus 1857 te Utrecht, overleden op zaterdag 22 februari 1947 te Warmond op 89-jarige leeftijd, dochter van Jan Carel MORREN en Maria Adolphina van de COOLWIJK (van de Koolwijk).}
 
Gelegerd in (14) 1902 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Franciscus QUANJER.
 
Geboren op zondag 5 augustus 1877 te Enkhuizen.
2e luitenant, 1e luitenant (1908), reserve luitenant kolonel der artillerie.
Overleden op dinsdag 13 januari 1942 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd.
Gecremeerd op vrijdag 16 januari 1942 te Velsen Noord.
-- Driehuis Westerveld.
-- Algemeen Handelsblad, 27-03-1902, De 8e compagnie, 3e regiment vesting-artillerie wordt van 1 April tot 21 Juni e.k. gedetacheerd te Fort Pannerden, waarbij ingedeeld de 2e luitenants A. Jansen, J. F. Quanjer en J. de Jongh
-----------------------------
-- Haagsche courant, 31-10-1902, 2e luitenant J.F.Quanjer, te Arnhem, wordt den 1n november gedet. te fort Pannerden, ter vervanging van 2e luitenant A, Jansen, die op dien datum naar Arnhem terugkeert.
-----------------------------.
Zoon van Thomas Louis QUANJER, apotheker (1908), en Sophia Sara Wilhelmina MANIKUS. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op donderdag 2 juli 1908 te 's Gravenhage met Helena Charlotta Wilhelmina BOERS, 21 jaar oud, geboren op vrijdag 18 februari 1887 te 's Gravenhage, overleden op woensdag 7 februari 1973 te Bergen op 85-jarige leeftijd, dochter van Benjamin Hendrik BOERS, onderwijzer, hoofd van een bijzondere school, en Catharina Petronella WESTERBURGER.}
 
Gelegerd in (15) 1902 te Pannerden.
Bemanningslid is A JANSEN.
 
Geboren 1878.
Luitenant der 1e klasse.
-- De 8e compagnie, 3e regiment vesting-artillerie wordt van 1 April tot 21 Juni e.k. gedetacheerd te Fort Pannerden, waarbij ingedeeld de 2e luitenants A. Jansen, J. F. Quanjer en J. de Jongh (Algemeen Handelsblad 27-3-1902)
-----------------------------
-- 2e luitenant J.F.Quanjer, te Arnhem, wordt den 1n november gedet. te fort Pannerden, ter vervanging van 2e luitenant A, Jansen, die op dien datum naar Arnhem terugkeert.(Haagsche Courant 31-10-1902)
-----------------------------
-- fortcommandant na 1 juli 1905
-----------------------------
-- De 1e-luit. A. Jansen, van dezelfde compagnie, keert 7 dezer van daar (Pannerden) naar zijn garnizoen terug (Algemeen Handelsblad 3-10-1905)
-----------------------------
-- De tot 1e-luit. bij het 3e reg. vesting-artillerie benoemde 2e-luits. J. de Jongh en A, Jansen, blijven in hun nieuwen rang te Arnhem in garnizoen.
Beide officieren zijn thans gedetacheerd, eerst-genoemde te Fort Pannerden en laatst-genoemde te Fort bij Westervoort (Algemeen Handelsblad 5-8-1903)
-----------------------------
-- De geheele 8e compagnie, 3e regiment vesting-artillerie, in garnizoen te Arnhem, wordt onder bevel van den kapitein C. C. E. d'Engelbronner, van 23 Juli tot 14 Augustus e.k. gedetacheerd te fort Pannerden tot het houden van oefeningen in den vesting-oorlog. De 1e-luitenant A. Jansen van die compagnie. houdt gedurende gemeld tijdperk verblijf te fort Westervoort (Algemeen Handelsblad 11-7-1904).

Gelegerd in (16) voor 1903 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes (Jan) BERENDSEN.
 
Geboren op zaterdag 10 maart 1827 te Didam.
Zadelmaker (1862).
Overleden op donderdag 12 november 1903 te Duiven op 76-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik BERENDSEN, zadelmaker (1862), en Hendriena RISWICK. {Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op maandag 28 april 1862 te Dalfsen met Margaretha KRANENKAMP, 33 jaar oud, geboren op woensdag 29 oktober 1828 te Zwolle, dienstmeid (1862), overleden op vrijdag 29 september 1876 te Groessen op 47-jarige leeftijd, dochter van Gerrit KRANENKAMP, ouwelbakker (1828), en Johanna STROOTHUIS. Hij was eerder gehuwd op 50-jarige leeftijd op zaterdag 28 april 1877 te Zevenaar met Aleida van SCHAIK, geboren circa 1845, dochter van Bernardus van SCHAIK, arbeider (1877), en Antonia KOENEN.}
 
Gelegerd in (17) 1905 te Pannerden.
Bemanningslid is Martinus (Tinus) ROMEIN.
 
Geboren op vrijdag 26 maart 1886 te Bemmel.
Landbouwer (1920).
Overleden op vrijdag 11 september 1959 te Angeren op 73-jarige leeftijd.
Begraven te Angeren.
-- gelegerd in het Fort in 1905.
Zoon van Rijk ROMEIN, arbeider, stukadoor (1889), en Gijsberta ROELOFSEN. {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 2 september 1920 te Bemmel met Bertha Klasina NAB, 25 jaar oud, geboren op zaterdag 13 oktober 1894 te Valburg, overleden op dinsdag 23 september 1975 te Angeren op 80-jarige leeftijd, begraven te Angeren, dochter van Gerrit NAB, arbeider (1894), en Gerritje COENEN (Geritje).}
 
Gelegerd in (18) 1905 te Pannerden.
Bemanningslid is J H HEFFENER.
 
2e luitenant.
-- De 2e-luit. J. H. Heffener, van de 8e compagnie, 3e reg. vesting-artillerie te Arnhem, wordt 3 dezer gedetacheerd te fort bij Pannerden (Algemeen Handelsblad 3-10-1905).

Gelegerd in (19) voor 1905 te Pannerden.
Bemanningslid is J de JONGH.
 
Luitenant der 1ste klasse.
--fortcommandant tot 1 juli 1905
-----------------------------
-- De tot 1e-luit. bij het 3e reg. vesting-artillerie benoemde 2e-luits. J. de Jongh en A, Jansen, blijven in hun nieuwen rang te Arnhem in garnizoen.
Beide officieren zijn thans gedetacheerd, eerst-genoemde te Fort Pannerden en laatst-genoemde te Fort bij Westervoort (Algemeen Handelsblad 5-8-1903).

Gelegerd in (20) 1906 te Pannerden.
Bemanningslid is ARTS.
 
-- woonachtig te Bemmel.

Gelegerd in (21) op 40-jarige leeftijd op donderdag 21 oktober 1909 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerrit WEGERIF.
 
2e luitenant.
 
Gelegerd in (22) 1910 te Pannerden.
Bemanningslid is Barend Coenraad Petrus van VEEN.
 
Geboren op donderdag 17 augustus 1882 te Utrecht.
Fortcommandant, 1e luitenant der artillerie.
Overleden op vrijdag 3 juli 1914 te Breda op 31-jarige leeftijd.
Zoon van Christiaan Johannes van VEEN, winkelier (1878), en Hermanna Johanna JANSEN. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op woensdag 26 maart 1913 te Velsen met Elizabeth Anna Sophia TOL, 19 jaar oud, geboren op dinsdag 26 september 1893 te Velsen, dochter van Engel TOL, vishandelaar (1913), reder (1915), en Catharina Rosa Bernardina FROHN.}
 
Gelegerd in (23) 1911 te Pannerden.
Bemanningslid is Willem Pieter Hendrik OSKAM.
 
Geboren op maandag 2 december 1889 om 23:30 uur te Scheveningen.
--de geboorte van Willem Pieter Hendrik is aangegeven door Maria van der Burg geboren Bronkhorst, 40 jaar, vroedvrouw, woonachtig te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 70 jaar, zonder beroep, woonachtig te 's Gravenhage en Engelbertus Heilbron, oud 36 jaar, zonder beroep, woonachtig te 's Gravenhage.
Sergeant, onderofficier (1921).
Overleden op donderdag 27 juni 1929 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd.
--bij akte op den achtsten januari negentienhonderd en drie voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand verschenen heeft Risje Oskam woonachtig te Scheveningen verklaard dit kind te erkennen voor haaren natuurlijken zoon
-----------------------------
--per 1 november 1911 wordt W.P.H. Oskam tot tijdelijk Fortwachter benoemd (naslagwerk waterlinie fort pannerden)
-----------------------------
--woonachtig te Velsen (1921)
-----------------------------
--benoemd tot reserve sergeant op 26 april 1927 (Utrechts Nieuwsblad).
Zoon van partner van Oskam en Risje OSKAM. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 29 september 1921 te Hillegom.
--de getuigen bij het huwelijk tussen Willem Pieter Hendrik en Johanna zijn Jacobus Holleman, oud 25 jaar, grondwerker, woonachtig te Hillegom, broeder van de bruid en Pieter Holleman, oud 23 jaar, motordrijver, woonachtig te Hillegom, broeder van de bruid.
Echtgenote is Johanna HOLLEMAN, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 11 april 1899 te Haarlemmermeer.
--woonachtig te Haarlem, woonachtig te Hillegom (1921).
Dochter van Cornelis HOLLEMAN, arbeider (1921), en Geertrui de LAAT.}
 
Gelegerd in (24) 1910‑1911 te Pannerden.
Bemanningslid is W H VENDERBOSCH.
 
Fortwachter.
 
Gelegerd in (25) 1912 te Pannerden.
Bemanningslid is Arnoldus Petrus (Arie) van APPELDOORN.
 
Geboren op woensdag 19 april 1893 te Bemmel.
Chauffeur (1926-1930).
Overleden op maandag 31 januari 1966 te Bemmel op 72-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Hendricus van APPELDOORN, koetsier (1895), en Johanna Hubertina POLMAN. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 1 oktober 1924 te Gendt met Johanna Petronella van WOESIK, 27 jaar oud, geboren op vrijdag 27 augustus 1897 te Nijmegen, overleden op zondag 31 maart 1985 te Bemmel op 87-jarige leeftijd, dochter van Bastiaan van WOESIK en Petronella de KLEIN.}
 
Gelegerd in (26) 1912 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes BROEKHUIJZEN / SCHMELZER.
 
Geboren op maandag 25 januari 1869 te Utrecht.
Fortwachter, adjudant-onderofficier der vestingartillerie.
Overleden op dinsdag 17 mei 1938 te Oosterhout op 69-jarige leeftijd.
-- Kind door Karel Frederik Johan Broekhuijzen en Alida Juliana Schmelzer bij huwelijk 23-04-1873 erkend.
Zoon van Karel Frederik Johan BROEKHUIJZEN en Alida Juliana SCHMELZER. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 20 februari 1896 te Oosterhout met Cornelia SMITS, 27 jaar oud, geboren op zondag 27 september 1868 te Oosterhout, overleden op zondag 23 december 1956 te Oosterhout op 88-jarige leeftijd, dochter van Pieter SMITS en Antonia van SCHENDEL.}
 
Gelegerd in (27) 1914‑1916 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Albertus (Gerrit) DERKSEN.
 
Geboren op dinsdag 15 oktober 1889 te Doornenburg.
Overleden op vrijdag 16 juni 1916 te Nijmegen op 26-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) DERKSEN, landbouwer (1887), en Hendrika Maria (Hentje) LOEFF.
 
Gelegerd in (28) 1916 te Pannerden.
Bemanningslid is Jacobus (Jaap) JANSSEN.
 
Geboren 1897.
Overleden 1973.
 
Gelegerd in (29) 1916 te Pannerden.
Bemanningslid is Auke van der ZEE.
 
Geboren op zondag 4 april 1897 om 04:30 uur te Lemsterland.
--citaat:..Jacoba Veenstra zonder beroep huisvrouw van Jacob van der Zee schipper echtelieden wonende te Gorredijk tijdelijk te Lemmer zijnde deze wegens afwezigheid verhinderd inpersoon de aangifte te doen
-----------------------------
--de geboorte van Auke is aangegeven door Thijs Bakker, oud 43 jaar, geneesheer, wonende te Lemmer in tegenwoordigheid van Jan Hofman, oud 46 jaar, concierge, wonende te Lemmer en Gerardus Cornelis Dolman, oud 29 jaar, klerk, wonende te Lemmer.
Overleden op dinsdag 30 augustus 1988 te Lemmer op 91-jarige leeftijd.
--gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog
-----------------------------
08/05/2019
Geschiedenis van soldaten op Fort Pannerden: Auke van der Zee
 
Auke was in Fort Pannerden gelegerd in 1916 hij heeft meer dan eens verteld dat ze bij het fort tussen de kribben hebben leren zwemmen. De soldaten konden bijna geen van allen zwemmen en dat moesten ze leren. Er was een instructeur, hij was ook gewoon in dienst. Ook vertelde hij dat hij met een kameraad een keer een kuchje (soldatenbrood) had gejat want ze kregen slecht te eten. Ze kregen bijvoorbeeld drie keer in de week stamppot van bruine bonen en elke morgen zo'n bruin kuchje en daar moesten ze zich de hele dag maar mee redden. Boter was er niet. Hij had er niet genoeg aan en daarom had hij er een gepakt.
Hij en zijn kameraad kregen er straf voor, maar dat was pas nadat ze het brood al op hadden.
 
Ze kregen met vijven op het fort de griep; het zal de Spaanse griep zijn geweest. Ze waren heel erg ziek en die hospik keek niet zo heel erg naar hen om. Af en toe een bekertje water. Voor de rest niet. Ze lagen daar heel erg te zweten en ze kregen ook geen schone kleren aan. Er kwam een overste, een kapitein of majoor, eens kijken op het fort, en toen zei Auke tegen hem: "We liggen hier met hoge koorts half dood te gaan, krijgen nauwelijks te eten, af en toe een beetje water en er wordt niet naar ons omgekeken!". De man zag dat ze ernstig ziek waren. Toen kwam er een gesloten vrachtwagen en ze werden met matras en al overgebracht naar een kazerne waar een ziekenboeg was. Daar zijn ze goed verzorgd en toen hij beter was is hij overgeplaatst en kwam bij de mijnopruiming, waarschijnlijk in Hellevoetsluis.
Zoon van Jacob van der ZEE, schipper (1897), en Jacoba VEENSTRA. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 12 augustus 1926 te Utrecht met Imkje van der MEER, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 19 juni 1900 te Rotterdam, dochter van Reinder Hendrik van der MEER en Ike FEENSTRA.}
 
Gelegerd in (30) 1915‑1917 te Pannerden.
Bemanningslid is Petrus Johannes (Piet) GERTZEN.
 
Geboren op maandag 1 juli 1895 te Huissen.
Warmoezier (1927).
Overleden op zaterdag 30 april 1983 te Huissen op 87-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus GERTZEN, warmoezier (1895), en Sophia MEEUWSEN. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 14 september 1927 te Huissen met Jacoba Everdina Wilhelmina JANSEN, 26 jaar oud, geboren op maandag 8 oktober 1900 te Reeth, dochter van Bernardus Everardus JANSEN, arbeider (1898), warmoezier (1927), en Gerarda Petronella ENGELEN.}
 
Gelegerd in (31) 1916‑1917 te Pannerden.
Bemanningslid is Bernard DEKKER.
 
Geboren 1895.
Overleden 1971.
 
Gelegerd in (32) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jacobus Wilhelmus (Koos) ROELOFS.
 
Geboren op zaterdag 17 augustus 1895 te Bemmel.
Melkslijter (1924).
Overleden 1970.
Zoon van Wilhelmus Antonius ROELOFS, tabaksplanter (1890), arbeider (1895), en Helena Gijsberta PETERS. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 28 augustus 1924 te Bemmel met Carolina Berendina BREMER, 31 jaar oud, geboren op woensdag 12 april 1893 te Bemmel, overleden op zondag 10 maart 1946 te Bemmel op 52-jarige leeftijd, dochter van Leendert BREMER, pannenfabrieksarbeider (1924), en Johanna van GRONINGEN.}
 
Gelegerd in (33) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gradus Johannes (Gerrit) VUULINK.
 
Geboren op donderdag 27 april 1899 te Duiven.
Winkelier (1935).
Overleden op zaterdag 12 februari 1994 te Duiven op 94-jarige leeftijd.
Zoon van Henricus Bernardus VUULINK, landbouwer (1899), en Jacoba HOOGVELD. {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op woensdag 2 januari 1935 te Duiven met Johanna Maria Everdina PETERS, 27 jaar oud, geboren op donderdag 5 september 1907 te Duiven, dienstbode (1935), overleden op maandag 19 juni 1995 te Duiven op 87-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Antonius PETERS, tuinman (1906), landbouwer (1935), en Everdina Theodora KEULTJES.}
 
Gelegerd in (34) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Everardus (Theo) BÖHMER.
 
Geboren op dinsdag 28 september 1886 te Duiven.
Landbouwer (1928-1932).
Overleden op zondag 29 december 1968 te Duiven op 82-jarige leeftijd.
Zoon van Wilhelmus BÖHMER, landbouwer (1886), en Johanna Elisabeth VUULINK. {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op dinsdag 31 januari 1928 te Duiven met Maria Hendrika van der HORST, 34 jaar oud, geboren op zondag 27 augustus 1893 te Montfoort, overleden op donderdag 27 september 1979 te Duiven op 86-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van der HORST en Wilhelmina Hendrika SANDERS.}
 
Gelegerd in (35) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Toon de VRIES.
 
 
Gelegerd in (36) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus (Theo) SMELTINK.
 
Geboren 1894.
 
Gelegerd in (37) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Eimbertus van ENGELAND.
 
Geboren op zaterdag 10 december 1881 te Schijndel.
Overleden op dinsdag 2 juli 1963 te Eindhoven op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Joannes (Jan) van ENGELAND en Geertruida SANTEGOEDS. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op vrijdag 5 juli 1907 te Zesgehuchten met Martina MAAS, 21 jaar oud, geboren op donderdag 4 maart 1886 te Gestel en Blaar, overleden op donderdag 15 februari 1973 te Mill op 86-jarige leeftijd, dochter van Johannes MAAS en Anna Catharina van de LAAR.}
 
Gelegerd in (38) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Lambertus VINCENT.
 
Geboren op donderdag 21 april 1892 te Wamel.
Sergeant pantserfort.
Overleden op vrijdag 19 juni 1970 te Heerlen op 78-jarige leeftijd.
Zoon van Lambertus VINCENT, rijksambtenaar (1892), en Anna Catharina MOORS. {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 29 augustus 1918 te Voerendaal met Cornelia Antonia GIELINGS, 23 jaar oud, geboren op dinsdag 21 mei 1895 te Nijmegen, overleden op vrijdag 8 juli 1977 te Heerlen op 82-jarige leeftijd, begraven op woensdag 13 juli 1977 te Heerlen, dochter van Gregorius Petrus GIELINGS, slager (1893), koopman (1895), en Cornelia Antonia de BRUIN.}
 
Gelegerd in (39) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Arnoldus Everardus (Arnold) BOSMAN.
 
Geboren op vrijdag 20 juli 1888 te Gendt.
Overleden 1985.
Zoon van Theodorus Thomas BOSMAN, landbouwer (1888), en Wilhelmina Johanna van GENDT. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op donderdag 6 september 1928 te Valburg met Theodora Margretha Josephina van LEEUWEN, 30 jaar oud, geboren op vrijdag 18 maart 1898 te Herveld, overleden op donderdag 18 mei 1944 te Valburg op 46-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van LEEUWEN en Theodora Jacoba JANSEN.}
 
Gelegerd in (40) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jacob PALUDANUS.
 
Geboren 1895.
Overleden 1981.
 
Gelegerd in (41) 1916‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Wilhelmus PRUIJN.
 
Geboren op vrijdag 8 januari 1892 te Doornenburg.
Zeemilicien.
Overleden op donderdag 4 mei 1972 te Maasbracht op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Theodorus PRUIJN, schipper (1892), en Aleida van DIJK. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 16 november 1921 te Rotterdam met Eva Johanna JANSSEN, 24 jaar oud, geboren op donderdag 17 juni 1897 te Rotterdam, overleden op maandag 1 mei 1978 te Maasbracht op 80-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Thomas JANSSEN, schippersknecht (1881), en Johanna Maria WELLING.}
 
Gelegerd in (42) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Johannes (Gerrit) DRIESSEN.
 
Geboren op dinsdag 13 december 1898 te Doornenburg.
Pijpenlasser, bankwerker (1926).
Overleden op woensdag 24 februari 1960 te Doornenburg op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus DRIESSEN, visscher (1898), en Elisabeth KLAASSEN. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 28 oktober 1926 te Bemmel met Johanna BROM, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 27 augustus 1901 te Doornenburg, overleden op zondag 4 augustus 1991 te Doornenburg op 89-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus BROM, landbouwarbeider (1926), en Elizabeth RITMEIJER.}
 
Gelegerd in (43) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Leonardus (Willem) KLOPPENBURG.
 
Geboren op maandag 21 maart 1892 te Huissen.
Warmoezier (1925).
Overleden op dinsdag 22 september 1987 te Elden op 95-jarige leeftijd.
Zoon van Bernardus Wilhelmus KLOPPENBURG, arbeider (1896), en Geertruida HUBERTS. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 6 mei 1925 te Huissen met Berendina Geertruida BOUWMEISTER, 29 jaar oud, geboren op dinsdag 15 oktober 1895 te Huissen, dochter van Jacobus Johannes BOUWMEISTER, warmoezier (1925), en Berendina Maria ter LAAK.}
 
Gelegerd in (44) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Piet VERMEULEN.
 
Fortbewaarder.
 
Gelegerd in (45) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan Georg Cornelis VERMEULEN.
 
Geboren op woensdag 14 maart 1866 te Leeuwarden.
Fortcommandant, 1e luitenant der artillerie.
Overleden op woensdag 16 november 1927 te 's Gravenhage op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik Johan VERMEULEN, logementsbediende (1844), Brigadier Majoor, Conciërge van het gerecht in Leeuwarden, en Martha van der WAAY. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 19 april 1892 te Den Helder met Catharina Wilhelmina Adriana van AKEN, 28 jaar oud, geboren op vrijdag 12 februari 1864 te Delft, overleden op dinsdag 1 februari 1944 te Boxtel op 79-jarige leeftijd, dochter van Matthijs van AKEN, 1e luitenant (1863), kolonel bij de artillerie, en Jeanne Emilie Wilhelmina van DAALEN.}
 
Gelegerd in (46) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus DERKSEN.
 
Geboren op vrijdag 27 januari 1899 te Groessen.
Schoenmaker (1927).
Overleden op donderdag 31 december 1987 te Zevenaar op 88-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Theodorus DERKSEN, schoenmaker (1899), en Maria Johanna HUUGEN (Huigen). {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 16 november 1927 te Duiven met Maria Josephina Wilhelmina SCHOLTEN, 24 jaar oud, geboren op zaterdag 28 februari 1903 te Beek, overleden op maandag 7 mei 1979 te Groessen op 76-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus SCHOLTEN, dagloner (1903), landbouwer (1927), en Wilhelmina PETERS.}
 
Gelegerd in (47) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Hendrikus BIENENMANN.
 
Geboren op donderdag 24 september 1896 te Mook.
Korporaal.
Overleden op donderdag 12 september 1968 te Groesbeek op 71-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog
-----------------------------
-- Gerardus Hendrikus krijgt een medaille, Orde van Oranje Nassau, een zilveren in 1956.
Zoon van Paulus Lodewijk BIENENMANN en Johanna Gertruda LENSEN. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 27 april 1928 te Mook met Maria Johanna van LENDT, 26 jaar oud, geboren op zaterdag 31 augustus 1901 te Mook, overleden op zondag 8 april 1973 te Mook op 71-jarige leeftijd, dochter van Petrus van LENDT en Maria COENEN.}
 
Gelegerd in (48) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Adrianus Antonius Franciscus (Janus) SCHUURMANS.
 
Geboren op woensdag 19 oktober 1892 te Huissen.
Warmoezier (1926).
Overleden op donderdag 15 maart 1984 te Huissen op 91-jarige leeftijd.
Zoon van Antonius Franciscus SCHUURMANS, arbeider (1892), en Everdina SANDERS. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op donderdag 27 mei 1926 te Huissen met Bernardina Johanna ROORDINK, geboren circa 1904, dochter van Gradus ROORDINK, arbeider (1894), en Hendrina LENTJES.}
 
Gelegerd in (49) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is P U BUURMAN.
 
Geboren te Bemmel.
 
Gelegerd in (50) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Albert BUURMAN.
 
Kok.
-- onderofficier Fort Pannerden.

Gelegerd in (51) 1914‑1918 te Pannerden.
Echtgenote is Anna ARENDS.
 
Geboren 1897.
Wasvrouw.
Overleden 1978.
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (52) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan van de VELDEN.
 
 
Gelegerd in (53) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is van DIJK.
 
Onderofficier Fort Pannerden.
 
Gelegerd in (54) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Nol ARENDS.
 
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (55) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Willem van der VEGT.
 
Geboren op dinsdag 19 mei 1891 te Zierikzee.
Civiel ingenieur (1917), officier.
Zoon van Anthonij Hendrik Willem van der VEGT, lid van de Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten, en Jeanette Wilhelmina Theodora van KONIJNENBERG. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 17 juli 1917 te 's Gravenhage met Willemina Andrea Cornelia van MILLIGEN, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 7 juli 1893 te Gorinchem, dochter van Nicolaas van MILLIGEN, leraar bij het middelbaar onderwijs, leraar in de Engelse taal en letterkunde, en Gerarda Johanna Gesina BLOEM.}
 
Gelegerd in (56) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Piet ARENDS.
 
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (57) 1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelm Gerhard (Willie) REMIJ.
 
Geboren op vrijdag 7 juli 1899 te Millingen.
Overleden op zaterdag 16 oktober 1965 te Millingen op 66-jarige leeftijd.
Begraven op woensdag 20 oktober 1965 te Millingen, zoon van Theodor REMIJ, landbouwer (1899), en Mechtilda Johanna Katharina BLESS.
 
Gelegerd in (58) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Tinus van BAAK.
 
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (59) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Bernard BAARS.
 
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (60) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Johannes HOEBINK.
 
Officier Fort Pannerden.
 
Gelegerd in (61) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theet BACH.
 
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (62) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gert BANNING.
 
Korporaal.
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (63) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Hendrikus Jozef (Gerrit) BERENDSEN.
 
Geboren op dinsdag 25 maart 1890 te Pannerden.
Landbouwer (1918).
Overleden op vrijdag 7 augustus 1970 te Pannerden op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus BERENDSEN, bakker (1890), en Elena Christina TERWINDT. {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 31 mei 1918 te Didam met Johanna Wilhelmina van den BOOM, 20 jaar oud, geboren op donderdag 21 april 1898 te Didam, overleden op maandag 15 maart 1965 op 66-jarige leeftijd, dochter van Johannes Albertus van den BOOM, arbeider (1918), en Mathilda Theodora MEKKEVELD.}
 
Gelegerd in (64) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jac BERENDS.
 
-- in WO-1 in Fort Pannerden.

Gelegerd in (65) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Willem Andries Cornelis BIJVOET.
 
Geboren op donderdag 19 februari 1863 te Maastricht.
2e luitenant, 1e luitenant kwartiermeester.
Overleden op vrijdag 6 maart 1925 te 's Gravenhage op 62-jarige leeftijd.
Zoon van Andries BIJVOET en Christina SIEMONS. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 5 juni 1890 te Leeuwarden met Jacoba DIJKSTRA, 22 jaar oud, geboren op woensdag 18 maart 1868 te Leeuwarden, overleden op dinsdag 30 januari 1923 te Haarlem op 54-jarige leeftijd, dochter van Rients DIJKSTRA en Anna Nicolai WIGERSMA.}
 
Gelegerd in (66) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Warner TEUBEN.
 
Geboren op donderdag 1 september 1881 te Arnhem.
Sergeant der artillerie (1915), sergeant in het Indische leger.
Overleden op zondag 10 september 1961 te Lobith op 80-jarige leeftijd.
Begraven te Lobith.
--begraven op de RK begraafplaats, markt 4 te Lobith.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog
-----------------------------
--verhuisd naar Indonesie als militair, woonde in Batavia in 1925.
Zoon van Hendrik TEUBEN (Hindrik), arbeider (1905), en Willemina Sophia ENGELS. {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op maandag 31 mei 1915 te Pannerden met Johanna Maria LEENDERS, 28 jaar oud, geboren op woensdag 14 juli 1886 te Pannerden, overleden op zaterdag 12 februari 1966 op 79-jarige leeftijd, begraven te Lobith.
--begraven op de RK begraafplaats, markt 4 te Lobith.
-- Geni:
Johanna Maria Leenders leerde haar man kennen ,Warner Teuben ,Hij was militair,en werd uitgezonden naar indie.maar voor dat ze gingen moesten ze eerst trouwen.en wel op Ze gingen met de boot S.S.REMBRANDT van Amsterdam naar Batavia op 5-6-1915 en terug op de M.S. INDRAPOERA op27-4-1927.
Dochter van Johannes Jacobus LEENDERS, schipper (1879), en Hendrina HENDRIKS.}
 
Gelegerd in (67) 1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Bernardus van LUENEN.
 
Geboren op maandag 18 september 1899 om 02:00 uur te Gendt.
--Wilhelmus Bernardus is geboren in het huis staande in wijk D nummer 2, de geboorte van Wilhelmus Bernardus is aangegeven door Johannes Theodorus van Luenen, vader, oud 26 jaar, arbeider, woonachtig te Gendt in tegenwoordigheid van Hendrikus Wilhelmus Bossmann, oud 42 jaar, winkelier, woonachtig te Gendt en Antonius Hubbers, oud 49 jaar, arbeider, woonachtig te Gendt.
Overleden op maandag 15 juni 1987 te Gendt op 87-jarige leeftijd.
Begraven te Gendt.
-- begraafplaats Zandvoortsestraat 1. graf-id 701523, plaatsnr 2471.
-- gelegerd in het Fort tijdens de mobilisatie 1918-1919 en krijgt de Gouden Orde van Oranje Nassau op 15 juni 1987.
Zoon van Johannes Theodorus van LUENEN, arbeider (1899), en Johanna DERKSEN, dienstbode (1898). {Hij was ook ooit gehuwd met Wilhelmina Johanna Maria KEMPERMAN, geboren op zaterdag 20 oktober 1900 te Huissen, overleden op zondag 3 februari 1957 te Nijmegen op 56-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Arnoldus KEMPERMAN en Catharina BERNS.}
 
Gelegerd in (68) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Franciscus (Willem) NISSEN.
 
Geboren op dinsdag 12 maart 1895 om 01:30 uur te Angeren.
--Wilhelmus Franciscus is geboren in het huis staande in wijk G no 23, de geboorte van Wilhelmus Franciscus is aangegeven door Arnoldus Nissen, vader, oud 32 jaar, metselaar, woonachtig te Angeren in tegenwoordigheid van Johannes Theodorus de Man, oud 28 jaar, arbeider, woonachtig te Bemmel en Wilhelmus van 't Hullenaar, oud 44 jaar, polderontvanger, woonachtig te Bemmel.
Fabrieksarbeider (1922).
Overleden op zondag 13 juli 1975 te Angeren op 80-jarige leeftijd.
--gelegerd in Fort Pannerden tijdens de 1e Wereldoorlog 1914 - 1918.
Zoon van Arnoldus NISSEN, metselaar (1895), en Maria VERSTEEGE. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1922 te Bemmel met Theodora Everdina Maria van der KEMP, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 1 mei 1900 te Bemmel, dienstbode (1922), overleden op maandag 2 oktober 1944 te Bemmel op 44-jarige leeftijd, dochter van Johannes van der KEMP, tabaksplanter (1900), landbouwer (1922), en Petronella PETERS, arbeidster (1878). Hij was ook ooit gehuwd met Joanna Elisabeth SANDERS, geboren op zaterdag 18 november 1905 te Hatert, Nijmegen, dochter van Willem SANDERS, metselaar (1905), en Christina Theodora DERCKS.}
 
Gelegerd in (69) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Hermanus (Dei) DERKSEN.
 
Geboren op maandag 21 april 1902 te Doornenburg.
Overleden op zaterdag 6 september 1980 te Doornenburg op 78-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus Hermanus DERKSEN, landbouwer (1902), en Johanna Theodora LENDERINK. {Hij was ook ooit gehuwd met Gijsberta MATZE, geboren op woensdag 26 juli 1911 te Waddinxveen.}
 
Gelegerd in (70) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is P ABERSON.
 
2e luitenant 1879.
 
Gelegerd in (71) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Cornelis Adriaan ALPHERTS.
 
Geboren op maandag 5 december 1842 te Culemborg.
Conducteur (1873), 1e luitenant der artillerie (1878).
Overleden op zaterdag 4 september 1937 om 08:30 uur te Doorn op 94-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Cornelis Adriaan is aangegeven door Jan Willem van Setten, oud 49 jaar, garagehouder, woonachtig te Doorn.
Zoon van Willem Johan ALPHERTS, stads medische doctor (1932), wethouder (1842), en Cornelia Alida Hendrika van DIEST. {Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op donderdag 5 september 1878 te Ginneken en Bavel met Margaretha van der VLIET, 30 jaar oud, geboren op dinsdag 22 februari 1848 te Rotterdam, overleden op zondag 24 juli 1938 om 17:00 uur te Doorn op 90-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Margaretha is aangegeven door Jan Willem van Setten, oud 50 jaar, garagehouder, woonachtig te Doorn.
Dochter van August Frederik van der VLIET en Geertruida Jacomina van RIJNBERK.}
 
Gelegerd in (72) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan (Jan) HENDRIKSEN.
 
Geboren 1882.
Overleden 1966.
 
Gelegerd in (73) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Theodorus (Willem) DERKSEN.
 
Geboren op donderdag 18 oktober 1894 te Doornenburg.
Landbouwer (1926).
Overleden op vrijdag 22 augustus 1986 te Doornenburg op 91-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus Hermanus DERKSEN, landbouwer (1902), en Johanna Theodora LENDERINK. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 2 juni 1926 te Doornenburg met Helena Wilhelmina Martina LOEFF, 21 jaar oud, geboren op maandag 30 januari 1905 te Doornenburg, overleden op dinsdag 17 oktober 2000 te Doornenburg op 95-jarige leeftijd, dochter van Stephanus Hendrikus LOEFF, landbouwer (1926), en Anna Jacoba SLOOT.}
 
Gelegerd in (74) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Johannes (Gradje) BERNS.
 
Geboren op zondag 5 mei 1895 te Gendt.
Arbeider (1927).
Overleden op woensdag 26 mei 1976 te Nijmegen op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Bernardus BERNS, arbeider (1895), en Wilhelmina SEEGERS. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 28 mei 1927 te Gendt met Johanna Maria PETERS, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 10 februari 1900 te Gendt, dochter van Martinus PETERS, arbeider (1927), en Maria Wilhelmina ARENDS.}
 
Gelegerd in (75) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Alexander Eugène Jules Guillaume d'HAMECOURT.
 
Geboren op vrijdag 3 april 1857 te Amsterdam.
Majoor, 1e luitenant-adjudant bij het 2e reg. Veld-Artillerie (bij huwelijk), luitenant-generaal t.t. der Artillerie (bij overlijden), oud commandant van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
Overleden op woensdag 4 juli 1945 te Brussel op 88-jarige leeftijd.
Zoon van Alexander Lodewijk d'HAMECOURT, hoofdambtenaar rijnspoorwegmij, en Catharina SMITS. {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op donderdag 17 april 1890 te 's Gravenhage met Nico Henriette VERNIERS van der LOEFF, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 25 januari 1870 te Rotterdam, dochter van Herman Cornelis VERNIERS van der LOEFF, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, en Nico Henriette GROBBEE.}
 
Gelegerd in (76) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Petrus Rutgerus (Piet) RUTTEN.
 
Geboren op vrijdag 24 februari 1893 te Angeren.
Steenfabriekarbeider (1920).
Zoon van Wilhelmus RUTTEN, arbeider (1879, 1888, 1898, 1920), landbouwer (1909, 1914, 1922), en Theodora STAPEL. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 30 april 1920 te Gendt met Elisabeth BASTEN, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 10 april 1894 te Gendt, overleden op vrijdag 16 oktober 1970 te Zutphen op 76-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 20 oktober 1970 te Gendt, dochter van Hendrikus BASTEN, arbeider (1894), en Hendrina KEULTJES.}
 
Gelegerd in (77) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Hendricus (Jan) van ALST.
 
Geboren op dinsdag 13 januari 1885 om 04:30 uur te Zevenaar.
--de geboorte van Johannes Hendricus is aangegeven door Johannes Hendricus van Alst, vader, oud 33 jaar, brievenbesteller, woonachtig te Zevenaar in tegenwoordigheid van Martinus van Schaik, oud 43 jaar, arbeider, woonachtig te Zevenaar en Everardus Klaassen, oud 33 jaar, arbeider, woonachtig te Zevenaar.
Spoorwegarbeider (1916).
Overleden op zondag 17 april 1977 te Oud Zevenaar op 92-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Johannes Hendricus van ALST, brievenbesteller (1877), arbeider (1885), en Theodora Johanna Catharina DAMEN. {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op vrijdag 7 januari 1916 te Zevenaar met Anna Maria BERENDSEN, 18 jaar oud, geboren op donderdag 14 januari 1897 te Didam, overleden op maandag 25 maart 1974 te Zevenaar op 77-jarige leeftijd, begraven xx‑03‑1974 te Zevenaar, dochter van Gerardus Fredricus BERENDSEN, spoorwegarbeider (1916), en Wilhelmina BOERBOOM.}
 
Gelegerd in (78) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jozef Cornelis (Jop) CORNELISSEN.
 
Geboren op maandag 3 mei 1897 te Doornenburg.
Bierbottelaar (1935).
Overleden op donderdag 12 maart 1959 te Arnhem op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Wilhelmus Johannes CORNELISSEN, winkelier (1883), koopman (1897), landbouwer (1923), en Johanna Maria Hermina DERKSEN. {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op donderdag 21 november 1935 te Bemmel met Gerarda Johanna LOEFF, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 10 november 1906 te Doornenburg, overleden op dinsdag 17 februari 2004 te Doornenburg op 97-jarige leeftijd, dochter van Stephanus Hendrikus LOEFF, landbouwer (1926), en Anna Jacoba SLOOT.}
 
Gelegerd in (79) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jozeph Albertus (Joep) GIELINK.
 
Geboren op zondag 23 april 1899 te Randwijk.
Steenfabriekarbeider, winkelier.
Overleden op maandag 9 oktober 1995 te Loon op Zand op 96-jarige leeftijd.
Begraven te Millingen, zoon van Johannes GIELINK, klompenmaker, arbeider (1899), en Anna Maria van LEUR. {Hij was ook ooit gehuwd met Alberta Petronella Conrada VERHOEVEN, geboren op woensdag 18 mei 1904 te Millingen, overleden op zondag 30 december 1962 te Millingen op 58-jarige leeftijd, begraven te Millingen, dochter van Johannes Wilhelmus VERHOEVEN, onderwijzer te Millingen (1897-<1915), boekhouder (1902), en Gertruda SPANN.}
 
Gelegerd in (80) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Wilhelmus (Dot) POLMAN.
 
Geboren op zondag 22 december 1889 te Huissen.
Overleden op zaterdag 19 april 1975 te Huissen op 85-jarige leeftijd.
 
Gelegerd in (81) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Christiaan Martinus (Piet) MEURS.
 
Geboren op donderdag 26 februari 1891 te Gendt.
Landbouwer (1928).
Overleden 1990.
Zoon van Christiaan MEURS, boerenknecht (1874), winkelier (1891), en Johanna Allegonda MOM. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op dinsdag 24 april 1928 te Gendt met Theodora Petronella BURGERS, 27 jaar oud, geboren op dinsdag 2 april 1901 te Gendt, overleden op dinsdag 18 april 1972 te Gendt op 71-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hendrikus BURGERS, landbouwer (1928), en Johanna Petronella EVERS.}
 
Gelegerd in (82) 1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Theodorus (Henk) van MEGEN.
 
Geboren op woensdag 27 september 1899 om 12:00 uur te Doornenburg.
--Hendrikus Theodorus is geboren in het huis staande in wijk D no 233, de geboorte van Hendrikus Theodorus is aangegeven door Johannes van Megen, vader, oud 28 jaar, visscher, woonachtig te Doornenburg in tegenwoordigheid van Hermanus Koenders, oud 28 jaar, veldwachter, woonachtig te Bemmel en Wilhelmus van 't Hullenaar, oud 49 jaar, polderontvanger, woonachtig te Bemmel.
Schipper.
Overleden op dinsdag 24 mei 1983 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes van MEGEN, visscher (1896-1899), schipper (1907), en Aleida Petronella DEKELING, dienstmeid (1896). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 9 juni 1927 te Dussen.
-- de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Hendrikus Theodorus en Geertruida Cornelia zijn Matheus Bernardus Kok, oud 48 jaar, schipper, woonachtig te Pannerden en Jacobus Lensvelt, oud 42 jaar, landarbeider, woonachtig te Dussen.
Echtgenote is Geertruida Cornelia LENSVELT, 26 jaar oud, geboren op woensdag 18 juli 1900 te Dussen, dochter van Gerrit LENSVELT en Cornelia van der VEEKEN.}
 
Gelegerd in (83) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wouterus van HOUTEN.
 
Geboren op vrijdag 19 december 1845 te Bergeijk.
Kapitein vesting artillerie (1885).
Overleden op donderdag 3 april 1919 om 03:30 uur te Utrecht op 73-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Wouterus is aangegeven door Hendrikus Anthonius Heetveld, oud 69 jaar, aanspreker, woonachtig te Utrecht en Willem de Jager, oud 36 jaar, bode, woonachtig te Utrecht.
Zoon van Marius Cornelis van HOUTEN, predikant, en Alberta Catharina STELLINGWERFF. {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 25 juli 1877 te Heusden met Cecilia Geertruijd VERHAGEN, 27 jaar oud, geboren op zondag 21 oktober 1849 te Heusden, overleden op donderdag 12 april 1934 te Utrecht op 84-jarige leeftijd, dochter van Otto VERHAGEN en Cornelia Hendrika Andrea TIERENS.}
 
Gelegerd in (84) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hermanus Theodorus (Herman) RUTTEN.
 
Geboren op zondag 31 december 1893 om 07:30 uur te Pannerden.
--de geboorte van Hermans Theodorus is aangegeven door Rutgerus Arnoldus Rutten, vader, oud 43 jaar, schoenmaker, woonachtig te Pannerden in tegenwoordigheid van Hendrik Kok, oud 50 jaar, schipper, woonachtig te Pannerden en Lambertus Antonius Gerrits, oud 59 jaar, veldwachter, woonachtig te Pannerden.
Schoenmaker (1916).
Overleden op dinsdag 7 augustus 1973 te Pannerden op 79-jarige leeftijd.
--Herman is gelegerd in Fort Pannerden tijdens de mobilisatie van 1914 - 1918, Herman was in bezit van het Mobilisatie Oorlogskruis.
Zoon van Rutgerus Arnoldus RUTTEN, schoenmaker (1893), en Aleida Geertruida WEZENDONK. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op dinsdag 25 juli 1916 te Pannerden met Helena Josephina HENDRIKS, 22 jaar oud, geboren op donderdag 1 maart 1894 te Pannerden, overleden op donderdag 26 december 1974 te Pannerden op 80-jarige leeftijd, dochter van Henricus HENDRIKS, arbeider (1894), en Everdina SLOOT.}
 
Gelegerd in (85) 1917‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jo MEIJER.
 
Geboren 1895.
Overleden 1969.
-- volgens info is Jo een gevangene in Fort Pannerden.

Gelegerd in (86) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Antonius (Hent) CORNELISSEN.
 
Geboren op zondag 12 oktober 1890 te Elst.
Landbouwer (1917).
Overleden op donderdag 30 september 1971 te Elst op 80-jarige leeftijd.
Begraven op dinsdag 5 oktober 1971 te Elst, zoon van Cornelis CORNELISSEN, arbeider (1890), en Jacoba van DEELEN. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 15 november 1917 te Elst met Johanna HOFMANS, 22 jaar oud, geboren op woensdag 28 november 1894 te Maasniel, overleden op woensdag 4 februari 1981 te Nijmegen op 86-jarige leeftijd, dochter van Antoon HOFMANS (Hoffmans), brouwersknecht (1892), landbouwer (1917), en Margaretha Hubertina Aldegonda LAARMANS, dienstbode (1892).}
 
Gelegerd in (87) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is J ABERSON.
 
2e luitenant.
 
Gelegerd in (88) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerard Anthon GEEL.
 
Geboren op donderdag 21 februari 1889 te Amsterdam.
1e luitenant der artillerie, majoor der veld-artillerie (1940), brigade generaal der artillerie (1960).
Overleden op vrijdag 30 september 1960 om 01:30 uur te Ede op 71-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Gerard Anthon is aangegeven door Berend Gerrits, oud 55 jaar, begrafenisbedienaar, woonachtig te Ede.
Begraven op dinsdag 4 oktober 1960 te Ede.
--begraven op de algemene oude begraafplaats.
--gelegerd op Fort Pannerden in de eerste wereldoorlog, woonachtig te Arnhem (1915).
Zoon van Johan Jacob Lodewijk GEEL, kapitein der infanterie, en Adeline Maria Mathilde van DOBBEN. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 4 mei 1915 te Gendt.
--de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Gerard Anthon en Gerritje zijn Hendrik van der Worp, oud 58 jaar, touwslager, woonachtig te Zutphen en Carl Mattern, oud 27 jaar, genieoficier, woonachtig te Utrecht.
Echtgenote is Gerritje van der WORP, 26 jaar oud, geboren op zondag 11 november 1888 te Zutphen, pedicure, verpleegster, overleden op donderdag 22 november 1979 te Ede op 91-jarige leeftijd.
--woonachtig te Gendt (1915).
Dochter van Gerrit van der WORP, kruidenier, en Maartje Maria KRET.}
 
Gelegerd in (89) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Cornelis Martinus (Knillis) CORNELISSEN.
 
Geboren 1894.
Molenaar (1923).
Overleden 1970.
Zoon van Cornelis CORNELISSEN, arbeider (1890), en Jacoba van DEELEN. {Hij is later gehuwd op donderdag 14 juni 1923 te Heteren met Anthonia Elisabeth DRIESSEN, geboren circa 1897, dochter van Petrus DRIESSEN, tuinman (1923), en Grada Everdina BOUWMAN.}
 
Gelegerd in (90) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is A P WESSELS.
 
2e luitenant 8e vesting-artillerie.
 
Gelegerd in (91) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Lambertus RIJNINK.
 
Geboren op dinsdag 6 februari 1883 te Amsterdam.
2e luitenat ter zee, koninklijke marine, Holland-Amerika lijn.
Overleden op maandag 29 april 1963 te Voorburg op 80-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog
-----------------------------
-- Bij Kon. besluit:
is, met ingang van 1 Januari 1913, aan den luitenant ter zee der 2de klasse bij de Koninklijke marine-reserve L. Rijnink, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit den dienst bij die reserve
(De Tijd 03-01-1913)
-----------------------------
-- Bij K.B. zijn met 20 Aug. voor den duur dat Nederland in oorlogsgevaar of in oorlog zal verkeeren, benoemd tot luit. t. z. 2de kl. bij de Kon. Marine-reserve de eervol ontsl. luit. t.z. 2de kl. bij de Kon. Mar,-res. L. Rijnink.
Zoon van Lodewijk Johannes RIJNINK, ambtenaar (1880), hoofdopzichter publieke werken (1903), en Wilhelmina Maria LIETH. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 22 september 1910 te Rotterdam met Zwaantje DUIT, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 4 december 1888 te Oude Pekela, overleden op woensdag 9 juli 1958 te Voorburg op 69-jarige leeftijd, dochter van Wibrandus DUIT, zeeman (1888), en Trijntje STERRENBERG.}
 
Gelegerd in (92) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Johannes AALDERING.
 
Geboren op dinsdag 21 januari 1896 om 17:00 uur te Huissen.
-- Hendrikus Johannes is geboren in het huis staande in wijk G met nummer 56, de geboorte van Hendrikus Johannes is aangegeven door Johan Martinus Aaldering, vader, oud 48 jaar, arbeider, woonachtig te Huissen in tegenwoordigheid van Theodorus Hendrikus Hoff, oud 28 jaar, koperslager, woonachtig te Huissen en Theodoor van Sonsbeek, oud 24 jaar, zonder beroep, woonachtig te Huissen.
Warmoezier (1937).
Overleden op woensdag 24 november 1937 om 19:00 uur te Huissen op 41-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Hendrikus Johannes is aangegeven door Antonius Adrianus Rombouts, oud 30 jaar, warmoezier, woonachtig te Huissen.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Johannes Martinus AALDERING, warmoezenier, tabaksplanter, arbeider (1896), en Geertruida NIEUWENHUIS, dienstbode. {Hij was ook ooit gehuwd met Theodora Maria LAMERS, geboren op vrijdag 1 oktober 1897 te Heidekant, overleden op zondag 22 februari 1987 te Huissen op 89-jarige leeftijd, dochter van Hermanus LAMERS, landbouwdoende, en Johanna Willemina BEUDEL.}
 
Gelegerd in (93) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Paulus Simon Jan de VRIES.
 
Geboren op zaterdag 29 oktober 1892 te Nieuwer Amstel.
Adelborst 1e klasse koninklije marine reservisten, ambtenaar Stoomvaart Maatschappij.
Overleden op maandag 12 april 1971 op 78-jarige leeftijd.
--gelegerd op Fort Pannerden in de eerste wereldoorlog, woonachtig te Bussum (1925).
Zoon van Dirk Paulus de VRIES, diamantslijper (1889), en Petronella AMSTERDAM. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 16 januari 1925 te Onstwedde.
--de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Paulus Simon Jan en Trijntje Geerdina zijn Tobias Woldendorp, oud 35 jaar, manufacturier, woonachtig te Onstwedde, broeder der bruid en Hans Haaksma, oud 51 jaar, kantoorbediende, woonachtig te Oegstgeest.
Echtgenote is Trijntje Geerdina WOLDENDORP, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 15 maart 1904 te Stadskanaal (Onstwedde), onderwijzeres (1925), overleden op zondag 13 november 1988 op 84-jarige leeftijd, dochter van Pieter WOLDENDORP, stoffenverver (1925), en Margrieta Sietskeliena Harmanna PIK.}
 
Gelegerd in (94) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Mathijs TIMP.
 
Geboren op zaterdag 22 november 1823 te Breda.
Overleden op vrijdag 9 september 1927 te Utrecht op 103-jarige leeftijd.
Zoon van Martinus TIMP en Anna Geertrui ROOMER. {Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op woensdag 9 november 1864 te Utrecht met Theodora Margaretha Maria van den HELM, 28 jaar oud, geboren op zondag 2 oktober 1836 te Leusden, overleden op zaterdag 5 december 1903 te Utrecht op 67-jarige leeftijd, dochter van Henricus Theodorus van den HELM en Joanna Maria RAPS.}
 
Gelegerd in (95) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is W MEIJNEKER.
 
Officier Fort Pannerden.
 
Gelegerd in (96) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus Johannes (Geert) BONGERS.
 
Geboren op dinsdag 17 november 1885 te Doornenburg.
Landarbeider.
Overleden op dinsdag 23 november 1948 te Bemmel op 63-jarige leeftijd.
Zoon van Carel BONGERS, schoenmaker (1885), en Petronella WITJES. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 13 november 1913 te Bemmel met Helena Elisa JOOSTEN, 23 jaar oud, geboren op donderdag 26 juni 1890 te Doornenburg, overleden op woensdag 21 augustus 1957 te Huissen op 67-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus JOOSTEN, arbeider (1878), en Elisabeth Petronella KETELAAR, dienstmeid (1878).}
 
Gelegerd in (97) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus NIJENHUIS.
 
Geboren op donderdag 6 juli 1893 te Huissen.
Tuinder.
Overleden op donderdag 13 oktober 1955 te Huissen op 62-jarige leeftijd.
Begraven te Huissen.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Hendrikus NIJENHUIS, arbeider (1893), en Dorothea Johanna KLOPPENBURG. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 27 april 1927 te Huissen met Gerarda Reiniera KNUIMAN, 26 jaar oud, geboren op donderdag 21 februari 1901 te Huissen, overleden op vrijdag 1 november 1991 te Huissen op 90-jarige leeftijd, dochter van Gerardus KNUIMAN, tabaksplanter (1901), en Johanna STEUR.}
 
Gelegerd in (98) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Theodorus (Willem) ROODING.
 
Geboren op donderdag 16 januari 1890 om 16:00 uur te Gendt (Gent).
--Wilhelmus Theodorus is geboren "aan scheepsboord", de geboorte van Wilhelmus Theodorus is aangegeven door Hendrik Rooding, vader, oud 28 jaar, schipper, woonachtig te Gent in tegenwoordigheid van Hermanus van der Donk, oud 32 jaar, scheepstimmerman, woonachtig te Gent en Hedrikus Wilhelmus Bossmann, oud 31 jaar, winkelier, woonachtig te Gent.
Overleden op woensdag 27 februari 1985 te Gendt op 95-jarige leeftijd.
Begraven op zaterdag 2 maart 1985 te Gendt, zoon van Hendrik ROODING, schipper (1890), en Wilhelmina van der DONK, schipperse (1886). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 27 juni 1917 te Gendt met Hendrika MAASSEN, 23 jaar oud, geboren op zondag 10 juni 1894 te Doornenburg, overleden op donderdag 11 maart 1982 te Gendt op 87-jarige leeftijd, begraven op maandag 15 maart 1982 te Gendt, dochter van Cornelis MAASSEN, molenaarsknecht (1881, 1897), arbeider (1893, 1909), landbouwarbeider (1912), en Arnoldina BOEKHORST, dienstmeid (1881).}
 
Gelegerd in (99) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Dorus TIEMISSEN.
 
 
Gelegerd in (100) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Bernt TERWINDT.
 
 
Gelegerd in (101) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Alexandre Gustave EVERTS.
 
Geboren op vrijdag 10 oktober 1884 te Zaltbommel.
1e luitenant (1921).
Overleden op maandag 20 maart 1939 te Hilversum op 54-jarige leeftijd.
Zoon van Johan Henri EVERTS, wijnhandelaar, en Anna Catharina Gerhardina van ELSBROEK (van Elsbrook). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op dinsdag 10 mei 1921 te Arnhem met Bertha Jeanne FROWEIN, 29 jaar oud, geboren op dinsdag 5 januari 1892 te Arnhem, overleden op vrijdag 21 januari 1966 te Hilversum op 74-jarige leeftijd, begraven xx‑01‑1966 te Hilversum.
--begraven op de Noorderbegraafplaats.
--Bertha Jeanne had waarschijnlijk een hulp genaamd H Hermann, zoals genoemd in haar overlijdens-advertentie "--en mijn lieve Mevrouw".
Dochter van Egbertus Adrianus FROWEIN en W A E BEELAERTS van EMMICHOVEN.}
 
Gelegerd in (102) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus BASTEN.
 
 
Gelegerd in (103) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johan Leonard BELS.
 
Geboren op vrijdag 10 januari 1868 te Groningen.
Kapitein der vesting-artillerie (1908).
Overleden op zaterdag 27 november 1943 te Haarlem op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Johan Georg BELS, koopman (1868), en Jantje POTT. {Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op donderdag 29 oktober 1908 te Leiden met Johanna Hendrika TRAP, 25 jaar oud, geboren op zaterdag 10 maart 1883 te Leiden, overleden op zaterdag 5 maart 1977 te Bloemendaal op 93-jarige leeftijd, dochter van Joan Pieter TRAP en Waremelta KLUVERS.}
 
Gelegerd in (104) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Antonius Stephanus (Antoon) RASING.
 
Geboren op woensdag 27 december 1893 te Gendt.
Landbouwer.
Zoon van Evert RASING, grintschipper (1893), landbouwer (1919), en Maria NISSEN, dienstbode (1888). {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 17 juni 1925 te Gendt met Maria Johanna PETERS, 26 jaar oud, geboren op zondag 25 december 1898 te Gendt, overleden op zaterdag 20 juni 1987 te Arnhem op 88-jarige leeftijd, begraven te Gendt, dochter van Gerrit PETERS, arbeider (1898), en Johanna Hendrika van 't HULLENAAR.}
 
Gelegerd in (105) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Stef STRAATMAN.
 
Geboren 1888.
Overleden 1976.
 
Gelegerd in (106) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus (Grad) MAASSEN.
 
Geboren op donderdag 6 oktober 1892 te Doornenburg.
Overleden op dinsdag 16 november 1971 te Doornenburg op 79-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis MAASSEN, molenaarsknecht (1881, 1897), arbeider (1893, 1909), landbouwarbeider (1912), en Arnoldina BOEKHORST, dienstmeid (1881). {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 18 november 1920 te Bemmel met Johanna Theodora DRIESSEN, 26 jaar oud, geboren op maandag 13 augustus 1894 te Doornenburg, overleden op vrijdag 5 juni 1981 te Zevenaar op 86-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus DRIESSEN, visscher (1898), en Elisabeth KLAASSEN.}
 
Gelegerd in (107) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Theodorus (Jan) JEURISSEN.
 
Geboren op zondag 17 april 1898 te Huissen.
Manden-meester veiling (1929).
Overleden op zaterdag 12 april 1969 te Huissen op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Everhardus JEURISSEN, warmoezier (1898), fruithandelaar (1929), en Philomena Christina BERENDS. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op dinsdag 22 oktober 1929 te Huissen met Hendrika Christina THEBES, 31 jaar oud, geboren op zaterdag 17 september 1898 te Huissen, overleden op vrijdag 25 juli 1975 te Huissen op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wilhelmus THEBES, sigarenmaker (1884-1929), en Maria Petronella SIEPMAN.}
 
Gelegerd in (108) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is J A SNIJDERS.
 
Geboren circa 1869.
Fortcommandant der artillerie.
-- 1910, 5-10 Korps Pantserfort Artillerie Kapitein JA Snijders, 5e comp te Arnhem, geheel of gedeeltelijk gedetacheerd op het fort op den Hoofddam bij Pannerden, onderscheiding (25)(SB4)
-----------------------------
-- 1922 Kapitein J.A. Snijders is benoemd tot Majoor bij het 4e Regiment Vesting Artillerie te Den Helder.

Gelegerd in (109) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Theodorus (Wim) KNUIMAN.
 
Geboren op zaterdag 21 november 1896 te Huissen.
Overleden op vrijdag 8 mei 1970 te Huissen op 73-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus KNUIMAN, tabaksplanter (1894), arbeider (1896), en Johanna STEUR, dienstbode (1894). {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op dinsdag 6 november 1928 te Huissen met Johanna Willemina EVERS, 29 jaar oud, geboren op zondag 5 maart 1899 te Huissen, overleden op maandag 17 december 1979 te Huissen op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wilhelmus EVERS, arbeider (1928), warmoezier (1942), en Elizabeth Johanna HOFMANS.}
 
Gelegerd in (110) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerhard Jan FABIUS.
 
Geboren op woensdag 18 juli 1877 te Utrecht.
Luitenant 1e klasse artillerie, adjunct-commies Departement van Koloniën.
Overleden op woensdag 5 oktober 1921 te Brussel, Etterbeek (BEL) op 44-jarige leeftijd.
Begraven op dinsdag 11 oktober 1921 te Baarn, zoon van Jan FABIUS, kapitein bij het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs, en Maria Regina CHAIS van BUREN. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op dinsdag 26 mei 1903 te Amsterdam.
--de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Gerhard Jan en Ada Wilhelmina zijn Gijsbert van Tienhoven, oud 62 jaar, commissaris der Koningin in der provincie Noord Holland, woonachtig te Haarlem, oom der echtgenote, Jonkheer Johan Hendrik van Asch van Wijck, oud 49 jaar, kapitein der Artillerie, woonachtig te Utrecht, neef des echtgenoots, Gijsbert van Tienhoven, oud 27 jaar, 1ste luitenant der Infanterie, woonachtig te Arnhem, broeder des echtgenoote en Hendrik Anton Cornelis Fabius, oud 24 jaar, 2e luitenant der Huzaren, woonachtig te Venlo, broeder des echtegnoots.
Echtgenote is Ada Wilhelmina van TIENHOVEN, 24 jaar oud, geboren op zaterdag 9 november 1878 te Amsterdam.
--woonachtig te Baarn (1955).
Dochter van Cornelis Hendricus van TIENHOVEN, directeur der Nederlandse Bank (1903), en Pieternella Cecilia Junius van HEMERT.}
 
Gelegerd in (111) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelm Hendrikus Jacobus OTEMANN.
 
Geboren op woensdag 12 juli 1893 om 23:00 uur te Gendt.
--Wilhelm Hendrikus Jacobus is geboren in het huis staande in wijk C met no 29, de geboorte van Wilhelm Hendrikus Jacobus is aangegeven door Theodor Otemann, vader, oud 34 jaar, smid, woonachtig te Gendt in tegenwoordigheid van Stephanus Geveling, oud 36 jaar, arbeider, woonachtig te Gendt en Hendrikus Wilhelmus Bossmann, oud 36 jaar, winkelier, woonachtig te Gendt.
Landbouwer (1920).
Overleden op zaterdag 24 juli 1976 te Gendt op 83-jarige leeftijd.
Begraven op dinsdag 27 juli 1976 te Gendt.
--begraven op de begraafplaats aan de Zandvoortsestraat 1 6691EN te Gendt.
Zoon van Theodor OTEMANN, smid (1893), en Maria Sophia GEVELING. {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 28 april 1920 te Gendt met Hendrina Theresia PETERS, 30 jaar oud, geboren op dinsdag 15 oktober 1889 te Gendt, dochter van Theodorus PETERS, landbouwer (1920), en Maria Margaretha DUCKERHOF.}
 
Gelegerd in (112) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Willem Jan van der HURK.
 
Geboren op donderdag 23 augustus 1866 te Haarlem.
Majoor-intendant (1917), kolonel.
Overleden op dinsdag 5 juli 1927 te 's Gravenhage op 60-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Willem Jan is aangegeven door Gerard Hendrik Bevers, oud 55 jaar, bode, woonachtig te 's Gravenhage en Pieter Ernst, oud 40 jaar, bode, woonachtig te 's Gravenhage.
Zoon van Everardus Petrus Johannes van der HURK, medisch doctor, en Elizabeth Reinolda GRIPPELING. {Hij was eerder gehuwd op 50-jarige leeftijd op zaterdag 19 mei 1917 te 's Gravenhage met Cornelia Johanna MEIJER, 43 jaar oud, geboren op dinsdag 9 december 1873 te Breda, overleden op zondag 26 augustus 1945 te Soest op 71-jarige leeftijd, dochter van Emanual MEIJER en Cornelia BUIJSMAN.}
 
Gelegerd in (113) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Alex Johan STAAL.
 
Geboren op dinsdag 19 juli 1887 om 22:00 uur te Kota Radja Atjeh (NI).
Luitenant 1e klasse artillerie, journalist, sportverslaggever.
Overleden op zondag 22 februari 1959 te Londen (GB) op 71-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Johannes Jacobus STAAL, kapitein der genie nederlands indisch leger (1880), majoor der genie (1887), en Amalia Mathilda FORETTI. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op maandag 14 juni 1915 te Arnhem, gescheiden na 31 jaar op donderdag 28 november 1946 te Arnhem van Cecile Gerardine Marie ROES, geboren op maandag 17 september 1888 te Arnhem, overleden op maandag 7 oktober 1957 om 14:00 uur te Arnhem op 69-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Cecile Gerardine Maria is aangegeven door Christianus Johannes Wilhelmus van den Brink, oud 28 jaar, begrafenisbediende, woonachtig te Gendt.
Dochter van Stephanus Theodorus Johannes ROES, notaris (1915), en Theresia Maria Franciska SCHAEPMAN.}
 
Gelegerd in (114) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Frans Carel Willem van ENGELENBURG.
 
Geboren op vrijdag 28 juli 1882 om 02:00 uur te Hees, Nijmegen.
--de geboorte van Frans Carel Willem is aangegeven door Jan van Engelenburg, vader, oud 27 jaar, steenfabrikant, woonachtig te Hees in tegenwoordigheid van Jan van Engelenburg, 66 jaar, steenfabrikant, woonachtig te Hees en Jacob Poulus Klaassen, oud 33 jaar, expediteur, woonachtig te Nijmegen.
Luitenant 1e klasse artillerie, kapitein der vestingartillerie (1922).
Overleden op maandag 3 april 1933 te Utrecht op 50-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Jan van ENGELENBURG, steenfabrikant (1882), en Susanna Francina MOORREES. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 27 mei 1909 te Aalten, gescheiden na 12 jaar op vrijdag 9 december 1921 te Aalten.
-- vonnis Haarlem 21-6-1920.
Echtgenote is Johanna TACK, geboren op dinsdag 1 mei 1883 te Opheusden, overleden op donderdag 22 januari 1976 te 's Gravenhage op 92-jarige leeftijd, dochter van Willem Carel TACK, burgemeester (1909), en Cornelia Johanna PARÉ. Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op donderdag 15 juni 1922 te Amsterdam met Maria Johanna Della SCHRAUWEN, 42 jaar oud, geboren op maandag 10 november 1879 te Rotterdam, overleden op zaterdag 23 januari 1954 te Utrecht op 74-jarige leeftijd, dochter van Dieles Johannes SCHRAUWEN en Maria Johanna de HEER.}
 
Gelegerd in (115) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is STIERHOUT.
 
Korporaal.
 
Gelegerd in (116) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Henricus Antonius Maria (Harry) HOOGSTRATEN.
 
Geboren op donderdag 10 mei 1894 te Nijmegen.
Schilder (1924).
Overleden 1984.
Zoon van Hendrikus Aloisius HOOGSTRATEN, verver (1889), en Maria Judith BERENDSEN, dienstbode (1889). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 12 juli 1924 te Nijmegen met Gerarda Christina van KOUWEN, 29 jaar oud, geboren op woensdag 28 november 1894 te Afferden, dochter van Wouter van KOUWEN, tabaksplanter (1886), koopman (1894), en Anna Maria SMITS.}
 
Gelegerd in (117) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerrit STEVERINK.
 
Kok.
 
Gelegerd in (118) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is REIERS.
 
Geboren te Ooij.
 
Gelegerd in (119) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Toon STEVENS.
 
Kok.
 
Gelegerd in (120) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Willem Frederik RIDDER van RAPPARD.
 
Geboren op zondag 4 januari 1846 te Amsterdam.
Officier Fort Pannerden.
Overleden op donderdag 22 mei 1913 te 's Gravenhage op 67-jarige leeftijd.
 
Gelegerd in (121) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Johannes Gerhardus (Hendrik) STEGERS.
 
Geboren op woensdag 6 april 1898 te Rotterdam.
Schipper (1947).
Zoon van Hendrikus Johannes STEGERS, schipper (1897), magazijnknecht (1935), en Grada Maria PETERS. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op donderdag 10 oktober 1935 te Westervoort met Johanna Adelheid BOGERD, 30 jaar oud, geboren op zondag 13 november 1904 te Ruhrort (DLD), overleden op zaterdag 18 januari 1947 te Arnhem op 42-jarige leeftijd, dochter van Roelof Antonie BOGERD, schipper (1904), en Bernhardina Johanna Franziska van DUUREN.}
 
Gelegerd in (122) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrik Wilhelm (Henk) STEENMANS.
 
Geboren 1879.
Overleden 1968.
 
Gelegerd in (123) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Alexander Willem STAVERMAN.
 
Geboren op vrijdag 9 januari 1885 te Soerabaja (IND).
Luitenant ter zee 1e klasse.
Overleden op dinsdag 27 september 1927 te Apeldoorn op 42-jarige leeftijd.
Zoon van Wennemar Hendrik STAVERMAN en Josefina Rosina OSTEN. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 24 november 1911 te 's Gravenhage, gescheiden na 11 jaar op dinsdag 17 juli 1923 te 's Gravenhage van Antoinette Elisabeth RAAT, geboren op maandag 2 januari 1888 te Ngandjoek (IND), dochter van Franciscus Willem RAAT en Christina van ANGELBEEK.}
 
Gelegerd in (124) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is F J STIGTER.
 
Officier Fort Pannerden.
 
Gelegerd in (125) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is W van der VEGT.
 
Geboren circa 1891.
Officier Fort Pannerden.
 
Gelegerd in (126) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Karel KEMPEES.
 
Geboren op maandag 12 oktober 1846 te Breda.
(gezindte: NH).
1e luitenant (1872), kapitein (1877).
Overleden op donderdag 9 augustus 1917 te Nijmegen op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Jean Chretien Jacques KEMPEES, kolonel infanterie (1872), en Josina Alijda Antoinetta MANSFELDT. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 24 april 1872 te Nijmegen met Hermanna Sophia de RANITZ, 23 jaar oud, geboren op donderdag 3 augustus 1848 te Nijmegen, dochter van Sebastiaan Mattheus Sigismund de RANITZ, ontvanger (1872), en Anna Margaretha Jacoba de RANITZ.}
 
Gelegerd in (127) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Fredericus (Willem) LENSEN.
 
Geboren op vrijdag 22 januari 1886 om 22:00 uur te Angeren.
--Wilhelmus Fredericus is geboren in het huis staande in wijk C no 89, de geboorte van Wilhelmus Fredricius is aangegeven door Mathijs Christiaan Lensen, vader, oud 59 jaar, arbeider, woonachtig te Angeren in tegenwoordigheid van Lambertus Nicolaas Smits, oud 46 jaar, poldersecretaris, woonachtig te Bemmel en Wilhelmus van 't Hullenaar, oud 35 jaar, woonachtig te Bemmel.
Kok (1906-1908), landbouwer (1916).
Overleden op zaterdag 27 september 1969 te Huissen op 83-jarige leeftijd.
Begraven op dinsdag 30 september 1969 te Huissen.
--begraven op het R.K. kerkhof.
--gelegerd in Fort Pannerden tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Mattijs Christiaan LENSEN, landbouwer (1867), arbeider (1886), en Hendrina RASING. {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op vrijdag 24 november 1916 te Gendringen met Maria Berendina STAPELBROEK, 27 jaar oud, geboren op vrijdag 28 december 1888 om 06:00 uur te Gendringen.
--Maria Berendina is geboren in het huis staande in wijk C met no 31. de geboorte van Maria Berendina is aangegeven door Wilhelmus Stapelbroek, vader, oud 66 jaar, landbouwer, woonachtig te Gendringen in tegenwoordigheid van Johannes Hendricus Roes, oud 63 jaar, landbouwer, woonachtig te Gendringen en Bernardus van Hal, oud 48 jaar, landbouwer, woonachtig te Gendringen.
Dochter van Wilhelmus STAPELBROEK, landbouwer (1916), en Johanna TESTROET.}
 
Gelegerd in (128) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Matthijs Petrus LEIWAKABESSIJ.
 
Geboren op woensdag 4 augustus 1880 te Porto Saparoea (NI).
Officier van gezondheid der 2e klasse.
Overleden op maandag 5 april 1926 te Djokja (NI) op 45-jarige leeftijd.
-- hij werd opgeleid voor dokter djawa aan de STOVIA )School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen)
-----------------------------
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog
-----------------------------
1914-2014 - Ver weg en toch wonderlijk dichtbij
De Eerste Wereldoorlog ligt ver van mij vandaan en toch komt deze oorlog wonderlijk dichtbij door de levensgeschiedenis van mijn overgrootvader Matthijs Petrus Leiwakabessy. Enkele jaren terug schreef ik in ons tijdschrift over hem. Zo kwam het, dat enkele leden van de werkgroep Oral History van Fort Pannerden begin dit jaar contact met mij zochten om meer te weten te komen over deze Matthijs Petrus Leiwakabessy. Op de muur in de officierskamer in Fort Pannerden waren ze zijn naam tegengekomen tussen de namen van de andere officieren, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Fort Pannerden gelegerd waren. Het had hen lange tijd beziggehouden, hoe dat nu zat met die ene Molukse naam. Want pas na 1950 hadden zich in Elst en in de wijk Hatert in Nijmegen Molukse gemeenschappen gevestigd. Door wat ik indertijd over mijn overgrootvader had geschreven, begrepen zij nu eindelijk hoe het kwam dat deze Leiwakabessy tijdens de Eerste Wereldoorlog op Fort Pannerden was gestationeerd.
 
Als zoon van een dorpshoofd van het eiland Noesa Laut was hij aan het begin van de 20e eeuw afgereisd naar Ne-derland om in Amsterdam zijn medicijnenstudie voort te zetten, die hij aan de Dokter-Djawa School had afgerond. Met de bedoeling om als Inlands arts gelijk gesteld te worden met de Europeanen. In de ogen van mijn overgrootvader en anderen, die als arts waren afgestudeerd aan de Dokter-Djawa School, was het een groot onrecht dat zij minder verdienden dan hun Europese collega's en bovendien meestal geen Europese patiënten mochten behandelen. Om aan deze ongelijkheid een einde te maken, reist hij eind augustus 1912 per boot af naar Genua met als eindbestemming Amsterdam. Uit documenten, die na het overlijden van mijn oma opdoken, leid ik af, dat hij vlak voor zijn vertrek nog enkele dringende zaken in Indië wettelijk geregeld wilde hebben. Het betrof de wettelijke erkenning van zijn twee kinderen, verwekt buiten huwelijk bij de Mohammedaanse, Inlandse vrouw Radèn Ajoe Oda, opdat zijn zoon en dochter (mijn oma) al de rechten en voorrechten zullen genieten, die verbonden zijn aan de staat van wettige kinderen. Hij zou immers twee jaar wegblijven. En in die tijd kon er met hem in Amsterdam of met zijn vrouw en kinderen in Indië van alles gebeuren. Hij zou hooguit twee jaar weg zijn, maar het zou bijna zes jaar duren, voordat hij terugkeerde naar zijn vrouw en kinderen in Indië. Vlak nadat hij zijn artsexamen had afgelegd, brak de Eerste Wereldoorlog uit en werd hij als officier van gezondheid 2e klas onder de wapenen geroepen en gestationeerd bij fort Pannerden.
 
Aangestoken door het zoeken naar sporen in het verre verleden, bezocht ik op uitnodiging van de werkgroep Oral History samen met mijn zus op de zondag voor Palmpasen van dit jaar het fort, waar onze overgrootvader als officier van gezondheid gedurende de Eerste Wereldoorlog was gelegerd. Onderweg voelde ik een zekere spanning opkomen. Wat zou ik daar vinden. Wat hoopte ik daar te vinden, vroeg ik mezelf af. Het is allemaal zo vaag, ongrijpbaar en van zo lang geleden. Waarom heb ik nooit meer moeite gedaan om via mijn oma meer over hem te weten te komen. Het moet toch buitengewoon frustrerend zijn geweest voor hem, dat hij na het behalen van het door hem zo begeerde artsexamen, niet kon terugkeren naar Indië. Heeft hij bij zijn terugkeer zich daar ooit over uitgelaten tegenover zijn vrouw of collega's? Had zijn lange oponthoud hier in Nederland vanwege het uitbreken van deze oorlog op den duur niet ook financieel nadelige gevolgen voor zijn vrouw en kinderen. Of werd gedurende heel de oorlog een deel van zijn salaris gewoon aan zijn vrouw overgemaakt?
Buiten die ene versie van het verhaal dat mijn oma over haar vader vertelde, weet ik nagenoeg niets van hem. En toch was hij niet alleen maar ver weg, realiseer ik me nu. In de flat van mijn oma hing een geschilderd portret van hem pontificaal boven de eetkamertafel. Hij staat hierop afgebeeld in uniform, kaarsrecht, met de borst naar voren. Een man die gezag, autoriteit uitstraalde.
Het werd nog wonderlijker toen we onze auto vlakbij het fort parkeerden en ik een ANWB-bordje zag dat de weg wees waar je met het pontje kon overvaren. Opeens herinnerde ik me de autoritten in het Renaultje 4 van de moeder van mijn vriendin. Wanneer ik werd thuis gebracht na het logeren in Laag Keppel, staken we altijd bij Fort Pannerden over met het pontje, via Huissen reden we zo richting Nijmegen. Zonder het te weten was ik dus talloze keren rakelings dicht langs de plek gekomen, waar mijn overgrootvader in de Eerste Wereldoorlog gelegerd was.
Tijdens de rondleiding werd ons verteld dat het huidige fort is gebouwd tussen 1869 tot 1871 om de splitsing van de Rijn in Pannerdensch kanaal en Waal te bewaken. Een belangrijke functie van het fort was om de opmars van vijan-delijke legers te vertragen. Jammer genoeg bleek het fort meteen na zijn voltooiing al verouderd te zijn. Vanwege de uitvinding van de brisantgranaten, moest het fort dat was opgebouwd in bakstenen, met beton worden verstevigd op de plaatsen waar het geschut stond opgesteld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het fort net als de andere verde-digingswerken die deel uitmaakten van de Hollandse Waterlinie volledig bemand. Het was bijzonder spannend om het fort binnen te gaan. Het ligt namelijk helemaal onder de grond. Het bestaat als het ware uit allemaal gewelfde kelders. In de winter is de temperatuur in het fort constant 10 graden en in de zomer 15 graden. Alleen in de kamer van de commandant stond een houtkacheltje. Fascinerend waren de haken die aan weerszijden van de muren waren aangebracht. Deze dienden om hangmatten aan te bevestigen voor de soldaten. Mijn overgrootvader sliep in een stapelbed op de officierskamer. We werden langs de voorraadkamer geleid die met ijzeren tralies en sloten was afgeschermd. Het moment suprême was voor mijn zus en mij toch wel de muur in de officierskamer waarop we met hulp van onze gids met enige moeite de naam Leiwakabessy konden ontcijferen. Opeens werd dat verre verleden ontsloten. En kwam de vader van mijn oma mij wonderlijk dichtbij. Als de held, het middelpunt van het verhaal, dat zij zo vaak vol trots over hem vertelde.
 
Machteld de Mik-van der Waal.
{Hij was ook ooit gehuwd met Raden AJOE ODA.}
 
Gelegerd in (129) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan van SPRONSEN.
 
Geboren op woensdag 12 mei 1824 te Maasland.
Opperwachtmeester.
Zoon van Paulina van SPRONSEN. {Hij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op woensdag 7 oktober 1863 te Amersfoort.
-- Erkennen als wettig: Johannes Cornelis Goedman, * Utr. 23-12-1853.
Echtgenote is Catharina Cornelia GOETMAN, geboren circa 1832 te 's Gravenhage, overleden op maandag 31 maart 1902 te Woerden, dochter van Arnoldus Gijsbertus GOETMAN en Cornelia Maria van der LEEUW.}
 
Gelegerd in (130) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Hendrikus Antonius (Jan) FRERIKS.
 
Geboren op dinsdag 12 februari 1895 te Elst.
Monteur 1ste klasse Telegrafie (1920).
Overleden 1981.
Zoon van Johannes Urbanus FRERIKS, schoenmaker (1895), caféhouder, en Johanna Maria HASSELBACH. {Hij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 24 november 1920 te Arnhem met Maria Aleida Petronella Gertrudis LINDERS, 30 jaar oud, geboren op maandag 24 november 1890 te Arnhem, dochter van Theodorus Hubertus LINDERS, bakker (1889), en Aleida Maria WESTERVELD, dienstbode (1889).}
 
Gelegerd in (131) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Abraham SPRINGER.
 
Geboren op zondag 14 januari 1894 te Delft.
Sergeant der pantserfortartillerie (1923).
Zoon van Abraham SPRINGER, huisbewaarder (1923), en Pieternella Maria van LEEUWEN. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 21 februari 1923 te Arnhem met Alice Elisabeth Lambertina Maria BANNING, 33 jaar oud, geboren op woensdag 18 september 1889 te Antwerpen (BEL), dochter van Hendricus Adrianus BANNING en Anna Maria Josephina Henrica SPEE.}
 
Gelegerd in (132) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Philippus KOENE.
 
Geboren op zondag 17 februari 1861 te Colijnsplaat.
Fortwachter (1909).
Overleden op zaterdag 28 september 1940 te Arnhem op 79-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Philippus KOENE, arbeider (1853), rijks veldwachter (1879), en Susanna le COQ, arbeidster (1853). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 3 juli 1889 te Utrecht.
-- erkenning Johanna Wilhelmina Suzanna geb. te Utrecht dd. 19-06-1889.
Echtgenote is Johanna Cornelia de GROOT, 25 jaar oud, geboren op zondag 22 november 1863 te Utrecht, overleden op zondag 10 januari 1932 te Arnhem op 68-jarige leeftijd, dochter van Pieter de GROOT en Elisabeth CORVER.}
 
Gelegerd in (133) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is BINSBERGEN.
 
Milicien-korporaal (1916).
 
Gelegerd in (134) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Gerardus (Jan) van ALST.
 
Geboren op zondag 1 juli 1888 te Zevenaar.
Landbouwer (1921).
Overleden op vrijdag 22 september 1972 te Zevenaar op 84-jarige leeftijd.
Zoon van Arnoldus van ALST, boerenknecht (1887), arbeider (1888), en Johanna HOLTENDORP. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 12 mei 1921 te Zevenaar met Wilhelmina BOLDER, 28 jaar oud, geboren op zaterdag 6 mei 1893 te Zevenaar, overleden op woensdag 30 mei 1973 te Zevenaar op 80-jarige leeftijd, dochter van Hendrik BOLDER, dienstknecht (1875), arbeider (1893), en Wilhelmina van SCHAIK.}
 
Gelegerd in (135) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerrit BLOEMBERG.
 
 
Gelegerd in (136) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Carel Clemens Elias d'ENGELBRONNER.
 
Geboren op woensdag 31 mei 1865 te 's Gravenhage.
2e luitenant artillerie.
Overleden op dinsdag 20 november 1934 te Haarlem op 69-jarige leeftijd.
-- De geheele 8e compagnie, 3e regiment vesting-artillerie, in garnizoen te Arnhem, wordt onder bevel van den kapitein C. C. E. d'Engelbronner, van 23 Juli tot 14 Augustus e.k. gedetacheerd te fort Pannerden tot het houden van oefeningen in den vesting-oorlog. De 1e-luitenant A. Jansen van die compagnie. houdt gedurende gemeld tijdperk verblijf te fort Westervoort (Algemeen Handelsblad 11-7-1904).
Zoon van Carel Clemens Elias d'ENGELBRONNER en Anna Cornelia MEINSMA. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 30 augustus 1894 te Velsen met Henriette Catharina Lucia HALVERHOUT, 29 jaar oud, geboren op vrijdag 19 mei 1865 te Breda, overleden op zondag 26 december 1943 te Haarlem op 78-jarige leeftijd, dochter van Cornelius Antonius Wilhelmus HALVERHOUT, scheepsagent (1894), en Helena Antonia Maria ROELS.}
 
Gelegerd in (137) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan BLOEMINK.
 
 
Gelegerd in (138) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Job BOEKHORST.
 
-- Doornenburg, uit de Pas.

Gelegerd in (139) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Dominicus Franciscus Wilhelmus (Henk) van LOO.
 
Geboren op vrijdag 28 september 1894 te 's Heerenberg.
Ambtenaar posterijen (1921).
Overleden op zaterdag 7 juli 1979 te Tilburg op 84-jarige leeftijd.
Zoon van Eduard van LOO, rijksambtenaar (1894), kommies belastingen (1921), en Johanna Grada DERKSEN. {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 9 augustus 1921 te Zevenaar met Theodora Johanna Maria WOLSING, 24 jaar oud, geboren op donderdag 4 maart 1897 te Zevenaar, overleden op vrijdag 13 mei 1988 op 91-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jacobus WOLSING, kleermaker (1921), en Johanna GROB.}
 
Gelegerd in (140) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is C B BOELLAARD.
 
1e luitenant (1879).
 
Gelegerd in (141) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Cornelis Antonius (Karel) JANSEN.
 
Geboren op maandag 18 februari 1901 te Zevenaar.
Overleden op zaterdag 19 april 1997 te Zevenaar op 96-jarige leeftijd.
Zoon van Bernardus JANSEN, timmerman (1901), en Johanna Gertruda LENDERING. {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op woensdag 19 juni 1935 te Zevenaar met Josephina Hendrina (Fien) STARING, 23 jaar oud, geboren op zaterdag 22 juli 1911 te Zevenaar, overleden op maandag 21 februari 2000 te Zevenaar op 88-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Stephanus STARING, molenaar (1935), arbeider, en Maria Bernardina VISSER.}
 
Gelegerd in (142) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Pieter van de KOPPEL HUIZER.
 
Geboren op vrijdag 23 augustus 1867 om 23:00 uur te Zwijndrecht.
-- de geboorte van Pieter is aangegeven door Gerrit van de Koppel Huizer, vader, oud 26 jaar, koopman, woonachtig te Zwijndrecht in tegenwoordigheid van Aart van Nugteren, oud 56 jaar, vroedmeester, woonachtig te Zwijndrecht en Dirk Robbert van Nugteren, oud 30 jaar, koopman, woonachtig te Zwijndrecht.
1e luitenant artillerie, sous-chef generale staf, majoor bij de generale staf (1916).
Overleden op vrijdag 5 juni 1925 te 's Gravenhage op 57-jarige leeftijd.
Zoon van Gerrit van de KOPPEL HUIZER, koopman (1867), en Mathilda Hillegonda van NUGTEREN. {Hij was eerder gehuwd op 49-jarige leeftijd op donderdag 2 november 1916 te 's Gravenhage met Catharina Johanna Maria BOUSCHOLTE, 33 jaar oud, geboren op dinsdag 29 mei 1883 te 's Gravenhage, overleden op zondag 26 oktober 1947 om 13:00 uur te 's Gravenhage op 64-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Catharina Johanna Maria is aangegeven door Johannes Schwencke, oud 48 jaar, bedienaar, woonachtig te 's Gravenhage.
Dochter van Eduard Jacobus Adolphus BOUSCHOLTE en Johanna Maria van ECHTEN.}
 
Gelegerd in (143) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Petrus Everhardus EEUWES.
 
Geboren op zondag 12 juli 1891 te Angeren.
Bakker (1916).
Overleden 1982.
Zoon van Jan Hendrik EEUWES en Johanna Elisabeth JANSSEN. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 2 november 1916 te Bemmel met Elisabeth Reinera PETERS, 27 jaar oud, geboren op dinsdag 26 februari 1889 te Loo, dochter van Gerardus PETERS, arbeider (1888), landbouwer (1916), en Maria ERDHUISEN, dienstbode (1888).}
 
Gelegerd in (144) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Arnoldus Gerardus (Nol) ten HOLT.
 
Geboren op zondag 4 februari 1894 te Doesburg.
Steenhouwer (1920).
Overleden 1976.
Zoon van Jan Willem ten HOLT, verver (1894), en Hermina Engelina WOLBERS, dienstmeid (1885). {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 1 september 1920 te Doetinchem met Lammerdina Catharina OBBINK, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 20 maart 1896 te Ambt Doetinchem, dienstbode (1920), overleden op donderdag 19 november 1942 te Doesburg op 46-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Catharinus OBBINK, leerlooisersknecht (1895), spoorwegarbeider (1920), en Hendrika Alberdina STOLTENBORG.}
 
Gelegerd in (145) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes A (Jan) JANSSEN.
 
Geboren op zondag 24 juli 1898 om 20:00 uur te Angeren.
--Johannes is geboren in het huis staande in wijk C no 53, de geboorte van Johannes is aangegeven door Antonius Janssen, vader, oud 33 jaar, arbeider, woonachtig te Angeren in tegenwoordigheid van Wilhelmus Antonius Marcus Verweijen, oud 27 jaar, zonder beroep, woonachtig te Bemmel en Wilhelmus van 't Hullenaar, oud 48 jaar, poldersecretaris, woonachtig te Bemmel.
Kok (1917).
Overleden op zondag 8 juli 1979 te Angeren op 80-jarige leeftijd.
--gelegerd in het Fort tijdens de 1ste wereldoorlog.
Zoon van Antonius JANSSEN, arbeider (1898), en Hendrina KOSTER. {Hij was ook ooit gehuwd met Theodora VERHOEVEN, geboren op zondag 9 februari 1902, overleden op maandag 25 november 1985 op 83-jarige leeftijd, begraven te Millingen.
-- foto 7080.
}
 
Gelegerd in (146) 1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jacobus Johannes (Koos) BORGERS.
 
Geboren op maandag 27 juni 1898 om 08:00 uur te Nijmegen.
--de geboorte van Jacobus Johannes is aangegeven door Christianus Wilhelmus Borgers, vader, oud 33 jaar, kleermaker, woonachtig te Nijmegen in tegenwoordigheid van Theodorus Hendriks, oud 38 jaar, kantoorbediende, woonachtig te Nijmegen en Johannes Borgers, oud 39 jaar, spoorwegbeambte, woonachtig te Nijmegen.
Korporaal (1918).
Overleden op woensdag 23 juli 1980 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd.
--gelegerd in Fort Pannerden in 1918.
Zoon van Christianus Wilhelmus BORGERS, kleermaker (1898), en Maria PRUDON, dienstbode (1897). {Hij was ook ooit gehuwd met Adriana STOLTZ, geboren op woensdag 24 januari 1900 te Nijmegen, dochter van Hendrikus STOLTZ, steenhouwer (1900-1937), en Margaretha KNOOPS.}
 
Gelegerd in (147) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is A J WORM.
 
 
Gelegerd in (148) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Arnoldus (Arnt) HENDRIKS.
 
Geboren op donderdag 22 november 1888 te Huissen.
Steenfabriek arbeider (1921).
Overleden op woensdag 25 april 1984 te Gendt op 95-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Theodorus HENDRIKS, arbeider (1888), landbouwer (1921), en Maria THEUNISSEN. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 27 mei 1921 te Gendt met Hendrina JOOSTEN, 28 jaar oud, geboren op woensdag 15 juni 1892 te Gendt, dochter van Theodorus JOOSTEN, boerenarbeider (1921), en Johanna RITMEIJER.}
 
Gelegerd in (149) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jacobus Hendrikus (Koos) KREGTING.
 
Geboren op woensdag 18 juli 1888 te Gendt.
Steenfabriek arbeider (1919).
Overleden 1974.
Zoon van Theodorus KREGTING, arbeider (1888), en Aleida Theodora COURBOIS. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 14 november 1919 te Gendt met Geertruida Johanna RASING, 27 jaar oud, geboren op vrijdag 11 december 1891 te Gendt, overleden op zondag 25 februari 1945 te Doetinchem op 53-jarige leeftijd, dochter van Evert RASING, grintschipper (1893), landbouwer (1919), en Maria NISSEN, dienstbode (1888).}
 
Gelegerd in (150) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Cornelis Johannes MEIJS.
 
Geboren op zaterdag 9 juni 1866 te Meppel.
(gezindte: NH).
Officier bij de Infanterie (1896), kolonel (1929).
Overleden op vrijdag 2 mei 1930 te 's Gravenhage op 63-jarige leeftijd.
Zoon van Petrus Cornelis Jacobus MEIJS, telegrafist, en Henriette Johanna Catharina BOSVELD. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op dinsdag 17 maart 1896 te Middelburg met Catharina Agathe NAHUIJS, 24 jaar oud, geboren op maandag 16 oktober 1871 te Schoonhoven (gezindte: NH), overleden op woensdag 6 april 1927 te Venlo op 55-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Gijsbert Wilhelm NAHUIJS en Anette MERENS.}
 
Gelegerd in (151) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus Johan (Theo) van de WOERDT.
 
Geboren 1880.
Overleden 1937.
 
Gelegerd in (152) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Frederikus Johannes (Fritz) WITJES.
 
Geboren 1889.
Overleden 1940.
 
Gelegerd in (153) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Antonius (Jo) BAKKERS.
 
Geboren op zondag 5 december 1897 om 14:00 uur te Nijmegen.
--de geboorte van Johannes Antonius is aangegeven door Hendrikus Antonius Bakkers, vader, oud 30 jaar, mandenmaker, woonachtig te Nijmegen in tegenwoordigheid van Johannes Bakkers, oud 55 jaar, mandenmaker, woonachtig te Nijmegen en Johannes Antonius Timmermans, oud 56 jaar, meubelmaker, woonachtig te Nijmegen.
Schilder, beeldhouwer, tekenaar.
Overleden op zaterdag 10 november 1962 te Blaricum op 64-jarige leeftijd.
--was gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog
-----------------------------
--Jo heeft het schilderij " de Woonwagen " in Fort Pannerden gemaakt, zie het schilderij in ruimte 119 van het Fort
-----------------------------
-- alternatieve namen
Juan Antonio Bakkers
Antonio
Juan Antonio
Johannes Antonius Bakkers
(volgens biografisch portaal van nederland).
Zoon van Hendrikus Antonius BAKKERS, mandenmaker (1897), en Johanna Alijda TIMMERMANS.
 
Gelegerd in (154) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Bernardus Lambertus WITJES.
 
Geboren op zondag 21 november 1886 te Doornenburg.
Brievenbode, milicien.
Zoon van Hermanus WITJES, arbeider (1886), en Anna Wilhelmina PERE. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op vrijdag 4 juni 1920 te Gendt met Cornelia JANSSEN, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 21 juni 1890 te Gendt, dienstbode (1920), overleden op zondag 4 april 1954 te Bemmel op 63-jarige leeftijd, dochter van Theodorus JANSSEN, arbeider (1920), en Johanna MEIJER.}
 
Gelegerd in (155) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Rudolph Theodorus (Thé) JANSSEN (van de Sandt).
 
Geboren op vrijdag 27 augustus 1897 om 23:00 uur te Groessen (Duiven).
--de geboorte van Rudolph Theodorus is aangegeven door Everardus Hendrikkus Janssen, vader, oud 43 jaar, arbeider, woonachtig te Duiven in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Reuling, oud 45 jaar, arbeider, woonachtig te Duiven en Johannes Meijer, oud 27 jaar, arbeider, woonachtig te Duiven.
Overleden op vrijdag 20 april 1984 te Groessen (Duiven) op 86-jarige leeftijd.
Begraven te Zevenaar.
--begraven op begraafplaats Rosorum te Zevenaar.
--was gelegerd in Fort Pannerden tijdens de 1e Wereldoorlog 1914 - 1918.
Zoon van Everardus Hendrikkus JANSSEN, arbeider (1897), en Aleida DRIESSEN, dienstmeid (1890). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op dinsdag 15 mei 1928 te Duiven met Maria Catharina JANSSEN, 27 jaar oud, geboren op vrijdag 24 augustus 1900 te Huissen, overleden op woensdag 12 december 1990 te Zevenaar op 90-jarige leeftijd, begraven te Zevenaar.
--begraven op begraafplaats Rosorum te Zevenaar.
Dochter van Gerardus Theodorus JANSSEN en Geertruida Gerarda JANSSEN (Gerdida).}
 
Gelegerd in (156) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Cornelis Hendrikus Joseph (Hein) de BEIJER.
 
Geboren op maandag 10 maart 1902 om 23:00 uur te Gendt.
-- Cornelis Hendrikus Joseph is geboren in het huis staande in wijk A nummer 59, de geboorte van Cornelis Hendrikus Joseph is aangegeven door Hendrikus Cornelis de Beijer, vader, oud 25 jaar, schipper, woonachtig te Gendt in tegenwoordigheid van Albert Gerrits, oud 65 jaar, agent, woonachtig te Gendt en Johannes Huberts, oud 23 jaar, timmerman, woonachtig te Gendt.
Gedoopt (RK) op dinsdag 11 maart 1902 te Gendt.
-- de getuigen bij het dopen van Cornelis Hendrikus Joseph zijn Wilhelmina de Beijer en Johannes Seegers.
Schipper.
Overleden op dinsdag 17 maart 1959 om 09:15 uur te Gendt op 57-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Cornelis Hendrikus Joseph is aangegeven door Anna Hendrika Bernardina de Beijer, oud 21 jaar, zonder beroep, woonachtig te Gendt.
Begraven op vrijdag 20 maart 1959 te Gendt, zoon van Hendrikus Cornelis de BEIJER, schipper, en Hendrika Maria SEEGERS. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 24 mei 1933 te Bemmel met Bernardina Theodora KUSTER, 31 jaar oud, geboren op zaterdag 8 februari 1902 te Angeren, overleden op zondag 20 februari 1983 te Gendt op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus KUSTER, arbeider (1887), landbouwer (1927), en Anna Maria SCHOLTEN.}
 
Gelegerd in (157) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hermanus van MELSEN.
 
Geboren op maandag 25 januari 1897 te Utrecht.
Zoon van Adrianus van MELSEN en Beatrix HOL. {Hij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 21 juli 1921 te 's Gravenhage met Catharina Elisabeth van der GRAAF, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 12 september 1899 te 's Gravenhage, dochter van Jan van der GRAAF, timmerman, en Wilhelmina Pieternella SEELAAR.}
 
Gelegerd in (158) 1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Frans Henri Herman Marie ten BENSEL.
 
Geboren op maandag 25 december 1893 te Arnhem.
1e Luitenant.
-- 1918, 28-7 Korps Pantserfort Artillerie Eerste Luitenant FHHM ten Bensel, 5e comp te Arnhem, geheel of gedeeltelijk gedetacheerd op het fort op den Hoofddam bij Pannerden.
Zoon van Hermanus Theodorus ten BENSEL, reiziger (1893), en Anna Catharina JANSSEN.
 
Gelegerd in (159) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan WISSING.
 
Fortwachter.
 
Gelegerd in (160) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendricus Antonius (Henk) van WISSEN.
 
Geboren op zondag 16 februari 1896 te Huissen.
Overleden op dinsdag 11 januari 1972 te Huissen op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes van WISSEN, winkelier (1905), en Helena Maria GEVELING. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op dinsdag 18 juni 1929 te Huissen met Dorothea Petronella BENDERS, 25 jaar oud, geboren op vrijdag 4 september 1903 te Huissen, overleden op maandag 17 februari 1958 te Huissen op 54-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Johannes BENDERS, arbeider (1899), warmoezier (1903), en Anna Theodora WOLTERS.}
 
Gelegerd in (161) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Bent WILLEMSEN.
 
Bakker.
 
Gelegerd in (162) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Albertus Theodorus (Bart) KRUTWAGEN.
 
Geboren op vrijdag 24 september 1897 om 15:30 uur te Westervoort.
-- Albertus Theodorus is geboren in het huis IJsseldijk nummer 16 a, de geboorte van Albert Theodorus is aangegeven door Hendrikus Antonius Krutwagen, vader, oud 27 jaar, arbeider, woonachtig te Westervoort in tegenwoordigheid van Theodorus Adrianus Snelders, oud 58 jaar, arbeider, woonachtig te Westervoort en Wilhelmus Krutwagen, oud 34 jaar, zonder beroep, woonachtig te Westervoort.
Overleden 1967.
Zoon van Hendrikus Antonius KRUTWAGEN, arbeider (1897), en Johanna Alexandrina PUTMAN. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 6 juli 1927 te Westervoort met Hermina KLAAUWER, 26 jaar oud, geboren op zaterdag 20 oktober 1900 te Didam, overleden op dinsdag 16 augustus 1977 te Zevenaar op 76-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus KLAAUWER, boerenwerkdoende (1900), landbouwer (1927), en Johanna WIGMAN.}
 
Gelegerd in (163) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrik Jan JANSSEN.
 
Geboren op maandag 16 juli 1888 te Angeren.
Landbouwer (1934).
Overleden op zondag 25 november 1973 te Angeren op 85-jarige leeftijd.
Zoon van Theodorus JANSSEN, arbeider (1888), en Gijsberta EGBERS. {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op donderdag 13 september 1934 te Bemmel met Johanna PIK, 21 jaar oud, geboren op maandag 23 december 1912 te Vledder, huishoudster (1934), overleden op dinsdag 8 december 1998 te Angeren op 85-jarige leeftijd, dochter van Johannes PIK, arbeider (1934), en Jetta Elisabetha Barta BOLLEMAN.}
 
Gelegerd in (164) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Albertus (Bertus) PRUIJN.
 
Geboren op vrijdag 26 januari 1894 om 01:00 uur te Elden.
--de geboorte van Albertus is aangegeven door Johannes Fredericus Pruijn, vader, oud 47 jaar, landbouwer, woonachtig te Elden in tegenwoordigheid van Berend Wielheesen, oud 54 jaar, brievengaarder, woonachtig te Elst en Gijsbert van de Vosse, oud 31 jaar, gemeenteveldwachter, woonachtig te Elden.
Landbouwer (1945).
Overleden op zaterdag 9 juli 1983 te Wyler (DLD) op 89-jarige leeftijd.
--gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Johannes Fredericus PRUIJN, landbouwer (1894), en Jantje WIELHEESEN. {Hij was ook ooit gehuwd met Cornelia Bernardina Maria van BRANDENBURG, geboren op woensdag 28 november 1894, overleden op donderdag 27 oktober 1960 te Elst op 65-jarige leeftijd, dochter van Henricus Johannes van BRANDENBURG en Maria Johanna HERMSEN.}
 
Gelegerd in (165) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Cornelis Hendrikus Hermanus (Kees) van WIJCK.
 
Geboren op maandag 19 april 1897 te Millingen.
Administrateur steenfabrieken.
Zoon van Wilhelmus Hendrikus van WIJCK, gemeenteontvanger (1897), en Hendrika Johanna SLEUWEN. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 1 september 1926 te Nuth met Maria Gertruda Henrica EGGEN, 26 jaar oud, geboren op maandag 6 november 1899 te Venlo, dochter van Pieter Joseph EGGEN en Anna Aldegonda Hubertina van BOMMEL.}
 
Gelegerd in (166) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Antonie Dirk Jan BERKHOUT.
 
Geboren op woensdag 31 juli 1861 te Batavia (NOI).
2e luitenant, generaal majoor inspecteur der genie (1921).
Overleden op dinsdag 6 mei 1941 te 's Gravenhage op 79-jarige leeftijd.
Zoon van Jan David BERKHOUT, opzichter bij de waterstaat, en Petronella Elisabeth PLAAT. {Hij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op dinsdag 21 juni 1921 te 's Gravenhage.
---- de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Antonie Dirk Jan en Grace Ursula zijn Pieter Johannes Gerardus Nell, oud 55 jaar, directeur van een technisch bureau, woonachtig te 's Gravenhage en Jan David Berkhout, oud 52 jaar, technoloog bij de Artillerie Inrichtingen, woonachtig te Amsterdam, broeder van den bruidegom.
Echtgenote is Grace Ursula ELVIDGE, geboren circa 1893 te Hampstead, graafschap London (GB).
-- woonachtig te Montreal (CAN) (1921).
Dochter van Arthur ELVIDGE, accountant, en Adolphine Christine SMIT.}
 
Gelegerd in (167) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Bernardus ter WIENT.
 
 
Gelegerd in (168) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Herman Ferdinand Hubertus Cornelis Christiaan Antonius von FREIJTAG DRABBE.
 
Geboren op dinsdag 4 januari 1881 te Meester Cornelis (OI).
2e luitenant der vesting artillerie (1905).
Overleden op zaterdag 18 maart 1944 om 19:00 uur te Valburg op 63-jarige leeftijd.
--het overlijden van Herman Ferdinand Hubertus Cornelis Christiaan Antonius is aangegeven door Franciscus van Dijk, oud 57 jaar, kleermaker, woonachtig te Valburg.
--woonachtig te Gorinchem (1905)
-----------------------------
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914- '15
-----------------------------
-- hij komt voor de Krijgsraad in 1900.
Zoon van Johan Henricus Adriaan Lodewijk von FREIJTAG DRABBE, kapitein der infanterie, en Jeanette Hendrika Geertruida de MOL. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op dinsdag 14 maart 1905 te Ginneken en Bavel.
--de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen H F H C C A en Henriette Cornelia zijn Jacob Pieter Korevaar, oud 49 jaar, wethouder, woonachtig te Leiden, Louis Frederik George Bove, oud 52 jaar, notaris, woonachtig te Ginneken en Bavel, Marie Eliza Palm, oud 40 jaar, kapitein der artillerie, woonachtig te Gorinchem en Hendrik Joseph van der Grinten, oud 24 jaar, tweede luitenant der artillerie, woonachtig te Gorinchem.
Echtgenote is Henriette Cornelia van VASSEN, 23 jaar oud, geboren op dinsdag 17 mei 1881 te Soerabaja (OI), overleden op zondag 17 maart 1968 om 09:40 uur te Breda op 86-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Henriette Cornelia is aangegeven door Dirk Heimans, oud 63, opzichter begraafplaats, woonachtig te Breda.
--woonachtig te Ginneken en Bavel (1905).
Dochter van Cornelis Johannes van VASSEN en Hendrina Margaretha GRIJM.}
 
Gelegerd in (169) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan WEZENDONK.
 
Geboren 1889.
Overleden 1960.
 
Gelegerd in (170) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrik Gerard ENKLAAR.
 
Geboren op zaterdag 27 oktober 1883 te Utrecht.
Officier van gezondheid, chirurg (1952).
Overleden op zondag 13 januari 1952 om 07:30 uur te Winterswijk op 68-jarige leeftijd.
--het overlijden van Hendrik Gerard is aangegeven door Jan Bernard Rikkers, oud 63 jaar, aanspreker, woonachtig te Winterswijk.
Gecremeerd op donderdag 17 januari 1952 te Driehuis-Westerveld.
--den 25 Febr 1902 vrijwilliger voor het korps Genietroepen
-----------------------------
--met ingang van 1 december 1926 op het daartoe door hem gedaan verzoek eervol ontslag uit den militairen dienst verleend
-----------------------------
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Joannes Elisa ENKLAAR, hoofdambtenaar ter secretarie te Utrecht, secretaris van het college van curatoren van het gymnasium te Utrecht, en Hendrika Gerarda van SCHILFGAARDE. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 16 april 1912 te Gorinchem met Martina Afina de VRIES ROBBÉ, 21 jaar oud, geboren op zondag 6 juli 1890 te Gorinchem, dochter van Willem de VRIES ROBBÉ en Jacobina Henriette SLOTENMAKER.}
 
Gelegerd in (171) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus LINTSEN.
 
Geboren op donderdag 7 december 1893 om 13:00 uur te Oosterhout (GLD).
--Hendrikus is geboren in het huis staande in wijk B no 101, de geboorte van Hendrikus is aangegeven door Albertus Lintsen, vader, oud 34 jaar, planter, woonachtig te Oosterhout in tegenwoordigheid van Josef van der Velden, oud 38 jaar, koopman, woonachtig te Valburg en Johan Odde van Alst, oud 31 jaar, landbouwer, woonachtig te Valburg.
Militair (1914-1918).
Overleden op zaterdag 22 januari 1972 te Oosterhout (GLD) op 78-jarige leeftijd.
-- gelegerd in het Fort tijdens de mobilisatie 1914-1918.
Zoon van Albertus LINTSEN, tabaksplanter (1893), en Margaretha Everdina BEEKHUIJZEN.
 
Gelegerd in (172) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hent WEZENDONK.
 
 
Gelegerd in (173) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Alexander Willem STAVERMAN.
 
Geboren op vrijdag 9 januari 1885 te Soerabaja (Indonesie).
(gezindte: RK).
Militair.
Overleden op dinsdag 27 september 1927 om 10:45 uur te Apeldoorn op 42-jarige leeftijd.
Begraven op vrijdag 30 september 1927 te Apeldoorn.
--gestationeerd op Hr Ms Kortenaer in 1906 te Suriname
-----------------------------
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15
-----------------------------
--officier van politie op Kazerne Willemsoord in 192/1913.
Zoon van Wennemar Hendrik STAVERMAN en Josefina Rosina OSTEN. {Hij is later gehuwd xx‑xx‑xxxx, gescheiden xx‑xx‑xxxx.
--echtscheiding vermeld in de ingekomen overlijdensakte vanuit Apeldoorn, akte in Den Helder = 247.
Echtgenote is Antoinette Elisabeth RAAT, geboren op maandag 2 januari 1888 te Ngandjoek (Indonesie).
--woonachtig te 's Gravenhage (1948).
}
 
Gelegerd in (174) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Leendert den HOED.
 
Geboren op vrijdag 3 maart 1871 te Dussen.
Overleden op maandag 25 oktober 1954 te Ridderkerk op 83-jarige leeftijd.
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Teunis den HOED en Sija Boeser HAGOORT. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 7 mei 1897 te Ridderkerk met Jannetje GEENE, 22 jaar oud, geboren op zondag 28 juni 1874 te 's Gravendeel, overleden op zaterdag 29 november 1958 te Ridderkerk op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan Otto GEENE en Dirkje MAAT.}
 
Gelegerd in (175) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Leendert KEGGE.
 
Geboren op zaterdag 17 december 1892 te Tholen.
Luitenant, kapitein.
Overleden op maandag 9 mei 1983 te Breda op 90-jarige leeftijd.
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Jakob KEGGE, vischer (1887), en Elizabeth WILLEMSE. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op dinsdag 8 januari 1924 te Helmond met Trijntje JOOSTEN, 23 jaar oud, geboren op maandag 16 april 1900 te Helmond, overleden op zaterdag 15 februari 1986 te Breda op 85-jarige leeftijd.}
 
Gelegerd in (176) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Nicolaes Johan Hendrik Maurits van MIDDENDORP.
 
Geboren op vrijdag 20 december 1889 te Alkmaar.
1e luitenant der artillerie (1916).
Overleden op woensdag 13 april 1949 te 's Gravenhage op 59-jarige leeftijd.
--bord officierenveblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Nicolaas van MIDDENDORP, commissaris scheepvaartmaatschappij (1916), en Johanna Alida MAURITZ. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 14 november 1916 te Haarlem met Magdalena Anna KOSTER, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 7 januari 1890 te Amsterdam, dochter van Frederik Johan Heinrich KOSTER, bouwkundige (1886), en Elisabeth Louisa Maria STOLLENWERK.}
 
Gelegerd in (177) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Reinier Wilhelm BRAUN.
 
Geboren op vrijdag 10 augustus 1877 te Amsterdam.
Zeeman, stuurman (1907).
Overleden op woensdag 8 mei 1946 te Wassenaar op 68-jarige leeftijd.
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Wilhelm Christiaan BRAUN, kantoorbediende, en Anthonia de MORIE. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 16 januari 1907 te Amsterdam.
--de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Reinier Wilhelm en Sophia Hermina zijn Ludovicus Johannes Libert, oud 51 jaar, bode, woonachtig te Amsterdam, Hans Nicolai Christpphersen, oud 50 jaar, bode, woonachtig te Amsterdam, Hendrik de Wilde, oud 39 jaar, bode, woonachtig te Amsterdam en Gerrit Kos, oud 38 jaar, werkman, woonachtig te Amsterdam.
Echtgenote is Sophia Hermina HOOGE, geboren circa 1881 te Nieuwer Amstel, onderwijzeres (1907), overleden op woensdag 27 juli 1955 te Wassenaar, dochter van Johannes Philibertus HOOGE, diamantslijper (1907), en Sophia Hermina GERSTEL.}
 
Gelegerd in (178) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gerardus (Gerard) GUNSING.
 
Geboren op woensdag 9 oktober 1889 te Gendt.
Fabrieksarbeider (1917).
Overleden 1968.
Zoon van Wilhelmus GUNSING, arbeider (1889), en Willemina RUTJES. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 11 mei 1917 te Gendt met Alida de JONG, 26 jaar oud, geboren op zondag 19 oktober 1890 te Gendt, dienstbode (1917), dochter van Johannes de JONG, boerenarbeider (1917), en Berendia PINTA.}
 
Gelegerd in (179) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrik PANJER.
 
Geboren op maandag 17 juli 1893 te Amsterdam.
Stuurmansleerling koopvaardij, scheepsoficier (1917).
Overleden op zaterdag 15 juli 1972 te Haarlem op 78-jarige leeftijd.
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Jakob Egbert PANJER en Hendrika Elisabeth KASTELIJN. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 29 december 1917 te Arnhem met Elisabeth Cornelia Jacoba VREEKEN, 23 jaar oud, geboren op woensdag 11 juli 1894 te Mijdrecht, dochter van Anthonie Lucas VREEKEN, schoolhoofd, en Everardina VOSMEER.}
 
Gelegerd in (180) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Willem BURGERS.
 
Geboren op maandag 13 augustus 1894 te Arnhem.
1e luitenant, bankdirecteur.
Overleden op vrijdag 20 september 1946 te Velp, Rheden op 52-jarige leeftijd.
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Willem BURGERS, kantoorbediende (1894), en Hermina Alberdina LEDEBOER. {Hij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 28 juli 1920 te Rheden met Everdina Johanna MUIS, 25 jaar oud, geboren op maandag 31 december 1894 te Velp, Rheden, overleden op zaterdag 20 juli 1963 te Velp, Rheden op 68-jarige leeftijd, begraven te Rheden, dochter van Evert Jan MUIS, timmerman, bouwkundige, aannemer (1920), en Johanna BUIJS, dienstbode.}
 
Gelegerd in (181) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johan Leonard BELS.
 
Geboren op vrijdag 10 januari 1868 te Groningen.
Kapitein bij de vesting-artillerie.
Overleden op zaterdag 27 november 1943 te Haarlem op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Johan Georg BELS, koopman (1868), en Jantje POT. {Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op donderdag 29 oktober 1908 te Leiden met Johanna Hendrika TRAP, 25 jaar oud, geboren op zaterdag 10 maart 1883 te Leiden, apothekersassistente, overleden op zaterdag 5 maart 1977 te Bloemendaal op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op dinsdag 8 maart 1977 te Westerveld, dochter van Joan Pieter TRAP en Waremelta KLUVERS.}
 
Gelegerd in (182) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jacob Johannes de KAT ANGELINO.
 
Geboren op maandag 6 augustus 1855 te Ochten (Echteld).
Ritmeester, kandidaat in de Godgeleerdheid (1880).
Overleden op vrijdag 5 april 1935 te Dubbeldam op 79-jarige leeftijd.
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Albartus de KAT ANGELINO, landbouwer (1854-1880), en Adriana Hendrika VERBRUGH. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 10 maart 1880 te Valburg met Sara Jacoba VEEN, 22 jaar oud, geboren op zondag 22 november 1857 te Gameren, dochter van Pieter Dirksz VEEN, geneeskundige (1845), en Ida Elisabeth JONGEBOER.}
 
Gelegerd in (183) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Johannes (Willem) LEENDERS.
 
Geboren op dinsdag 6 november 1894 te Pannerden.
Schipper.
Overleden op donderdag 23 maart 1972 te Pannerden op 77-jarige leeftijd.
Begraven op zaterdag 25 maart 1972 te Pannerden, zoon van Wilhelmus LEENDERS en Hendrika Elisabeth BORGERS. {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 25 mei 1921 te Pannerden met Philemina Franciska BERENDSEN, 24 jaar oud, geboren op maandag 20 juli 1896 te Pannerden, overleden op zondag 26 augustus 1979 te Pannerden op 83-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus BERENDSEN en Hermina DEKKER (Dikker).}
 
Gelegerd in (184) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Pieter Joseph JAGER.
 
Geboren op dinsdag 19 juli 1881 om 15:00 uur te Hoorn.
--Pieter Joseph is geboren in het huis staande in de Ramen, de geboorte van Pieter Joseph is aangegeven door Coenrad Cornelis Jager, vader, oud 28 jaar, leraar, woonachtig te Hoorn in tegenwoordigheid van Adolf Lubberts, oud 36 jaar, leeraar, woonachtig te Hoorn en Frans Rusting, oud 47 jaar, ambtenaar ter secretarie, woonachtig te Hoorn.
Luitenant ter zee (1921).
Overleden op woensdag 16 januari 1957 om 07:00 uur te 's Gravenhage op 75-jarige leeftijd.
-- het overlijden van Pieter Joseph is aangegeven door Hugo Verschoor, oud 61 jaar, bedienaar, woonachtig te 's Gravenhage.
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Coenraad Cornelis JAGER, leraar (1881), en Engelina Margaretha PINÉDO. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op dinsdag 4 oktober 1921 te Den Helder met Trijntje de BOER, 28 jaar oud, geboren op donderdag 8 juni 1893 om 17:00 uur te Helder.
--de geboorte van Trijntje is aangegeven door Gerrit de Boer, vader, oud 32 jaar, vischafslager, woonachtig te Helder in tegenwoordigheid van Berus de Boer, oud 35 jaar, melkverkooper, woonachtig te Helder en Cornelis Theodorus de Boer, oud 30 jaar, schilder, woonachtig te Helder.
Dochter van Gerrit de BOER, schilder (1881), vischafslager (1893), marktmeester (1921), en Stijntje ROOS.}
 
Gelegerd in (185) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is P M W J van der SLOET.
 
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.

Gelegerd in (186) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Lambert Franz Joseph MÄHLMEIJER.
 
Geboren op vrijdag 16 november 1894 te Amsterdam.
Luitenant der artillerie 2e klasse (1917), bedrijfsleider (1921).
Overleden op zondag 12 augustus 1973 te Hilversum op 78-jarige leeftijd.
--woonachtig te Wageningen, woonachtig te Breda (1917)
-----------------------------
--bord officierenverblijf mobilisatie 1914-'15.
Zoon van Franz Joseph MÄHLMEIJER, winkelier (1893), en Carolina Dina Clara TIJL. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op dinsdag 22 november 1921 te Amsterdam.
--de getuigen bij het aangaan van het huwelijk tussen Lambert Franz Joseph en Sophia Philippina zijn Marcus Dresden, oud 62 jaar, commissionair in diamanten, woonachtig te Amsterdam, oom der echtegenoote en Martinus Loosjes, oud 51 jaar, zonder beroep, woonachtig te Heemstede.
Gescheiden na 17 jaar op donderdag 15 december 1938 te Amsterdam.
--bijschrift op de huwelijksakte 1025.
Echtgenote is Sophia Philippina DRESDEN, geboren op donderdag 23 september 1897 te Amsterdam, dochter van Abraham DRESDEN, juwelier (1921), en Jansje LEK. Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op zaterdag 9 september 1939 te Nieuwer Amstel met Gertruida Charlotte Maria RIS, 38 jaar oud, geboren op donderdag 1 november 1900 te 's Gravenhage, overleden op woensdag 16 december 1992 te Blaricum op 92-jarige leeftijd, dochter van Hendricus RIS, fabriekschef, zaakwaarnemer, kantoorbediende, en Petronella HOUTMAN.}
 
Gelegerd in (187) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Gradus Wilhelmus Adolph (Grad) PRUIJN.
 
Geboren op maandag 5 oktober 1896 te Angeren.
Landbouwer (1921).
Overleden op maandag 6 maart 1967 te Doornenburg op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes PRUIJN, arbeider (1896), en Christina Wilhelmina van ONNA. {Hij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 15 juni 1921 te Bemmel met Anna Margaretha Geertruida van DIJK, 23 jaar oud, geboren op zaterdag 26 maart 1898 te Doornenburg, overleden op dinsdag 30 oktober 1973 te Doornenburg op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrikkus Johannes van DIJK, smid (1921), en Geertruida van DEELEN.}
 
Gelegerd in (188) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Antonius (Willem) ten WESTENEIND.
 
Geboren op zaterdag 9 oktober 1880 te Huissen.
Overleden op maandag 26 september 1966 te Huissen op 85-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes ten WESTENEIND, arbeider (1880), en Geertruida BERENDSE, dienstmeid (1875).
 
Gelegerd in (189) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is J B WESSELS.
 
2e luitenant, fort commandant.
 
Gelegerd in (190) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Stephanus (Jan) RUTJES.
 
Geboren op zondag 16 december 1894 te Doornenburg.
Mijnwerker (1925).
Overleden 1983.
Zoon van Stephanus RUTJES, arbeider (1894), steenfabriekarbeider (1925), en Berendina KIEVITS. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op dinsdag 19 mei 1925 te Bemmel met Anna Maria VERMEULEN, geboren circa 1898 te Alstaden (DLD), dochter van Theodorus VERMEULEN, landbouwarbeider (1925), en Hendrika JANSSEN.}
 
Gelegerd in (191) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Wilhelmus Theodorus van der WEIJDEN.
 
Geboren op zondag 11 augustus 1889 te Noordwijk.
Sergeant.
Zoon van Petrus Bartholomeus van der WEIJDEN, winkelier in aardappelen, en Maria Lucia Antoinetta SANDERS. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op dinsdag 8 juni 1920 te Bemmel met Maria Josefina van KEMPEN, geboren circa 1900, dochter van Heinrich Lambert van KEMPEN en Theodora HENDRIKSEN.}
 
Gelegerd in (192) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Stephanus Richardus Marie (Steven) WALTERS.
 
Geboren op zaterdag 14 mei 1887 om 09:00 uur te Arnhem.
--de geboortevan Stephanus Richardus Marie is aangegeven door Heinrich Johann Cornelius Walters, vader, oud 37 jaar, steenfabrikant, woonachtig te Arnhem in tegenwoordigheid van Stepahnus Martinus van Wijck, oud 36 jaar, steenfabrikant, woonachtig te Renkum en Leopold Cornelis Bernard Frans van Ewijk, oud 37 jaar, zonder beroep, woonachtig te Arnhem.
Aalmoezenier.
Overleden xx‑xx‑1921 te Namugungo (Oeganda).
--was gelegerd in het Fort in de 1ste Wereldoorlog
-----------------------------
-- Fr Steven Walters, geboren in Arnhem op 14 mei 1887 en Priester gewijd op 12 oktober 1911 voor het Diocees van Utrecht. In 1918 werd hij student in Roosendaal en deed de eeuwige eed in Mill Hill op 12 oktober 1919. Hij werd benoemd voor Oeganda, het Vicariaat van de Boven Nijl. In 1921 overleed hij op de leeftijd van 33 jaar in Namugungo.
Zoon van Heinrich Johann Cornelius WALTERS, steenfabrikant (1883), en Johanna Gosina van WIJCK.
 
Gelegerd in (193) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Otto BUENO de MESQUITA.
 
Geboren op woensdag 12 maart 1873 te Curacao (NA).
Kapitein der genie, kolonel, commandant reg. genietroepen.
Overleden op maandag 27 januari 1947 te Utrecht op 73-jarige leeftijd.
Zoon van Jaques BUENO de MESQUITA, 1e luitenant, kapitein der artillerie, en Maria Sarah WORM. {Hij was eerder gehuwd op 36-jarige leeftijd op donderdag 9 september 1909 te Utrecht met Carolina Frederica Louise LIEFTINCK (Caroline Frederike), 30 jaar oud, geboren op dinsdag 11 maart 1879 te Amsterdam, overleden op donderdag 12 januari 1967 te Groenekan op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan Harmannus LIEFTINCK en Willemina Christina KIRBERGER.}
 
Gelegerd in (194) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jaques BUENO de MESQUITA.
 
Geboren op maandag 23 augustus 1847 te Suriname (NA).
1e luitenant, kapitein der artillerie.
Overleden op vrijdag 9 augustus 1907 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
{Hij was ook ooit gehuwd met Maria Sarah WORM, geboren op maandag 17 januari 1853 te Maracaibo (VENUZUELA), overleden op zondag 28 november 1937 op 84-jarige leeftijd.}
 
Gelegerd in (195) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hannes CLAASSEN.
 
Geboren 1894.
Overleden 1918.
 
Gelegerd in (196) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Roelof JANSEN.
 
Geboren op donderdag 3 juli 1890 te Elst.
Landbouwer (1923).
Overleden op zondag 4 oktober 1981 te Elst op 91-jarige leeftijd.
Zoon van Christiaan Johannes JANSEN, tabaksplanter (1890), en Lammerdina Johanna HONDEVELD, dienstbode. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 7 juni 1923 te Elst met Everdina Jacoba KEMPKES, 29 jaar oud, geboren op vrijdag 25 augustus 1893 te Ressen, overleden op zaterdag 8 december 1979 te Elst op 86-jarige leeftijd, dochter van Lambertus KEMPKES, seinwachter (1893), en Wijndelina van ELFEREN.}
 
Gelegerd in (197) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johan Thomas Herman van WEEREN.
 
Geboren op woensdag 23 maart 1892 te Leiden.
2e luitenant.
Overleden op donderdag 1 november 1979 te Soest op 87-jarige leeftijd.
-- ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zoon van Johannes Petrus Andries van WEEREN, luitenant der infanterie, en Maria BODEMAN. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op maandag 16 april 1917 te Abcoude, Baambrugge, gescheiden na 7 jaar op vrijdag 20 juni 1924 te Abcoude, Baambrugge van Hendrika Cornelia MOINAT, geboren op zondag 21 februari 1892 te Abcoude, Baambrugge, dochter van Theodorus MOINAT en Christina Gesina KRITZLER. Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op dinsdag 16 september 1924 te Utrecht met Blanche Ernestine BOODT, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 24 november 1903 te Neuillij sur Seine (F).
-- Pieter Boodt, oud 20 jaar, zonder beroep, wonende te Rhenen, die verklaart te erkennen voor zijn natuurlijk kind Blance Ernestine, geboren te Neuilly sur Seine in Frankrijk, den vier en twintigsten november negentien honderd drie, waarvan de moeder overleden is, welk kind is ingeschreven in de registers van den burgelijken stand te Neuilly sur Seine zonder vermelding van vader of moeder.
deze verklaring is afgelegd in tegenwoordigheid van Arnoldus van Voorthuisen, oud 63 jaar, gemeente ontvanger, woonachtig te Rhenen en Abraham Matthijs Schaafsma, oud 29 jaar, candidaat notaris, woonachtig te Rhenen.
Dochter van Pieter BOODT en Petronella Frederica MESS.}
 
Gelegerd in (198) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Jan (Jan) KUITWAGEN.
 
Geboren 1882.
Overleden 1966.
 
Gelegerd in (199) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus (Hent) DAMEN.
 
Geboren op woensdag 24 juli 1895 te Doornenburg.
Overleden 1989.
Zoon van Hermanus Wilhelmus DAMEN, arbeider (1895), en Grada Johanna MEEUWSEN. {Hij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 23 april 1921 te Gendt met Bertha de JONG, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 9 december 1893 te Gendt, overleden op maandag 20 augustus 1979 te Gendt op 85-jarige leeftijd, dochter van Johannes de JONG, arbeider (1893), steenfabriekarbeider (1921), en Berendina PINTA.}
 
Gelegerd in (200) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Iman Jacobus van DAM.
 
Geboren op zondag 14 april 1850 te Ooltgensplaat.
Luitenant artillerie, majoor artillerie.
Overleden op dinsdag 25 mei 1926 te Vught op 76-jarige leeftijd.
Zoon van Christiaan Gerard van DAM en Adriana LANTHEER (Landheer). {Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op woensdag 8 juli 1885 te Zwolle, gescheiden na 18 jaar op donderdag 7 april 1904 te Nijmegen van Carolina Wilhelmina de LILLE HOGERWAARD, geboren op woensdag 28 november 1860 te Zwolle, dochter van Willem Johan Philip de LILLE HOGERWAARD, advocaat (1860), en Carolina Sara Petronella van KERVEL.}
 
Gelegerd in (201) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Rutgerus Arnoldus (Gerus) DERKSEN.
 
Geboren op zaterdag 2 juni 1894 te Doornenburg.
Landbouwer (1942).
Overleden op zondag 26 mei 1991 te Doornenburg op 96-jarige leeftijd.
Zoon van Wilhelmus Bartholomeus DERKSEN, koffiehuishouder (1894), en Wilhelmina CORNELISSEN. {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op vrijdag 23 oktober 1942 te Bemmel met Elisabeth Theodora Antonia BERENDTS, 29 jaar oud, geboren op zondag 15 juni 1913 te Doornenburg, overleden op woensdag 6 maart 1974 te Doornenburg op 60-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Theodorus BERENDTS, winkelier (1903), schipper (1942), en Hendrina Cecilia GROB.}
 
Gelegerd in (202) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrik (Henk) van LOENEN.
 
Geboren op woensdag 17 februari 1886 om 19:00 uur te Tiel.
--Hendrik is geboren in het huis geteekend letter G nommer 450, de geboorte van Hendrik is aangegeven door Peter van Loenen, vader, oud 24 jaar, arbeider, woonachtig te Tiel in tegenwoordigheid van Marinus Hol, oud 35 jaar, klompenmaker, woonachtig te Tiel en Peter van Ewijk, oud 38 jaar, landman, woonachtig te Tiel.
Bankfunctionaris, chef effectenhandel Geldersche Credietvereniging (later ABN Bank).
Overleden op maandag 17 juli 1967 te Huissen op 81-jarige leeftijd.
--gelegerd in het Fort Pannerden van 1914 tot 1916.
Zoon van Peter van LOENEN, voerman (1884), arbeider (1886), landbouwer (1925), en Jantje VINK. {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op donderdag 9 november 1922 te Amsterdam met Bernardina STROOTMAN, 28 jaar oud, geboren op donderdag 25 oktober 1894 te Sloten (Amsterdam), overleden op zaterdag 3 februari 1979 te Velp op 84-jarige leeftijd, dochter van Hendricus STROOTMAN, huisschilder (1922), en Geertruij van HOORN, dienstbode (1884).}
 
Gelegerd in (203) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Arnoldus Johannes (Nol) DERKSEN.
 
Geboren op dinsdag 6 februari 1894 te Doornenburg.
Landbouwer (1925).
Overleden op zondag 24 juni 1962 te Zevenaar op 68-jarige leeftijd.
Begraven op donderdag 28 juni 1962 te Doornenburg.
-- op de RK begraafplaats.
Zoon van Joannes Wilhelmus DERKSEN, landbouwer (1894), en Hendrika Maria LOEF. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 2 juli 1925 te Bemmel met Elisabeth Lamberdina KETELAER, geboren circa 1893, dochter van Petrus KETELAER, landbouwer (1925), en Lamberdina HENDRIKS.}
 
Gelegerd in (204) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Stephanus Gerardus PEELEN.
 
Geboren op zondag 18 september 1898 te Westervoort.
Landbouwarbeider (1918).
Overleden op vrijdag 19 juli 1918 te Bemmel op 19-jarige leeftijd.
-- volgens info is hij verdonken bij het Fort.
Zoon van Fredericus PEELEN, arbeider (1898), en Wilhelmina PEELEN.
 
Gelegerd in (205) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Theodorus (Jan) WIEGGERS.
 
Geboren op zaterdag 28 augustus 1897 om 15:00 uur te Angerlo (Zevenaar).
--Johannes Theodorus is geboren in het huis letter H no 57b, de geboorte van Johannes Theodorus is aangegeven door Willem Wieggers, vader, oud 35 jaar, arbeider, woonachtig te Angerlo in tegenwoordigheid van Jan Wieggers, oud 81 jaar, arbeider, woonachtig te Angerlo en Jan Baars, oud 49 jaar, arbeider, woonachtig te Angerlo.
Schipper (1928).
Overleden op donderdag 29 december 1955 te Angerlo, Zevenaar op 58-jarige leeftijd.
Zoon van Willem WIEGGERS, schipper (1895), arbeider (1897), en Grada TEERING. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op woensdag 22 augustus 1928 te Westervoort met Hendrina Mechtilda WOLTERS, 32 jaar oud, geboren op donderdag 9 januari 1896 te Westervoort, overleden op woensdag 21 november 1984 te Zevenaar op 88-jarige leeftijd, dochter van Jan WOLTERS, schipper (1893-1896), landbouwer (1928), en Johanna Petronella te KAETH.}
 
Gelegerd in (206) 1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannis Jacobus (Jan) GERRITSEN.
 
Geboren op zaterdag 23 december 1899 om 23:00 uur te Huissen.
--Johannis Jacobus is geboren in het huis staande in wijk F nummer 30, de geboorte van Johannis Jacobus is aangegeven door Willem Gerritsen, vader, oud 40 jaar, arbeider, woonachtig te Huissen in tegenwoordigheid van Hendrikus Berning, oud 48 jaar, arbeider, woonachtig te Huissen en Theodorus Hendrikus Hoff, oud 32 jaar, koperslager, woonachtig te Huissen.
Warmoezier (1937-1939).
Overleden op zaterdag 19 maart 1966 te Huissen op 66-jarige leeftijd.
Begraven op dinsdag 22 maart 1966 te Huissen.
-- gelegerd in het Fort tijdens de mobilisatie in 1918.
Zoon van Willem GERRITSEN, arbeider (1899), en Johanna Hendrika BORGERS. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op dinsdag 17 mei 1932 te Huissen met Elisabeth Johanna ROELOFS, 25 jaar oud, geboren op maandag 11 maart 1907 te Huissen, overleden op maandag 23 januari 1956 te Huissen op 48-jarige leeftijd, dochter van Johannes Fredericus ROELOFS, landbouwer (1906), en Hendrika Elisabeth van AALTEN.}
 
Gelegerd in (207) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is J van de WEERDT.
 
Mineur 1e klasse.
 
Gelegerd in (208) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Hendrikus Martinus (Jan) STINISSEN.
 
Geboren op donderdag 8 januari 1891 om 04:30 uur te Huissen.
--Johannes Hendrikus Martinus is geboren in het huis staande in wijk G nummer 26, de geboorte van Johannes Hendrikus Martinus is aangegeven door Hubertus Stinissen, vader, oud 37 jaar, arbeider, woonachtig te Huissen in tegenwoordigheid van Arnoldus Stinissen, oud 46 jaar, arbeider, woonachtig te Huissen en Jan Jeurissen, oud 70 jaar, tabaksplanter, woonachtig te Huissen.
Militair (1914-1918).
Overleden op zondag 10 mei 1964 te Huissen op 73-jarige leeftijd.
Zoon van Hubertus STINISSEN, arbeider (1881-1891), warmoezier (1919), en Willemina Maria van der VELDEN, dienstbode (1881). {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 5 mei 1920 te Huissen met Maria Christina ARENS, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 24 december 1897 te Elden, overleden op maandag 1 juli 1985 te Huissen op 87-jarige leeftijd, begraven op donderdag 4 juli 1985 te Huissen, dochter van Martinus ARENS, arbeider (1897), tuinder (1943), en Catharina Christina PUIJN (Peuijn).}
 
Gelegerd in (209) 1917‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus (Theodoor) DERKSEN.
 
Geboren op woensdag 1 november 1899 om 03:00 uur te Arnhem.
--Theodorus is geboren in het huis staande aan de Klingelbeekstenweg te Arnhem, de geboorte van Theodorus is aangegeven door Theodorus Derksen, vader, oud 48 jaar, landbouwer, woonachtig te Arnhem in den Klingelbeekstenweg in tegenwoordigheid van Hermanus Theodorus Derksen, oud 53 jaar, landbouwer, woonachtig te Arnhem en Wilhelmus Johannes Bongers, oud 39 jaar, landbouwer, woonachtig te Arnhem.
Overleden op zaterdag 20 december 1986 te Arnhem op 87-jarige leeftijd.
Begraven te Arnhem.
--begraven op begraafplaats Moscowa te Arnhem.
--gelegerd in het Fort tijdens de 1ste Wereldoorlog.
Zoon van Theodorus DERKSEN, landbouwer (1897-1899), en Gerarda Hendrica VISSER. {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 19 april 1934 te Oosterbeek met Grada Johanna Maria BOUWMAN, 33 jaar oud, geboren op vrijdag 29 juni 1900 om 04:00 uur te Oosterbeek.
--de geboorte van Grada Johanna Maria is aangegeven door Arnoldus Bouwman, vader, oud 32 jaar, landbouwer, woonachtig te Oosterbeek in tegenwoordigheid van Geurt Jan den Hartog, oud 54 jaar, kastelein, woonachtig te Oosterbeek en Jan Bouwman, oud 44 jaar, landbouwer, woonachtig te Oosterbeek.
Overleden op woensdag 24 juli 1985 te Arnhem op 85-jarige leeftijd, begraven te Arnhem.
--begraven op begraafplaats Moscowa te Arnhem.
Dochter van Arnoldus BOUWMAN, landbouwer (1900), en Willemina Petronella ROSMULDER.}
 
Gelegerd in (210) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Pieter FREDERIKS.
 
Geboren op dinsdag 10 maart 1891 te Groesbeek.
Sergeant, fortwachter, smid (1917).
Overleden 1967.
-- Pieter Frederiks heeft langer dan welke andere soldaat ook op het Fort gewoond. Meer dan veertien jaar struinde hij hier door de gangen. In de Eerste Wereldoorlog was hij als sergeant gelegerd op Pannerden en vervolgens ging hij er aan de slag als Fortwachter. Tien jaar lang heeft hij een oogje in het zeil gehouden op en om het Fort. Maar toen Pannerden een "vestingwerk zonder klasse" werd zat Frederiks tijd erop. Zijn complete Fortwachtersuniform, sabel, helm en onderscheidingen zijn nu weer terug.
Zoon van Pieter FREDERIKS, onbezoldigd rijksveldwachter (1891), veldwachter (1917), en Hanna LICHTENBELD, dienstbode (1889). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 8 mei 1917 te Nijmegen met Gezina van der HAAR, 29 jaar oud, geboren op maandag 7 mei 1888 te Gramsbergen, dienstbode (1917), dochter van Gerrit Jan van der HAAR, linnenwever (1888), landbouwer (1917), en Geertruida SNIJDERS.}
 
Gelegerd in (211) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Theodorus (Thee) PETERS.
 
Geboren op zaterdag 21 juli 1894 om 21:30 uur te Huissen.
--de geboorte van Theodorus is aangegeven door Peter Peters, vader, oud 40 jaar, warmoezier, woonachtig te Huissen in tegenwoordigheid van Johannes Berendsen, oud 57 jaar, kastelein, woonachtig te Huissen en Hendrikus van Ochten, oud 43 jaar, kleermaker, woonachtig te Huissen.
Overleden op zaterdag 19 februari 1983 te Huissen op 88-jarige leeftijd.
Zoon van Peter PETERS, tabaksplanter (1887), warmoezier (1894), en Catharina van DALEN. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op dinsdag 14 mei 1935 te Elst met Catharina Theodora ROELOFS, 31 jaar oud, geboren op woensdag 17 februari 1904 te Ressen, overleden op donderdag 24 maart 1994 te Huissen op 90-jarige leeftijd, dochter van Leonardus ROELOFS, fruithandelaar (1904), en Theodora WILLEMSEN.}
 
Gelegerd in (212) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is van WEERDE.
 
 
Gelegerd in (213) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Theodorus (Hent) DERKSEN.
 
Geboren op dinsdag 3 april 1888 te Groessen.
Overleden op vrijdag 17 september 1954 te Duiven op 66-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Theodorus DERKSEN, schoenmaker (1888), en Maria Johanna HUIGEN (Huugen). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 13 februari 1915 te Duiven met Hendrina Johanna BLOEM, 23 jaar oud, geboren op zondag 25 oktober 1891 te Duiven, overleden op maandag 24 juni 1985 te Groessen op 93-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus BLOEM, arbeider (1890), en Johanna FRUTEL, dienstmeid (1890), arbeidster (1915).}
 
Gelegerd in (214) 1914‑1918 te Pannerden.
Bemanningslid is Hendrikus Jacobus (Hendrik) BURGERS.
 
Geboren op maandag 12 februari 1900 om 02:30 uur te Wamel.
--de geboorte van Hendrikus Jacobus is aangegeven door Johannes Hendrikus Burgers, vader, oud 36 jaar, bakker, woonachtig te Wamel in tegenwoordigheid van Johannes van Wielen, oud 58 jaar, secretaris, woonachtig te Wamel en Willem Egbertus van Oijen, oud 23 jaar, ambtenaar ter secretarie, woonachtig te Wamel.
Overleden op woensdag 6 maart 1963 te Elst op 63-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes Hendrikus BURGERS, bakker (1900), en Geertruida Anna van 't HULLENAAR, dienstmeid (1894).
 
Gelegerd in (215) 1917‑1922 te Pannerden.
Bemanningslid is Johannes Theodorus (Jan) KRECHTING.
 
Geboren op maandag 18 januari 1897 te Westervoort.
Arbeider (1926).
Overleden op vrijdag 31 maart 1989 te Duiven op 92-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus Johannes KRECHTING, arbeider (1897), en Gertruda KEULTJES, naaister (1893). {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 8 april 1926 te Westervoort met Hendrika JANSSEN, 25 jaar oud, geboren op woensdag 22 augustus 1900 te Westervoort, overleden op zondag 23 februari 1975 te Arnhem op 74-jarige leeftijd, dochter van Henricus JANSSEN, arbeider (1926), en Grada Hendrina BOEKHORST.}


Homepage | E-mail